„Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana…”

Po raz kolejny w naszym życiu przeżywamy najważniejsze święta w liturgii Kościoła.

Zmartwychwstanie Chrystusa, to największy dar, jaki ludzkość może otrzymać od Boga, który stał się człowiekiem i za nas poniósł śmierć na krzyżu. To bardzo radosne święta, bo zapowiadają nasze zmartwychwstanie w Chrystusie. Niech ta wiara w Chrystusa, żywego i prawdziwego, umacnia nas w oczekiwaniu na nasze zmartwychwstanie. Życzymy odkrycia, że grób jest pusty, że Jezus jest wśród nas. Niech ten czas świętowania Wielkiej Nocy, będzie czasem radości, miłości i pokoju. Szczęść Boże.


ks. Franciszek Balion

ks. Aloizy Drozd 
ks. Kazimierz Tomasiak
Wielkanoc, RUSINOWICE A.D. 2017

W Wielką Sobotę adoracja przy Bożym Grobie od godz. 8.00. Okazja do spowiedzi św. od godz. 8.00 do godz. 11.00 i od godz. 17.00 do godz. 18.30. Wszystkie dzieci przyjdą na adorację o godz. 11.00. Świecenie pokarmów wielkanocnych będzie o godz. 11.30, o godz. 14.00 oraz o godz. 16.00. Ceremonie Wielkiej Soboty, na które prosimy zabrać ze sobą świece oraz Msza św. Wigilii Paschalnej o godz. 19.00. W Wielką Sobotę zachowujemy w naszych rodzinach post jakościowy.

  

W Wielki Piątek wspomnienie Męki i Śmierci Pana Jezusa na krzyżu. Od godz. 8.00 adoracja w „Ciemnicy” i "Ciemna Jutrznia”. O godz. 9.00 Droga Krzyżowa. Zalecki za zmarłych można składać w zakrystii. Okazja do spowiedzi św. od godz. 9.00 do godz. 11.00 oraz od godz. 16.00 do godz. 17.30. O godz. 18.00 Ceremonie Wielkiego Piątku. Kolekta na Boży Grób w Jerozolimie. Po ceremoniach przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Bożego Grobu oraz adoracja do godz. 22.00. W tym dniu obowiązuje post jakościowy i ilościowy oraz rozpoczynamy Nowennę przed Świętem Miłosierdzia Bożego.

W Wielki Czwartek wspominamy Ostatnią Wieczerzę, w czasie której nasz Pan Jezus Chrystus ustanowił Sakramenty Eucharystii i Kapłaństwa. Okazja do spowiedzi od godz. 16.30. Wszystkich zapraszamy na Mszę św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00. W tym dniu przypada 26 rocz. śmierci pierwszego proboszcza i budowniczego kościoła ks. Prob. Henryka Gołka, dlatego wszystkich zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00, aby udziałem we Mszy św. i wspólną modlitwą wyrazić wdzięczność za posługę kapłańską i wszelkie dobro, które uczynił dla naszej wspólnoty. Po Mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy i adoracja do godz. 22.00.