INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

Uwaga – prosimy śledzić bieżące zmiany, które są wprowadzane jedynie w tygodniowych planach intencji!

 

GRUDZIEŃ 2023

 

Piątek 01.12.2023 – I Piątek (Róża X i XI)

7.00 Za ++ rodziców Martę i Józefa Sitek, Agnieszkę i Helmuta Nandzik, Karola, Jana, Piotra i Dawida Myland, Patrycję Kurzac, Jerzego Lempa, Edwarda Kołodziejczyk, ciocie, wujków, kuzynostwo, dziadków z obu stron, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

16.30 Ku czci NSPJ w intencji dzieci, które w tym roku przystąpiły do I Komunii św. i ich rodzin.

18.00 I. Za Jana i Gertrudę Sówka, Dorotę i Pawła Michacz, Justynę Molenda, Patrycję Gmyrek, ++ z rodzin Psiuk, Sówka, Michacz, Baron, Łupierz, sąsiadów, ks. prob. Henryka Gołka, ks. Dariusza Bienię i ks. Damiana Kominka.

II. Za + męża Norberta Pietrek /3 rocz. śm./.

Sobota 02.12.2023 – I Sobota (Wszystkie Róże)

8.00 I. Ku czci Niepokalanego Serca NMP i Królowej Różańca św. w intencji Róż różańcowych.

II. Za ++ rodziców Barbarę, Franciszka i Stefana Kadłubek, Matyldę, Teofila, Alfonsa i Bogdana Danysz, męża Franciszka, braci Stanisława, Alfonsa, Józefa i Pawła Kadłubek, Zygmunta Zębik, sąsiadów, ++ z pokrewieństwa Danysz, Kadłubek, Sowa, Rzeźniczek, kapłanów i dusze w czyśćcu.

17.00 Za ++ Jerzego, Annę i Klemensa Baron, Łucję, Ryszarda, Bernadetę, Jadwigę, Gotfryda, Rozalię i Stanisława Molenda, Ernę i Szczepana Rokosa, Marię i Jerzego Papież, Joannę Pietrek, Elżbietę, Huberta, Ewę, Norberta i Mirosława Baron, dziadków Molenda, Ochman, Hanszla i Baron, S.M. Bogusławę Jon, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

Niedziela 03.12.2023 – I Niedziela Adwentu

8.00 Za + Monikę Masoń – ofiarowana od mieszkańców ul. Kolejowej.

11.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie oraz światło Ducha Świętego w kapłańskim posługiwaniu w intencji ks. Patryka Gawłowskiego z okazji 30 rocz. ur.

15.30 Za + Zbigniewa Andrysiak – ofiarowana od córki z rodziną.

Poniedziałek 04.12.2023 – wspomnienie św. Barbary (Róża I M)

7.00 RORATY: Za ++ Elżbietę i Tomasza, Franciszka i Lillę Jaguś, Julię i Józefa Nowak, Jana i Franciszkę Burek, Aleksandrę, Norberta, Karola i Adolfa Nowak, Lidię i Piotra Brzezina, Reginę Serafin, Romana Parkitnego, Różę i Zygmunta Gajda, Stanisława i Teresę Pisula, Hildegardę i Józefa Leja, Gertrudę i Heberta Flajszer, Hildegardę i Marka Ceglarek, Czesława Siwczak, Emanuela Szulc, Pawła i Lucjana Pietrek, ciocie, wujków, kuzynostwo, dziadków Nowak, Mańka i Jaguś oraz dusze w czyśćcu.

10.00 Ku czci św. Barbary w intencji górników naszej parafii i ich rodzin.

17.00 RORATY: Za + ojca Ernesta Murgot, ++ dziadków Józefa i Anielę Murgot, Emila i Hildegardę Kurzac, Franciszka i Genowefę Kaniut, Konrada i Paulinę Stompierz, Stefana Kaniut, Krystynę Długą, Dawida Myland, Monikę Masoń, ks. Damiana Kominka, sąsiadów i dusze w czyśćcu.

Wtorek 05.12.2023 – dzień powszedni (Róża II M)

7.00 Za dusze w czyśćcu.

17.00 RORATY: Za ++ teścia Jana Piskoń /rocz. śm./, żonę Ernę, męża Ewalda Piskoń, syna Dawida /rocz. śm./, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Środa 06.12.2023 – wspomnienie św. Mikołaja, biskupa (Róża I)

7.00 O przezwyciężenie zła w parafii.

16.30 RORATY: I. Za ++ ojca Gotfryda Molenda /pam. ur./, matkę Jadwigę, dziadków Łucję i Ryszarda Molenda, Gertrudę i Piotra Pietrek, Henrykę i Jana Mroczek, Jana Kasprzyk, Bernadetę, Rozalię i Stanisława Molenda, Marię i Jerzego Papież, Jerzego Baron, Norberta Kucierajter, Magdalenę i Piotra Kurzac, Łucję, Brunona i Leonarda Pietrek, ++ z pokrewieństwa, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka, S.M. Bogusławę Jon i dusze w czyśćcu.

II. Za ++ dziadków Zofię i Alfreda Wilk, ++ z rodzin Wilk, Konopka, Jon i Hudyma oraz ++ Gerarda Brol.

Czwartek 07.12.2023 – wspomnienie św. Ambrożego (FZŚ)

7.00 Za ++ rodziców Wilhelma i Otylię Baron, Franciszka Piątkowskiego, Magdalenę i Stanisława Prenzel, Erwina i Krystynę Baron, Justynę Molenda, Klarę i Marię Baron, dziadków, ++ z pokrewieństwa, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

17.00 RORATY: I. Ku czci Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w intencji kapłanów, misjonarzy, zakonników, sióstr zakonnych oraz o nowe powołania.

II. Za ++ rodziców Halinę i Stefana Walerczak, dziadków z obu stron, siostrę Wandę, ciocie, wujków, przyjaciół, sąsiadów, ks. Mielczarskiego i dusze w czyśćcu.

Piątek 08.12.2023 – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP (Róża II)

8.00 Za ++ rodziców Marię i Karola Popiołek, Alojzego Just, siostrę Teresę Polak, Urszulę Just, Ludwika Piechota, dziadków, ciocie, wujków, kuzynostwo, ++ z rodzin Popiołek, Just i Sowa, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

16.30 Ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP w intencji wspólnoty Dzieci Maryi.

18.00 Za ++ córkę Sylwię Janta /rocz. śm./, rodziców Emilianę i Jerzego Młynek, Pawła i Anielę Janta /5 rocz. śm./,dziadków, ciocie, wujków, kuzynostwo, szwagra Bernarda Kaczmarek, Zygmunta Drynda, Walentego Paprotny, Andrzeja Skop, Henryka Miłota, Zygmunta Kampa i ++ sąsiadów.

Sobota 09.12.2023 – dzień powszedni (Róża III)

8.00 RORATY: I. Za ++ rodziców Jana i Magdalenę Kosytorz, Martę i Wilhelma Gawenda, Weronikę, Joachima i Grzegorza Kosytorz, Marię, Pawła i Edwarda Sarach, Anielę i Ludwika Danysz, Maksymiliana Kurzac, Henryka Wojsa, Marię Kochanek, dziadków z obu stron.

II. Za ++ Łucję, Franciszka i Lucjana Pietrek, Martę, Romana i Henryka Wojsa, Emanuela Szulc, dziadków, ciocie, wujków, kuzynostwo, ++ z pokrewieństwa, kapłanów i dusze w czyśćcu.

17.00 Za + Józefa Molenda /1 rocz. śm./.

Niedziela 10.12.2023 – II Niedziela Adwentu

8.00 Za + Marię Kulik /rocz. śm./.

11.00 Za parafian.

15.30 Za ++ Justynę i Kazimierza Tyrol, Jerzego Baron, Łucję i Ryszarda Molenda, Annę i Klemensa Baron, Herberta i Monikę Kocyba, ciocie, wujków, kuzynostwo, Jolantę Schabowską, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i S.M. Bogusławę Jon.

Poniedziałek 11.12.2023 – dzień powszedni (Róża IV)

7.00 RORATY: O błogosławione owoce Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego.

17.00 RORATY: I. Za ++ męża Emanuela Szulc, rodziców Łucję i Franciszka Pietrek, brata Lucjana, teściów Józefa i Irenę Szulc, dziadków, ciocie, wujków, kuzynostwo, ++ z pokrewieństwa z obu stron, kapłanów i dusze w czyśćcu.

II. Za + matkę Ernestynę /rocz. śm./, ojca Józefa Respondek, męża Pawła Hanszla, Jadwigę, Teodora i Romana Hanszla, braci Jerzego i Ernesta Respondek, Józefa i Stanisława Kupiec, Józefa Wieczorek, ++ z pokrewieństwa, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Wtorek 12.12.2023 – dzień powszedni (Róża V)

7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące

17.00 RORATY: Za ++ Erwina, Piotra, Matyldę, Jerzego i Floriana Sowa, Huberta, Henryka, Augustyna i Gertrudę Wręczycki, Urszulę i Stefana Kowol, Annę, Henryka, Krystynę i Andrzeja Kochanek, Joachima Nancka, Emila Burek, Arkadiusza Burek, Krystynę i Leona Tkacz, Elfrydę i Józefa Pisarek, ++ kapłanów z naszej parafii.

Środa 13.12.2023 – wspomnienie św. Łucji (Róża VI)

7.00 Za + Andrzeja Twardeckiego – zamiast wieńca od rodzin Kucierajter i Dulski oraz ++ Krzysztofa Krzakowskiego, Marcelę i Bronisława Twardeckich oraz S.M. Bogusławę Jon.

16.30 RORATY: I. Za ++ rodziców Łucję i Franciszka Pietrek, brata Lucjana, Gertrudę, Adolfa i Edwarda Kocyba, Emanuela Szulc, Józefa Świerczyńskiego, Klarę Spis, Marię i Henryka Pietrek, Jadwigę i Alojzego Sladek, Annę Golek, babcie, dziadków, ciocie, wujków, kuzynostwo z rodzin Pietrek, Mańka, Rokosa i Kocyba, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu.

II. Za + matkę Łucję Kampczyk /pam. ur./, ojca Jerzego, braci Henryka i Waldemara, Zofię i Antoniego, Otylię i Pawła Kampczyk, Cecylię i Ryszarda Foyer, Józefa Konieczko, Jadwigę i Augustyna Świerc, ++ z pokrewieństwa Kampczyk i Anioł, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Czwartek 14.12.2023 – wspomnienie św. Jana od Krzyża (Róża VII)

7.00 O przezwyciężenie zła w parafii.

17.00 RORATY: Za + Gintra Czaja /pam. ur./.

Piątek 15.12.2023 – III Piątek (Róża VIII)

15.00 Ku czci Miłosierdzia Bożego w intencji Klubu Seniora, emerytów, rencistów
i starszych wiekiem parafian oraz czcicieli Miłosierdzia Bożego.

17.00 RORATY: I. Za ++ Marka Hampel /pam. ur./, Genowefę Hampel, Joannę Sojka, Marcina Matusek, dziadków z obu stron, ciocie, wujków, Grażynę Jonik, Annę Drynda, Pawła, Emanuela i Annę Pietrek, Lucjana Pietrek, Stefana Kucierajter, Jana Wojsa, ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu.

II. Za + męża Marka Łupierz /rocz. śm./, ojca Tadeusza Chodnickiego, dziadków Niewiadomski, Chodnicki i Łupierz, pradziadków, ciocie, wujków, kuzynów, Henryka Kandzia, pokrewieństwo, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu.

Sobota 16.12.2023 – dzień powszedni (Róża IX)

8.00 RORATY: Za ++ syna Floriana Sowa /pam. ur./, męża Jerzego Sowa /rocz. śm./ oraz ++ z rodzin Dziembała i Sowa.

17.00 I. Za ++ Annę i Konrada Piskoń /rocz. śm./, ++ z rodzin Piskoń, Masoń i dusze w czyśćcu.

II. Za ++ matkę Magdalenę Bodora /pam. ur./, brata Piotra, kuzyna Wojciecha, ++ z rodzin Bodora, Wojsa, Czolkos, Cichoń, Fonkiewicz i ++ kapłanów.

III. O Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji rodziny Michacz /ks. dyr. Kazimierz Tomasiak/.

Niedziela 17.12.2023 – III Niedziela Adwentu

8.00 Za + Magdalenę Bodora /pam. ur./, syna Piotra i chrześniaka Wojciecha.

11.00 Za parafian.

15.30 Za ++ Jana i Franciszkę Burek, Norberta Nowak, brata Karola, Pawła Pietrek, Marię i Karola Nowak, Gertrudę i Herberta Flajszer, Elżbietę, Tomasza, Franciszka i Lillę Jaguś, Dorotę, Jerzego i Andrzeja Burek, Hildegardę i Jerzego Lisoń, Gizelę Bartoszek, Łucję i Józefa Pietrek, Mariana Trzensimiech, pokrewieństwo, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Poniedziałek 18.12.2023 – dzień powszedni (Róża X i XI)

7.00 RORATY: Za +++ kuzynów Partycję Kurzac i Dawida Myland, wujków Piotra i Jana Myland, dziadków i ks. Damiana Kominka.

17.00 RORATY: I. Za ++ rodziców Adelajdę i Józefa Sowa /pam. ur./, brata Jana, szwagra Jerzego Sowa, Grzegorza i Mariana, dziadków Sowa, Kawa, ++ z pokrewieństwa z obu stron, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Za ++ rodziców Krystynę i Erwina Baron, ojca Waldemara Koper, dziadków Baron, Gajda, Koper i Węgrzyńscy, ciocię Stanisławę Odrzywolską, Teresę Jędrzejczyk, wujka Jerzego Zymela, Annę i Henryka Gajda, Justynę Molenda i ++ z pokrewieństwa.

Wtorek 19.12.2023 – dzień powszedni (Róża I M)

7.00 Wolna intencja

17.00 RORATY: Za + męża Jerzego Sowa /pam. ur./, synów Grzegorza i Mariana, brata Jana, Otylię i Wilhelma Sowa, Adelajdę i Józefa Sowa, Klarę i Wincentego Świerczyński, Norberta Kaloch, Piotra i Gertrudę Cudok, ciocie, wujków, kuzynów z obu stron, dziadków Sowa, Kawa i Gmyrek, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

Środa 20.12.2023 – dzień powszedni (Róża II M)

7.00 Wolna intencja

16.30 RORATY: I. Za ++ matkę Adelajdę Kandzia /rocz. śm./, ojca Alfonsa, rodziców Józefę i Władysława Zygmunt, szwagra Jana Zygmunt, Marię i Krystiana Kuta, Henryka Kandzia, Adama Zgodzaj, ciocie, wujków, kuzynostwo, dziadków, s. Bogusławę Jon, ks. prob. Henryka Gołka, ks. Dariusza Bienię, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Za ++ rodziców Jerzego i Hildegardę Konopka, Marię i Bernarda Halemba, ++ dziadków, ciocie, wujków i kuzynów z rodzin Konopka, Jon, Halemba i Fraj, Marię i Felicjana Hadyk, Aleksa Bartocha, ++ z rodzin Grzyszczok, Rzyczek, Płatek, ++ sąsiadów, kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu.

Czwartek 21.12.2023 – dzień powszedni (Róża I)

7.00 Wolna intencja

17.00 RORATY: I. Za ++ ojca Piotra Kurzac /pam. ur./, matkę Magdalenę, dziadków Kurzac i Pietrek, Brunona, Łucję, Leonarda, Marię i Joannę Pietrek, Jadwigę i Gotfryda Molenda, Norberta Kucierajter, Marię, Jerzego i Karola Speer, Mieczysława Grabińskiego, ++ z pokrewieństwa, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Za ++ męża Pawła Spałek, córkę Reginę Serafin, rodziców Zofię i Ryszarda Masoń, brata Bernarda, Klarę, Stefana i Jerzego Spałek, Ritę, Pawła i Zygmunta Maruszczyk, Marię, Augustyna i Helenę Sitek, Adelajdę i Huberta Fabian, Gertrudę i Jana Serafin, Irenę Sowa, Anneliese Schmehl i dusze w czyśćcu.

Piątek 22.12.2023 – dzień powszedni (Róża II)

7.00 Za + Kazimierza Kuczerajter /30 dzień po śm./.

17.00 RORATY: I. Za ++ matki Irenę Sowa /pam. ur./, Reginę Serafin, dziadków Wacława Czok, Zofię i Tadeusza Dyk, Gertrudę i Jana Serafin, Pawła Spałek, kuzyna Bartłomieja Dyk, ++ z rodzin z obu stron, ks. prob. Śliwińskiego, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

II. Za ++ Jana, Marka i Adę Tkaczyk, Rozalię i Czesława Wojtas, Jadwigę Kaczmarską, Jana i Agnieszkę Molenda, Jadwigę i Roberta Lempke, Henryka i Marię Kulik, Emanuela, Huberta, Henryka i Justynę Molenda, rodziców chrzestnych Marię i Karola, ciocie, wujków, dziadków, babcie, S.M. Bogusławę Jon, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Sobota 23.12.2023 – dzień powszedni (Róża III)

8.00 RORATY: I. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Adama Rogowskiego z okazji rocz. ur.

II. Za + Zbigniewa Andrysiak – ofiarowana od syna z rodziną.

17.00 Za + Gotfryda Schindler /pam. ur./.

Niedziela 24.12.2023 – IV Niedziela Adwentu – Wigilia Urocz. Narodz. Pań.

8.00 Za dusze w czyśćcu.

11.00 Za ++ których po raz pierwszy zabraknie przy wigilijnym stole.

15.30 Msza wigilijna: Za parafian.

24.00 PASTERKA:

I. Za parafian.

II. W intencji Parafialnej Rady Duszpasterskiej oraz Ekonomicznej.

Poniedziałek 25.12.2023 – Uroczystość Narodzenia Pańskiego – I Święto

8.00 W intencji osób, które w tym roku podjęły dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

11.00 Za parafian

15.00 Nieszpory kolędowe

Wtorek 26.12.2023 – II Święto – Święto św. Szczepana

8.00 Za parafian.

11.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Agnieszki Czajkowskiej z okazji 80 rocz. ur.

15.30 Za parafian.

Środa 27.12.2023 – Święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty (Róża IV)

8.00 Msza kolędowa:

I. W intencji mieszkańców ul. Lompy.

II. W intencji mieszkańców ul. Brzozowej i Szpakowej.

III. W intencji mieszkańców ul. Wrzosowej i Zielonej.

IV. W intencji mieszkańców ul. 1 Maja i Nowej.

Czwartek 28.12.2023 – Święto św. Młodzianków Betlejemskich (Róża V)

8.00 Msza kolędowa:

I. Ku czci św. Młodzianków w intencji wszystkich dzieci naszej parafii.

II. W intencji mieszkańców ul. Kolejowej.

III. W intencji mieszkańców ul. Piaskowej.

IV. W intencji mieszkańców ul. Ks. Gołka.

Piątek 29.12.2023 – V Dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego (Róża VI)

8.00 Msza kolędowa:

I. W intencji mieszkańców ul. Dworcowej (I).

II. W intencji mieszkańców ul. Dworcowej (II).

III. W intencji mieszkańców ul. Zachodniej i Słonecznej.

IV. W intencji mieszkańców ul. Stawowej i Rzecznej.

Sobota 30.12.2023 – VI Dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego (Róża VII)

8.00 Msza kolędowa:

I. W intencji mieszkańców Piłki.

II. W intencji mieszkańców ul. Polnej, Dworcowej, Kolonii oraz J. Piecuch.

III. W intencji mieszkańców ul. Lublinieckiej i ks. Kominka.

IV. W intencji mieszkańców ul. Leśnej.

17.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji małżonków Bronisławy i Jana Tkaczyk z okazji 30 rocz. ślubu.

Niedziela 31.12.2023 – Święto św. Rodziny – Stary Rok

8.00 Za parafian.

11.00 W intencji wszystkich rodzin naszej parafii.

15.30 MSZA NA ZAKOŃCZENIE ROKU

I. Za parafian.

II. Za ++ parafian w 2023 roku: Emil Dziembała, Magdalena Bodora, Iwona Dziuk, Eugeniusz Sladek, Piotr Kurzac, Piotr Myland, Jan Bochnia, Erna Piskoń, Waleria Just, Małgorzata Grützner, Jerzy Świerc, Monika Masoń i Kazimierz Kuczerajter.