W zakładce "Galeria" prezentujemy drugą część fotografii będących wspomnieniem wakacyjnego wyjazu ministrantów. Autorem fotogarfii jest p. Dariusz Baron, któremu dziękujemy za ich udostępnienie.