Zbiórka na respirator

Drodzy Parafianie.

Dziś otrzymaliśmy informację o decyzji Księdza Biskupa Jana Kopca, aby wspólnymi siłami zakupić kolejny respirator.

Do tego dzieła są zaproszeni wszyscy księża i wierni.

Serdecznie zachęcamy.

 

Oto Pismo Biskupa Gliwickiego:

 

 

 

 

Gliwice, dn. 2 kwietnia 2020 roku

 

Czcigodni Księża,

Szanowne Osoby Życia Konsekrowanego,

Drodzy Diecezjanie!

Obecnie przeżywany czas pandemii jest momentem, kiedy wiele środowisk jednoczy się w trosce o zdrowie i życia człowieka. Najbliżej chorych są przedstawiciele służb medycznych: lekarze, ratownicy, pielęgniarki, pracownicy szpitali i przychodni. Oni to, najczęściej z dala od spledoru świateł, diagnozują pacjentów, prowadzą ich leczenie i nierzadko ratują życie. Ich obecność była od zawsze nadzieją dla chorych, którzy w cierpieniu szukali tak wsparcia Boga, jak i ludzkiej pomocy.

Aby wykonywać swoją pracę, służba zdrowia potrzebuje również odpowiedniego sprzętu. Na chwilę obecną kluczowe znaczenie mają respiratory, które są niezbędne w leczeniu ludzi z poważnymi zaburzeniami oddechowymi. Na terenie diecezji gliwickiej zostało już zakupione takie urządzenie jako dar Diecezji Gliwickiej dla Oddziału Pulmonologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu.

Ponieważ potrzeby są bardzo duże, chcielibyśmy wesprzeć kolejną placówkę medyczną – szpital. Stąd zwracam się z apelem i prośbą do osób duchownych, konsekrowanych oraz świeckich – tworzących Kościół Gliwicki – o włączenie się w dzieło zakupu kolejnego respiratora. Nasza pomoc uratuje komuś życie, a medykom umożliwi realizowanie ich powołania w tych bardzo trudnych warunkach.

Środki potrzebne na zakup urządzenia można wpłacać na rachunek bankowy:

Diecezja Gliwicka ul. Łużycka 1, 44-100 Gliwice

Bank Pekao SA I/O Gliwice nr 60 1240 1343 1111 0000 2337 5479,

koniecznie z dopiskiem w tytule przelewu: RESPIRATOR.

 

W imieniu swoim oraz pracowników i pacjentów szpitala bardzo dziękuję wszystkim, którzy odpowiedzą pozytywnie na ten apel. Wiara okazuje się prawdziwa wówczas, gdy staje się miłością – nawet jeśli to miłość wobec anonimowych chorych. Proszę też nieustannie o modlitwę do Boga o ratunek dla nas i ustanie pandemii. O tej modlitwie Was zapewniam.

Wasz Biskup

+ Jan Kopiec

Biskup Gliwicki

Słowo do Parafian

Drodzy Parafianie.

 

Serdecznie Was pozdrawiam dzięki możliwościom jakie daje nam internet.

W związku z zaistniałą sytuacją, zwracam się do Was ze słowem pociechy i garścią ogólnych informacji.

Od ponad dwóch tygodni przeżywamy trudny czas. Lękamy się o zdrowie nas i naszych bliskich i boleśnie odczuwamy to wszystko, co wiąże się z obecnym stanem zagrożenia epidemią. Myślę, że wszyscy przeżywamy to w trudny sposób. I my jako kapłani i Wy parafianie, w tym myślę także o dzieciach, które za kilkanaście dni miały przystąpić do I Komunii św. Myślę, że one także, na swój sposób przeżywają to trudno. Nikt z nas nie przewidywał, że tak może się stać w tym świecie, w którym wszystko miało się rozgrywać na naszych warunkach, tak jak my chcemy. Myśleliśmy, że nam nic nie zagraża. Sytuacja nas zaskoczyła totalnie. Dla naszych i młodszych pokoleń, które już nie znają czasu wojny, ani stanu wojennego, są to pierwsze, trudniejsze może doświadczenia życia.

W takiej sytuacji chcę Wam powiedzieć, żebyśmy nie tracili nadziei. Wszystko jest w ręku Boga. Ufam bez reszty, że Pan Bóg i z tego trudnego doświadczenia wyprowadzi dobro. Drogi Bożego myślenia są zupełnie inne, niż nasze ludzie.

Jednym z najtrudniejszych doświadczeń jest brak możliwości udziału we Mszach św. i w życiu sakramentalnym. To jest dla nas wszystkich trudne. Dla nas kapłanów również. Tym bardziej, że zbliża się Wielki Tydzień i Wielkanoc. Dziękujmy Bogu, że mogliśmy w tym roku przynajmniej spokojnie przeżyć z O. Zdzisławem nasze rekolekcje wielkopostne.

Każdego dnia zgodnie z planem są koncelebrowane Msze św. w intencjach jakie zostały przyjęte i w sposób, o którym Was już informowałem. Jest to bolesne, ale konieczne. Naszemu Biskupowi należy się posłuszeństwo. On musi nieraz brać na siebie decyzje bardzo trudne, ale musi patrzeć na większe dobro. Może w ten sposób bardziej zatęsknimy za Mszą św., za Komunią św., za spowiedzią, do której w normalnych warunkach mamy nieograniczony dostęp. Może na co dzień sobie tego nie cenimy. W tym momencie chcę Wam zacytować słowa pewnej pani, która ks. Wiesławowi Hudkowi, który w ubiegłym roku prowadził dla nas rekolekcje wielkopostne, w rozmowie telefonicznej powiedziała: „Księże, ja już teraz do końca życia nie opuszczę ani jednego dnia bez Mszy św.”. To są takie nasze doświadczenia, może potrzebne. Może dopiero w takich momentach rozumiemy tych ludzi ze Wschodu, którzy miesiącami czekali na księdza, by odprawił Mszę św. i by mogli przyjąć Komunię św. Czasami jechali 150 km, aby wejść do kościoła i adorować Najświętszy Sakrament.

W duchu utęsknienia starajmy się bardziej żyć w codzienności Słowem Bożym. W Słowie Bożym czytanym i rozważanym przychodzi do nas sam Pan Jezus, który mówi do nas, do naszego serca i rozumu. Na naszej parafialnej stronie internetowej mamy zamieszczone Słowo Boże – czyli czytania na każdy dzień (po prawej stronie u dołu – Kalendarz liturgiczny „Czytania na każdy dzień”). Zachęcamy też Was do modlitwy w Waszych domach. Rodzina jest Kościołem Domowym. Trwajmy też w codziennej modlitwie Róż różańcowych.

Każdego dnia zachęcam Was do modlitwy różańcowej o godz. 20.30 w intencji zatrzymania epidemii. W tej intencji też każdego dnia, za zgodą Biskupa Gliwickiego, celebrowana jest w naszym kościele dodatkowa Msza św. (również w godzinach porannych) do Miłosierdzia Bożego za wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

Na zakończenie modlitwy różańcowej można odmówić specjalną modlitwę napisaną właśnie na ten czas:

„Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.

Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!”

Mówi się, że obecnie kościoły są zamknięte. Nie. Zamknięte bywają czasami świątynie, i tego doświadczamy, ale Kościół ze swoim źródłem życia jest zawsze otwarty!

Chcę Wam też powiedzieć, że nasi parafianie pracują już nad tym, abyśmy mogli transmitować w internecie liturgie celebrowane w naszym kościele, bo jak już z pewnością wiecie, wszystkie liturgie Triduum Paschalnego będą celebrowane bez udziału wiernych. O szczegółach transmisji będziemy informować na naszej stronie.

Przeżywając transmisje Mszy św. możemy Pan Jezusa przyjmować na sposób duchowy. Możemy wtedy odmówić taką oto modlitwę:

Jezu mój, wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie. Miłuję Cię nade wszystko i pragnę zjednoczyć się z Tobą w mojej duszy. Ponieważ teraz nie mogę Cię przyjąć sakramentalnie, przyjdź przynajmniej duchowo do mego serca. Jednoczę się z Tobą jakbyś rzeczywiście był we mnie obecny, oddaję Ci się zupełnie i proszę gorąco: nie dozwól, abym kiedykolwiek oddalił się od Ciebie. Amen.

Już od kilku dni podana jest informacja, że nie będzie w tym roku spowiedzi przedświątecznej. Możemy zatem doświadczyć pojednania z Bogiem przez akt żalu doskonałego. Niech każdy znajdzie sobie odpowiedni czas i miejsce, aby w ciszy własnego serca powiedzieć Panu Jezusowi o swoich grzechach i żałując za swoje grzechy prosić Go z miłością o dar przebaczenia. Wtedy jesteśmy w sercu przygotowani przy przyjąć Go do swego serca. Grzechy ciężkie powinny zostać wyznane przy następne spowiedzi przeżywanej już w sposób tradycyjny. Taka spowiedź będzie możliwa w momencie ustania aktualnych zakazów. Jeśli jednak ktoś czuje w sercu, że nie może przeżyć Wielkanocy obarczony grzechami i absolutnie czuje, że potrzebuje spowiedzi dla odzyskania spokoju sumienia, to istnieje możliwość telefonicznego umówienia się na spowiedź św. Wtedy miejscem spowiedzi może być górna kaplica Matki Bożej Bolesnej.

Nie będzie też w najbliższym czasie odwiedzin chorych. Zakazana też jest posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

W Niedzielę Palmową, zgodnie z tradycją, w czasie Mszy św. pobłogosławimy palmy.

Aktualnie nie ma kolportażu „Gościa Niedzielnego”. Można go zakupić w punktach z prasą lub przeczytać darmowo w wersji elektronicznej na stronie „Gościa Niedzielnego”.

W tyłu kościoła wystawione są świece wielkanocne Caritas na cele charytatywne.

Każdego dnia jako kapłani pamiętamy o Was we Mszach św. i naszej kapłańskiej modlitwie. Każdego dnia rano i wieczorem przy modlitwie Apelu Jasnogórskiego udzielamy błogosławieństwa kapłańskiego całej naszej parafii.

Prosimy też Was o modlitwę za nas, abyśmy wiernie trwali i pomagali sobie nawzajem przeżyć to trudne doświadczenie. Szczególnie w poniedziałek módlmy się za Księdza Prałata z okazji 48 rocznicy święceń kapłańskim. I módlmy się za wszystkich chorych parafianach, szczególnie za osoby przebywających w szpitalu prosząc dla nich o dar zdrowia.

Polecajmy się Matce Najświętszej, naszej Patronce MB Szkaplerznej. W czerwcu ubiegłego roku zawierzyliśmy naszą Parafię i naszej rodziny Niepokalanemu Sercu NMP Królowej Polski. Wierzę, że Ona nas nigdy nie opuści.

 

Szczęść Boże.

ks. prob. Franciszek Koenig

Ważne informacje diecezjalne i parafialne

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

po wydaniu nowego Dekretu Biskupa Gliwickiego z dnia 25. marca br.

 

Biskup Gliwicki Jan Kopiec, w związku z nowymi ograniczeniami wprowadzonymi przez władze Rzeczypospolitej Polskiej, z dniem 25 marca 2020 r. nakazuje przestrzegać do odwołania następujących zasad regulujących życie wspólnot parafialnych:

CELEBRACJE MSZY ŚWIĘTYCH

 1. Msze święte będą nadal sprawowane we wszystkich kościołach parafialnych i kaplicach, ale bez udziału wiernych i przy zamkniętych drzwiach.

 2. Msze będą sprawowane w intencjach przyjętych na dany dzień, zgodnie z planem intencji zamieszczonym na stronie internetowej. Intencja poranna i wieczorna będą sprawowane w ramach jednej mszy koncelebrowanej sprawowanej każdego dnia w godzinach porannych przed otwarciem kościoła.

 3. W przypadku, gdy rodzina rezygnuje z zamówionej intencji, wówczas prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną.

 4. Stypendia mszalne za odprawione intencje można będzie złożyć w późniejszym czasie.

 5. Każdego dnia, zgodnie z nakazem Biskupa Gliwickiego, odprawiana będzie dodatkowa intencja do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób
  w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

  DYSPENSA BISKUPA GLIWICKIEGO

 6. Biskup Gliwicki udzielił do odwołania dyspensy od obowiązku udziału we Mszach św. niedzielnych i świątecznych. W tym przypadku zaleca się udział duchowy w transmisjach Mszy świętych przez telewizję, radio i za pośrednictwem internetu.

  KOMUNIA ŚWIĘTA

 7. Wszyscy wierni są także zachęceni do jednoczenia się z Jezusem Chrystusem przez Komunię św. duchową, którą można przyjąć posługując się następującą modlitwą:

  Jezu mój, wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie. Miłuję Cię nade wszystko i pragnę zjednoczyć się z Tobą w mojej duszy. Ponieważ teraz nie mogę Cię przyjąć sakramentalnie, przyjdź przynajmniej duchowo do mego serca. Jednoczę się
  z Tobą jakbyś rzeczywiście był we mnie obecny, oddaję Ci się zupełnie i proszę gorąco: nie dozwól, abym kiedykolwiek oddalił się od Ciebie. Amen.

 8. Czas komunii świętej wielkanocnej, do której jesteśmy zobowiązani trzecim przykazaniem kościelnym, obejmuje w Polsce okres od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej. Ufamy, że jeszcze w tym czasie będzie mogli przyjąć Jezusa Chrystusa w darze Eucharystii.

  ZAKAZ ODWIEDZIN CHORYCH

 9. Zabrania się duszpasterzom odwiedzania chorych z sakramentami w domach, chyba, że osoba chora znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci. W takim wypadku kapłan powinien zachować jak najdalej idące środki ostrożności.

 10. Nadal zawieszona zostaje posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

  ODWOŁANE NABOŻEŃSTWA PASYJNE

 11. Nadal pozostają zawieszone nabożeństwa Gorzkich żali i Drogi Krzyżowej we wszystkich kościołach i kaplicach, jak również wszelkie rekolekcje i misje parafialne, spotkania formacyjne, szkolenia, kursy, pielgrzymki i wyjazdy organizowane przez parafie i inne agendy Diecezji Gliwickiej.

 12. Zachęca się do wszystkich do uczestnictwa w nabożeństwach transmitowanych.

  POGRZEBY

 13. Pozostaje w mocy nakaz ograniczenia uroczystości pogrzebowych jedynie do trzeciej stacji (na cmentarzu), którą można odprawić w obecności najbliższej rodziny zachowując jednak bezpieczną odległość pomiędzy obecnymi oraz przepis prawa państwowego o ograniczeniu liczby uczestników zgromadzenia do 5 osób – nie wliczając kapłana oraz obsługi ceremonii.

 14. Msza św. pogrzebowa może być odprawiona w dniu pogrzebu, lecz bez udziału wiernych przy zamkniętych drzwiach lub w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń poczynionych z rodziną zmarłego.

  OTWARTY KOŚCIÓŁ

 15. Zaleca się by kościoły nadal pozostały otwarte celem umożliwienia wiernym indywidualnej modlitwy, mając jednak na uwadze ograniczenie do 5 osób przebywających w kościele.

 16. Nasz kościół parafialny będzie nadal otwarty w tygodniu od godz. 8.00 do 17.30, a w niedziele i święta od godz. 9.00 do 17.30. W razie braku możliwości wyegzekwowania realizacji przepisów władz państwowych, księża proboszczowie mogą podjąć decyzję o ograniczeniu czasu otwarcia świątyni, a nawet o jej zamknięciu.

  SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

 17. Zawiesza się w parafii dotychczasowy sposób spowiedzi św. (do tej pory okazja do spowiedzi była w tygodniu od godz. 15.00 do 16.00) w konfesjonale kościoła.

 18. Ze względu na nadzwyczajne i poważne okoliczności wszyscy wierni są uprawnieni do skorzystania z nadzwyczajnej drogi pojednania jaką jest wzbudzenie żalu doskonałego podjętego z miłości do Boga, który daje przebaczenie nawet grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera w sobie mocne postanowienie przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania, gdy tylko będzie to możliwe. W tej pierwszej spowiedzi będą musiały zostać wyznane grzechy ciężkie odpuszczonych w sposób nadzwyczajny.

 19. Nie będzie w parafii organizowanej spowiedzi przedświątecznej. Będzie jednak możliwe skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania tym wiernym, którzy o to poproszą (np. telefonicznie), z uwzględnieniem ogłoszonych obowiązujących norm bezpieczeństwa. Miejscem takiej spowiedzi może być jedynie zakrystia, kaplica, salka parafialna bądź inne pomieszczenie ale nie konfesjonał.

 20. Przy spowiedzi należy zachować większą odległość pomiędzy penitentem a spowiednikiem.

 21. Nie można skorzystać z sakramentu pokuty przez środki masowego przekazu typu telefon, internet, itp.

 22. Po ustaniu pandemii w parafii zostanie zorganizowana spowiedź św. wielkanocna, co zostanie wcześniej podane do informacji.

 23. Ksiądz Biskup każdego dnia zaprasza wszystkich wiernych naszej diecezji – zarówno duchownych jak i świeckich – do modlitwy różańcowej o godz. 20.30 tak, by mogła się ona zakończyć Apelem Jasnogórskim. Kapłanów i osoby konsekrowane proszę o jej odmawianie w swoich wspólnotach, zaś wiernych świeckich w swoich rodzinach.

  TEGOROCZNE OBCHODY WIELKIEGO TYGODNIA

 24. Msza święta w Niedzielę Palmową będzie także celebrowana bez udziału wiernych oraz innych osób posługujących. W celebracji tej pominięta będzie procesja z gałązkami palmowymi, natomiast zachowany będzie sam obrzęd pobłogosławienia gałązek palmowych.

 25. W tym roku nie przewiduje się specjalnego spotkania dla młodzieży oraz uroczystej liturgii sprawowanej w kościele katedralnym.

 26. W Niedziele Palmową, w Wielką Sobotę, podczas Liturgii Wigilii Paschalnej oraz
  w Okresie Wielkanocnym zabronione są jakiekolwiek pokropienia.

 27. Udział wiernych w Mszy świętej Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, w Liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek ani w Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę nie jest nakazany przepisami prawa kanonicznego oraz liturgicznego, stąd wierni nie biorący udziału w tych celebracjach nie zaciągają jakiegokolwiek grzechu.

 28. Msza świętą Wieczerzy Pańskiej będzie koncelebrowana także bez udziału wiernych. W celebracji będzie pominięta procesja do Ciemnicy, a Najświętszy Sakrament pozostanie w tabernakulum. Z tego powodu zakazuje się organizowania adoracji Najświętszego Sakramentu od Mszy świętej Wieczerzy Pańskiej aż do Liturgii Męki Pańskiej sprawowanej w Wielki Piątek.

 29. Nie zezwala się na udzielanie wiernym Komunii św. poza Mszą świętą. Usilnie zachęca się jednak wiernych do komunii świętej duchowej, o czym była mowa wcześniej.

 30. W Wielki Piątek zachęca się wiernych, aby w godzinach popołudniowych lub wieczornych w swoich domach odprawić wspólnie Drogę Krzyżową.

 31. Liturgia Męki Pańskiej w Wielki Piątek będzie także celebrowana bez udziału wiernych. Podczas adoracji krzyża cześć krzyżowi będzie oddana jedynie przez przyklęknięcie.

 32. Z uwagi na zaistniałe okoliczności, Ksiądz Biskup nakazuje się w Liturgii Męki Pańskiej opuszczenie procesji z Najświętszym Sakramentem do Bożego Grobu. Tym samym nie ma w tym roku konieczności jego wznoszenia. W związku z tym nie jest także dozwolona adoracja Pana Jezusa w Bożym Grobie ani indywidualna adoracja Krzyża w kościele.

 33. W Wielki Piątek zachęca się wiernych do przeprowadzenia adoracji Krzyża we wspólnotach rodzinnych, w domach. Nie zaleca się jednak oddawania czci Krzyżowi przez ucałowanie. Zamiast tego gestu należy zaproponować uklęknięcie całej rodziny przed krzyżem i wspólne, trzykrotne odmówienie następującej modlitwy:

  Kłaniamy Ci się Panie Jezus Chryste i błogosławimy Ciebie.

  Żeś przez Krzyż i Mękę swoja odkupił świat.

 34. W Wielką Sobotę nie zezwala się na adorację Pana Jezusa w Bożym Grobie oraz na adorację Krzyża w kościele. Zachęca się natomiast wiernych, by w swoich domach wspólnie odczytali Mękę Pana Naszego Jezusa Chrystusa według św. Jana rozdziały: J 18, 1 – 19, 42.

 35. W tym roku, ze względu na zaistniałą sytuację, zabrania się duszpasterzom organizowania i celebrowania tradycyjnego błogosławienia pokarmów na stół wielkanocny. Wiernym należy natomiast zaproponować obrzęd rodzinnego błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym (można pobrać sobie odpowiedni tekst: Błogosławieństwo pokarmów na stole wielkanocnym).

 36. Liturgia Wigilii Paschalnej będzie również sprawowana bez udziału wiernych. Nie będzie rozpalanego ogniska. Zapalenie paschału oraz odczytanie Orędzia Wielkanocnego nastąpi w kościele. Odnowienie przyrzeczeń chrztu św. nie będzie związane z pokropieniem wiernych.

 37. Zachęcam się wiernych do duchowego udziału w celebracjach Triduum Paschalnego przez transmisje radiowe, telewizyjne i internetowe m.in. z katedry gliwickiej oraz z Jasnej Góry.

 38. W zależności od rozwoju sytuacji związanej z pandemią, będą wydawane kolejne wskazania.

  POZOSTAŁE INFORMACJE

 39. Na stoliku z tyłu kościoła wyłożone są żele o działaniu bakteriobójczym z których prosimy korzystać wchodząc lub wychodząc z kościoła.

 40. Z tyłu kościoła wyłożone są paschaliki, a więc wielkanocne świece Caritas w cenie 10, 6 i 2,50 zł.

 41. Sprawy kancelaryjne prosimy załatwiać telefonicznie.

 42. Prosimy nadal śledzić informacje podane na niniejszej stronie, gdzie będą podawane informacje o ewentualnych zmianach.

 43. Bardzo prosimy o dostosowanie się do powyższych zasad i prosimy o usilną modlitwę w intencji zatrzymania epidemii i we wszystkich związanych z tym intencjach polecanych w codziennej Mszy św. zaleconej przez Biskupa Gliwickiego.

Błogosławieństwo pokarmów na stole wielkanocnym
 

 

Zaproszenie do modlitwy różańcowej o godz. 20.30

Drodzy Parafianie.

Zgodnie z zachętą Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisław Gądeckiego oraz naszego Biskupa Gliwickiego Jana Kopca, zapraszam Was do codziennej, rodzinnej modlitwy różańcowej o godz. 20.30 w intencji przezwyciężenia epidemii koronawirusa. Niech nasza rodzinna modlitwa różańcowa będzie świadectwem naszej jedności oraz trwania w żywej nadziei. Dobrze będzie, kiedy nasza modlitwa zakończy się Apelem Jasnogórskim. 

Na znak, że w naszym domu trwa modlitwa, tak jak to często bywało, zaświećmy świecę w oknie naszego domu. Zapraszamy też do wystawienie w oknie wizerunku Matki Bożej Królowej Polski, której zawierzyliśmy całą naszą parafię.

Szczęść Boże - ks. prob. Franciszek Koenig

 

Dyspensa Biskupa Gliwickiego od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej

 

 

BISKUP GLIWICKI

dnia 25 marca 2020 roku

 

Nr 357/20/A

 

 

DYSPENSA

OD OBOWIĄZKU NIEDZIELNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚWIĘTEJ

 

Mając na uwadze zalecenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, w związku z niebezpieczeństwem zagrożenia zdrowia lub życia, zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, z dniem dzisiejszym udzielam wszystkim wiernym diecezji gliwickiej oraz przebywającym na jej terenie, dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. niedzielnych oraz w uroczystości, aż do odwołania.

Jednocześnie zachęcam do uczestniczenia we Mszy św. za pośrednictwem radia lub telewizji oraz do modlitwy indywidualnej, w rodzinach, a także pogłębionej lektury Pisma Świętego.

 

+ Jan Kopiec

Biskup Gliwicki

ks. Sebastian Wiśniewski

kanclerz Kurii

Transmisje Mszy św. i nabożeństw

Podajemy informacje o transmisjach Mszy św. i nabożeństw w telewizji, radiu oraz w internecie:

 

MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE

 

Transmisje telewizyjne:

  7.00 TVP 1

  9.30 Telewizja Trwam

10.55 TVP 1

13.00 TV Polonia

 

Transmisje radiowe:

  6.00 Radio Jasna Góra

  9.00 Program I Polskiego Radia i Radio Maryja

10.30 Radio Katowice

12.00 Radio eM

17.00 Radio Jasna Góra

19.00 Program I Polskiego Radia

 

Biorąc udział w transmisjach zachęcamy do przeżycia Komunii św. duchowej.

 

MSZE ŚWIĘTE W TYGODNIU

  7.00 TVP 1 i Radio Maryja

11.00 Radio Jasna Góra

13.30 TV Trwam

15.30 Radio Jasna Góra

18.00 Radio eM

20.00 TVP 3

 

GORZKIE ŻALE

17.00 TV Trwam

17.15 Radio eM

 

DROGA KRZYŻOWA

17.15 Radio eM

18.30 Program 1 Polskiego Radia

 

APEL JASNOGÓRSKI

21.00 TV Trwam

 

ANIOŁ PAŃSKI – NIEDZIELA

12.00 TVP 1 i TV Trwam oraz codziennie Radio Jasna Góra i Radio Maryja

 

RÓŻANIEC ŚWIĘTY

  7.30 Radio Jasna Góra

16.00 Jasna Góra

22.00 Radio Silesia

 

TRANSMISJE INTERNETOWE

TV Imperium z katedry gliwickiej –

Niedziela – Msza św.: 10.00; codzienne Msze św.: 8.00 i 18.00

Droga krzyżowa – piątek: 18.00; Gorzkie Żale – niedziela: 18.00

 

Kaplica MB na Jasnej Górze - transmisja wszystkich Mszy św. i nabożeństw

Pliki do pobrania

Ważny list Ministra Zdrowia w sprawie koronawirusa

W związku z otrzymaniem przez kurie diecezjalne w Gliwicach pilnej korespondencji od Przewodniczącego KEP oraz Ministra Zdrowia, prosimy o zaznajomienie się z pismem Ministra Zdrowia w sprawie koronawirusa:

Droga krzyżowa w formie dramatycznej przygotowana przez Dzieci Maryi, Piątek 6.03.2020

W piątek 6 marca br. wspolnota Dzieci Maryi przygotowała Drogę krzyżową połączoną z akcją dramatyczną. Nabożeństwo to stało się wyjątkową formą doświadczenia duchowego za które bardzo dziękujemy.

Autorami pomysłu były p. Małgorzata Szajer i p. Anna Konopka.

Zapraszamy do zapoznania się z bogatą dokumentacją fotograficzną w wykonaniu p. Bernadety Dziembała:

https://parafia-rusinowice.pl/droga-krzyzowa-z-elementami-dramaturgii-przygotowana-przez-dzieci-maryi-6032020?token=c2c4eb8b1d3577983325f0cb27af1210

Wesprzyj ośrodek rusinowicki 1 procentem

Serdecznie zachęcamy parafian do wsparcia 1 procentem Ośrodek w Rusinowicach. Jest on profesonalnym szpitalem rehabilitacyjnym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Szczegóły odnośnie do funkcjonowania ośrodka można znaleźć na załączonym plakacie oraz na stronie internetowej ośrodka: www.rusinowice.com

KRS: 0000759866

 

Parafialne obchody Światowego Dnia Chorego, 2020

W sobotę 15 lutego br. obchodziliśmy w naszej parafii Dzień Chorego. Msza św. koncelebrowana połączona z udzielaniem sakramentu chorych była sprawowana o godz. 9.30. Po niej zostało odprawione nabożeństwo za chorych z błogosławieństwem na sposób lurdzki. Po nabożeństwie w sali św. Franciszka odbyło się spotkanie przy stole przygotowane przez Parafialny Zespół Caritas. Oto krótka relacja fotograficza.

Większą ilość fotografii można znaleźć w zakładce "Galeria": https://parafia-rusinowice.pl/1-parafialne-obchody-swiatowego-dnia-chorego-2020

Zakończyła się pielgrzymka do Ziemi Świętej w 35 rocznicę ustanowienia parafii

Od 18 do 25 stycznia br. trwała parafialna pielgrzymka do Ziemi Świętej. Dziękujemy wszystkim za dar modlitwy w intencji pielgrzymów.

W "Galerii" można zapoznać się z dokumentacją fotogarficzną: https://www.parafia-rusinowice.pl/parafialna-pielgrzymka-do-ziemi-swietej-18-25012020-r

Przewodnikiem pielgrzymki był ks. dr hab. prof. UŚ Leszek Szewczyk z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Program był następujący:

 

18.01

KATOWICE – TEL AVIV - CESAREA - CARMEL

6.30 – Rusinowice - Msza św. Przejazd na lotnisko do Pyrzowic. Około 08.40 – zbiórka na lotnisku w Pyrzowicach, odprawa bagażowa (bagaż zasadniczy – 20 kg, bagaż podręczny – 5 kg), około 11.40 – przelot do Izraela. Przylot do Tel Avivu – 16.10. Jaffa: stare miasto, most życzeń, panorama Tel Avivu, Góra Karmel: klasztor Stella Maris, grota proroka Eliasza, panorama z Góry Karmel, przejazd do Galilei, nocleg w Nazarecie.

19.01

GALILEA – OJCZYZNA JEZUSA

Śniadanie, przejazd na Górę Tabor (Przemienienie Jezusa), Nazaret: Kościół św. Józefa (Msza: 15.00), Bazylika Zwiastowania, źródło Maryi, nocleg w Nazarecie.

20.01

GALILEAOJCZYZNA JEZUSA

śniadanie, Kana Galilejska (odnowienie przyrzeczeń małżeńskich), wokół Jeziora Genezaret: Tabgha – miejsce rozmnożenia chleba i ryb; kościół prymatu św. Piotra, Góra Błogosławieństw, Kafarnaum – dom św. Piotra (Msza: 11.00), rejs łodzią po Jeziorze Genezaret, fakultatywnie: przejazd do Hamat Gader na gorące źródła (opłata dodatkowa) lub czas wolny w Tyberiadzie, kolacja i nocleg w Betlejem.

21.01

EIN KARIM - BETLEJEM

śniadanie; przejazd do Ein Karim – kościół Nawiedzenia św. Elżbiety, kościół narodzenia św. Jana Chrzciciela; wizyta w Yad Vashem (w miarę możliwości czasowych - zwiedzanie indywidualne); przejazd do Betlejem: Pole Pasterzy, grota i Bazylika Narodzenia Pańskiego, kościół św. Katarzyny (Msza: 16.00), okazja do zakupu pamiątek religijnych, kolacja i nocleg w Betlejem, po kolacji fakultatywnie: Jerusalem by night (opłata dodatkowa)

22.01

BETLEJEM – JEROZOLIMA - BETLEJEM

śniadanie, Getsemani: (Ogród Oliwny, Grota Zdrady, Kościół Grobu Matki Bożej), Bazylika Getsemani (Msza: 9.00), Góra Oliwna: Kościół Wniebowstąpienia, Kościoł “Pater Noster”, panorama Jerozolimy, Dominus Flevit, przejście przez Bramę Lwów (św. Szczepana) na Stare Miasto: kościół św. Anny, sadzawka Betesda, twierdza Antonia, Stacje Drogi Krzyżowej, nawiedzenie Bazyliki Grobu Pańskiego
i Zmartwychwstania, kolacja i nocleg w Betlejem

23.01

BETLEJEM - JERYCHO – MORZE MARTWE – BETLEJEM

śniadanie, przejazd przez Pustynię Judzką (droga Dobrego Samarytanina), Msza na Pustyni Wadi Qelt, Jerycho (najstarsze miasto świata): Góra Kuszenia; sykomora Zacheusza; czas na zakupienie owoców
i kosmetyków z Morza Martwego; Betania nad rzeką Jordan (odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych); Morze Martwe – kąpiel i odpoczynek, kolacja i nocleg w Betlejem

24.01

BETLEJEM – JEROZOLIMA – BETLEJEM

śniadanie; dzielnica żydowska: Mur Zachodni (tzw. Ściana Płaczu), Cardo Bazylika Grobu Pańskiego
i Zmartwychwstania (Msza 10:00), odpoczynek na Starym Mieście, tzw. Góra Syjon: Wieczernik (ustanowienie sakramentu kapłaństwa i Eucharystii, Zesłanie Ducha Świętego), kościół zaśnięcia Matki Bożej, kościół św. Piotra „In Gallicantu”, kolacja i nocleg w Betlejem

25.01

Jaffa – Tel Aviv - Katowice.

śniadanie; transfer na lotnisko Ben Guriona w Tel Avivie, po drodze Emaus (z zewnątrz), odprawa bagażowo-biletowa; 07.30. – przelot do Katowic (przylot ok. godz. 10.35)

 

 

Koncert kolędowy chóru katedry gliwickiej 12.01.2020 r.

W niedzielę 12 stycznia br. o godz. 14.30 odbył się w naszym kościele koncert kolędowy w wykonaniu chóru katedry gliwickiej pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Gliwicach. Zespół wystąpił pod dyrekcją prof. Krystyny Krzyżanowskiej-Łobody oraz przy akompniamentem organisty katedralnego p. Bogdana Stępnia.

Oto krótka relacja fotograficzna z tego wydarzenia.

Szerszy zakres fotografii można znaleźć w zakładce "Galeria":

Jasełka Bożonarodzeniowe

W Uroczystość Objawienia Pańskiego dzieci naszej parafii przedstawiły w kościele jasełka bożonarodzeniowe. W ten sposób spełnia się co roku piękna tradycja naszej parafii. W tym roku jasełka zostały przygotowane przez p. Katarzynę Kocembę-Brol (katechetkę) oraz p. Aleksandrę Dudę (nauczyciela j. angielskiego).

Oto kilka fotografii autorstwa Mikołaja Szulca. Większą ilość fotografii można zobaczyć w zakładce "Galeria".

Koncert kolędowy orkiestry dętej, kwartetu wokalnego oraz scholi liturgicznej

W niedzielę 5 stycznia br. odbył się w naszym kościele koncert kolędowy w wykonaniu naszej parafialnej orkiestry dętej pod dyrekcją Dominika Matuska, kwartetu wokalnego z pokierunkiem Dominiki Sowa oraz naszej parafialnej scholi liturgicznej wraz z zespołem instrumentalnym.

W koncercie uczestniczył także Wójt Gminy Koszecin Zbigniew Seniów.

Oto kilka fotografii upamiętniających to wydarzenie. Szerszą dokumentację fotograficzna można zobaczyć w zakładce "Galeria".

Auteorem fotografii jest p. Ewa Klyta (Urząd Gminy Koszęcin).