W niedzielę 2 września br. odbyły się dożynki parafialne. Oto dokumentacja fotograficzna uroczystości autorsta p. Ewy Klyty z Urzędu Gminy w Koszecinie, której dziękujemy za udostępnienie fotografii.