Oto zestaw fotografii autrostwa p. Berndety Dziemabła dokumentujący to wydarzenie i zarazem nabożeństwo.