Na stronie Urzędu Gminy w Koszęcinie można zapoznać się z programem różnych zajęć dla dzieci na czas zbliżających się ferii zimowych.

Adres:

http://www.koszecin.pl/user_files/attachments/1554/ferie-w-gminie---rusinowice.png

Podstawowe informacje są także zamieszczone na plakatach zawieszonych na tablicach informacyjnych. Na stronie urzędu są także zamieszczone regulaminy oraz formularze zgody rodziców na udział dzieci w zajęciach lub wycieczce.