UWAGA - Intencje na styczeń 2021 r. są zawieszone w miesięcznym planie intencji

Poniedziałek 1.02.2021

18.00

Za ++ rodziców Gertrudę i Antoniego Mazur, Emilianę i Jerzego Młynek, braci Mariana i Ryszarda Mazur, Elżbietę, Ryszarda i Konrada Nowak, ciocie, wujków, Walentego Paprotny, Sylwię Janta, Klarę i Marię Mazur, dziadków, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Wtorek 2.02.2021 – Święto Ofiarow. Pańskiego – MB Gromnicznej

8.00

Za + kościelnego Emanuela Szulc – ofiarowana od wspólnoty Róż różańcowych.

16.30

Za ++ rodziców Józefa i Klarę Wojsa /rocz. śm./, brata Jana, Wilhelma i Otylię, Jerzego Sowa, Gertrudę i Piotra Cudok, Klarę i Marię Baron, Pawła i Martę Wojsa, dziadków Sowa, Wojsa, ++ sąsiadów, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

18.00

I. Za + ojca Henryka Neuman /rocz. śm./, matkę Marię Neuman, dziadków Neuman, Krawczyk, Wieczorek, Rataj, pokrewieństwo, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka, dusze w czyśćcu.

Środa 3.02.2021

8.00

O nawrócenie grzeszników.

Czwartek 4.02.2021 – I Czwartek

7.00

Za ++ rodziców Martę i Józefa Sitek, Agnieszkę i Helmuta Nandzik, Karola, Jana i Dawida Myland, Patrycję Kurzac, Jerzego Lempa, Edwarda Kołodziejczyk, ciocie, wujków, dziadków z obu stron ks. Damiana Kominka, ks. prob. Gołka i dusze w czyśćcu.

18.00

Ku czci Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w intencji kapłanów, misjonarzy, zakonników, sióstr zakonnych oraz o nowe powołania.

Piątek 5.02.2021 – I Piątek

7.00

Za ++ dobrodziejów, nauczycieli i katechetów, sąsiadów, koleżanki i kolegów, kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu.

16.30

Ku czci NSPJ w intencji dzieci I Komunijnych i ich rodziców.

18.00

Za ++ rodziców Krystynę i Erwina Baron, ojca Waldemara Koper, ciocię Stanisławę Odrzywolską, Teresę Jędrzejczyk, wujka Henryka Gajda, Justynę Molenda, dziadków Baron, Gajda, Koper, Węgrzyński i ks. Damiana Kominka.

Sobota 6.02.2021 – I Sobota

8.00

I. Ku czci Niepokalanego Serca NMP i Królowej Różańca św. w intencji Róż Różańcowych.

II. Za + Małgorzatę Spychalską – ofiarowana od rodzin Świerc, Sobala i Pyka.

17.00

Za ++ Jana i Gertrudę Sówka, Pawła Michacz, ++ z rodzin Psiuk, Sówka, Michacz, Baron, Łupierz, ks. prob. Gołka, ks. Dariusza Bienię, ks. Damiana Kominka, dusze w czyśćcu cierpiące.

Niedziela 7.02.2021 – V Niedziela zwykła

8.00

Za ++ Pawła Kompała, Alfonsa Kandzia i Norberta Sówka – ofiarowana od I Róży męskiej.

9.00

W intencji o zatrzymanie epidemii i zdrowie dla chorych.

11.00

Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Hermana Maks z okazji 80 rocz. urodzin.

15.30

Do Bożej Opatrzności i Aniołów Stróżów w intencji dziecka, które otrzyma łaskę chrztu św.: Stanisław Borys Pyka oraz w intencji rocznego dziecka: Wojciech Wróbel, ich rodziców i chrzestnych.

Poniedziałek 8.02.2021

18.00

Za ++ rodziców Józefę Zygmunt /rocz. śm./, Władysława Zygmunt /pam. ur./, Adelajdę i Alfonsa Kandzia, szwagra Krystiana Kuta, ++ z pokrewieństwa, ciocie, wujków, kuzynostwo, dziadków, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Wtorek 9.02.2021

7.00

Za konających.

Środa 10.02.2021

8.00

 

Czwartek 11.02.2021

9.00

Ku czci NMP z Lourdes w intencji chorych.

18.00

I. Za ++ rodziców Józefa i Klarę Wojsa /pam. ur./, brata Jana, Wilhelma, Otylię i Jerzego Sowa, Gertrudę i Piotra Cudok, Klarę i Marię Baron, Pawła i Martę Wojsa, ++ dziadków Sowa, Wojsa, ++ sąsiadów, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

II. Za + ojca Jerzego Kampczyk /pam. ur./, matkę Łucję /rocz. śm./, braci Henryka i Waldemara, Zofię, Antoniego, Otylię i Pawła Kampczyk, Józefa Konieczko, Cecylię i Ryszarda Foyer, Jadwigę i Augustyna Świerc, ++ z pokrewieństwa, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Piątek 12.02.2021

18.00

Za ++ ojca Józefa Pyka /pam. ur./, matkę Elżbietę, Elżbietę i Tomasza Jaguś, Franciszkę, Jana Burek, Lillę Jaguś, Aleksandrę Nowak, Elżbietę, Konrada Brol, Gerarda Kopyciok, Marka Pyka, Pawła Pietrek, Czesława Siwczak, ciocie, wujków, kuzynów, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Sobota 13.02.2021

8.00

Za ++ córkę Patrycję Kurzac, ojców Karola Myland, Jerzego Kurzac brata Jana, bratanka Dawida Myland, Jerzego Lempa, Marię, Piotra i Jerzego Łupierz, Rutę Czornik, Annę i Henryka Potempa, Norberta i Rutę Gmyrek, Alicję i Zdzisława Kwiecień, ++ dziadków, ciocie, wujków z obu stron, sąsiadów, ks. Damiana Kominka, kapłanów i siostry zakonne, dusze w czyśćcu.

17.00

Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Anny i Andrzeja Garbacz z okazji 80 rocz. urodzin.

Niedziela 14.02.2021 – VI Niedziela zwykła

8.00

Za + Andrzeja Burek – zamiast wieńca od rodzin Umlauf, Pyka i Nowak.

9.30

W intencji o zatrzymanie epidemii i zdrowie dla chorych.

11.00

 

15.30

Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji rodzin Marchewka, Wyczka i Garbela.

Poniedziałek 15.02.2021

7.00

Za + Marię Kulik, Henryka Kulik, Alojzego Guzy, dziadków, chrzestnych, Małgorzatę Spałek, Justynę Molenda, Roberta Lempke, ++ z rodzin Kulik, Guzy, sąsiadów, ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu.

18.00

I. Za ++ męża Emanuela Szulc, rodziców Józefa i Irenę Szulc, Łucję i Franciszka Pietrek, brata Lucjana, dziadków, wujków, ciocie kuzynostwo, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Za ++ Anetę Duda /pam. ur./, Martę i Stanisława Czubak, Elżbietę i Karola Molenda, Jadwigę i Józefa Masoń, Józefa Paruzel, Gerarda i Andrzeja Molenda, Albina Patoń, Mariana i Łukasza Aleksandrowskich, Krystynę i Augustyna Foks, Jerzego Krawczyk, Renatę i Iwonę Sówka, Zofię i Mariana Nowocień, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu cierpiące.

Wtorek 16.02.2021

7.00

Za ++ Romana, Gertrudę Jon /pam. ur./, Ryszarda, syna Józefa, żonę Marię Jon ++ z pokrewieństwa Konopka, dziadków i dusze w czyśćcu.

18.00

I. Za + matkę Otylię Piskoń, rodziców Adelajdę i Eryka Młynek, dziadków z obu stron, ciocie, wujków, kuzynostwo, ks. Damiana Kominka, ks. prob. Gołka, dusze w czyśćcu.

II. Za + męża Walentego Paprotny /pam. ur./, rodziców Gertrudę i Norberta Sówka, teścia Józefa Paprotny, Huberta Paprotny, Marcina i Jerzego Strużyk, ciocie, wujków, dziadków z obu stron, Sylwię Janta, Zygmunta Drynda, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Środa 17.02.2021 – Środa Popielcowa – Rekolekcje wielkopostne

8.00

Za ++ rodziców Jadwigę, Teodora Hanszla, Ernestynę i Józefa Respondek, męża Pawła Hanszla, braci Jerzego i Ernesta Respondek, Józefa, Stanisława Kupiec, Romana Hanszla, Józefa Wieczorek, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu.

9.30

REKOLEKCJE SZKOLNE: Msza święta z nauką i obrzędem posypania głów popiołem

W intencji parafii o dobre przeżycie Rekolekcji Wielkopostnych.

16.30

Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Dominiki Sowa z okazji urodzin.

18.00

Za ++ Annę Kurzac i Augustyna Jaguś /pam. ur./, Jana Kurzac, Jerzego i Floriana Sowa, Anetę Duda /pam. ur./, Urszulę i Norberta Zymeła, Marka Świtek, Marię Pietrek, Krystynę Tkacz, dziadków i krewnych z rodzin Jaguś, Sowa, Polak, Kurzac, Dziembała, Andrzeja i Krystynę Kochanek, S.M. Bogusławę Jon, ks. prob. Wolnika, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Czwartek 18.02.2021 – Czwartek po Popielcu – Rekolekcje wielkopostne

8.00

I. Za + Jerzego Breguła /pam. ur./, Annę i Martę Breguła, Marię, Jana i Augustyna Gojowczyk, Helenę Kątny, Adama, Helenę, Wincentego, Marię i Jacentego Foryś, Jarosława Król, Jacka Goździewicz, Zofię Matejek, Emanuela Szulc, ++ z pokrewieństw Breguła, Gojowczyk, Foryś i Zdańkowski, ++ sąsiadów, ks. prob. Gołka, ks. prob. Wolnika, ks. Damiana Kominka oraz dusze w czyśćcu.

II.

9.30

REKOLEKCJE SZKOLNE: Nauka rekolekcyjna i spowiedź św.

18.00

I. Molenda Regina

II. Za + męża Alfonsa Majchrzyk /pam. ur./, rodziców Zofię i Tadeusza Majchrzyk, Hildegardę, Pawła Gansiniec, brata Józefa Gansiniec, chrześniaka Adama Gansiniec, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka, sąsiadów i dusze w czyśćcu.

Piątek 19.02.2021 – Piątek po Popielcu – Rekolekcje wielkopostne

8.00

I. Ku czci Miłosierdzia Bożego w intencji Klubu Seniora, emerytów, rencistów i starszych wiekiem parafian oraz czcicieli Miłosierdzia Bożego.

II.

9.30

REKOLEKCJE SZKOLNE: Msza święta z nauką rekolekcyjną

 

I. O Boże błogosławieństwo w nauce i pracy przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej oraz dla Dyrekcji, nauczycieli i wszystkich pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rusinowicach.

II. Za ++ nauczycieli i pracowników szkoły oraz przedszkola.

18.00

I. Za + ojca Jana Kluge, dziadków Łucję i Konrada Kurzac, Dorotę i Franciszka Kluge, wujków Jerzego i Maksymiliana Kurzac oraz kuzyna Dawida Myland.

II. Za ++ dziadków Martę i Romana Wojsa /pam. ur./, Łucję i Franciszka Pietrek, Wandę i Jana Pytel, Antoniego Machoń, wujków Henryka Wojsa, Lucjana Pietrek, Emanuela Szulc, ++ z rodzin Wojsa, Pietrek, Pytel, Kozielski, Grobara i Machoń, ks. Damiana Kominka, ks. prob. Gołka, ks. prob. Mokrosa i dusze w czyśćcu.

Sobota 20.02.2021 – Sobota po Popielcu – Rekolekcje wielkopostne

8.00

I. Za ++ rodziców Hedwig i Józefa Sowa, brata Jerzego Sowa, Marię i Feliksa Maks, Andreasa Max, dziadków z obu stron, ciocie, wujków, kuzynów, ++ z rodzin Sowa, Maks, Smyła, Jadwigę Benk, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka, dusze w czyśćcu.

II. Za + matkę Małgorzatę Węglowską /rocz. śm./, ojców Michała Węglowskiego i Gerarda Golenia, Danutę Bernaś, dziadków Pietrzyk, Węglowski, Golenia i Wandzich, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

17.00

I. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Krzysztofa Knop z okazji 50 rocz. urodzin.

II. Do Bożej Opatrzności i Aniołów Stróżów w intencji rocznego dziecka: Natalia Drynda oraz w intencji jej rodziców i rodziców chrzestnych.

Niedziela 21.02.2021 – I Niedziela Wielkiego Postu – Rekolekcje

8.00

 

9.30

W intencji o zatrzymanie epidemii i zdrowie dla chorych.

11.00

Za + Karola Sowa /pam. ur./.

15.30

Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie oraz dary Ducha Świętego w intencji Natalii Ślosarczyk z okazji 18 rocz. urodzin.

Poniedziałek 22.02.2021

7.00

Za ++ rodziców Emilianę i Jerzego Młynek, Hildegardę, Marka i Darię Ceglarek, Agatę, Mariana i Bogdana Tom, Sylwię Janta, Leszka Wilk, dziadków Ceglarek, Maks, Młynek i Zymela, ++ z pokrewieństwa, sąsiadów, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

18.00

I. Za ++ Annę Potempa /pam. ur./, męża Henryka, Marię, Piotra i Jerzego Łupierz, Angelę i Jana Trocha, Rozalię i Franciszka Klimas, Jerzego Grabarczyk, ciocie, wujków, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Za ++ matkę Gertrudę Cudok, ojców Piotra Cudok, Marka Sławiańskiego /rocz. śm./, dziadków Cudok, Sowa, Sławiański, Jana Golenia, Adolfa Kłosek, wujków, kuzynów, ojca chrzestnego Karola, ciocię Marię, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Wtorek 23.02.2021

7.00

 

18.00

Za + męża Jana Wojsa /rocz. śm./, ojca Floriana, brata Ireneusza, teściów Józefa, Klarę Wojsa, kuzyna Janusza, dziadków z obu stron, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

Środa 24.02.2021

7.00

 

16.30

I. Za ++ Augustyna, Annę i Norberta Szymański, Gintra, Antoniego Annę, Herberta, Paulinę, Ewalda, Margot i Józefa Czaja, dziadków Elżbietę, Alfreda Reska, kuzynostwo, Annę i Pawła Kampa, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Za ++ rodziców Filonię i Zygmunta Naharnowicz.

Czwartek 25.02.2021

7.00

Za + Jana Dziembała, rodziców Józefa i Stefanię Pietrek, brata Jana, Adelajdę i Eryka Młynek, dziadków, teściów, ciocie, wujków, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu.

18.00

Za ++ matkę Helenę Zymela /pam. ur./, ojca Jana, matkę Helenę Woźny /pam. ur./, ojca Pawła, męża Jerzego Zymela, Emilię i Jerzego Młynek, Różę i Jerzego, Gertrudę i Norberta Sówka, Adelajdę Fabian, bratową Jadwigę, Sylwię Janta, Ewę Sówka, Walentego Paprotnego, dziadków z obu stron, sąsiadów, Edwarda Dziembała, Gerarda Molenda, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Piątek 26.02.2021

7.00

 

18.00

I. Za + Czesława Ceglarek /rocz. śm./, Antoninę, Franciszka i Alfreda Ceglarek, Franciszkę, Józefa i Jana Hanszla, dziadków Pietrek, Hanszla, Gotfryda Schindler, Zygmunta Drynda, Norberta Pietrek, Emanuela Szulc, ++ z rodzin Pietrek i Łupierz, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Za + Reginę Sladek /2 rocz. śm./.

Sobota 27.02.2021

8.00

Za ++ rodziców Józefę i Ryszarda Kurzac, ojca Józefa Paruzel, dziadków Paruzel, Molenda, Kurzac, Sikora, ciocie, wujków, Emila Sowa ++ z pokrewieństwa, ks. Damiana Kominka, S.M. Bogusławę Jon i dusze w czyśćcu.

17.00

I. Za ++ ojca Norberta Nowak /pam. ur./, Pawła, Józefa i Emanuela Pietrek, Stanisława Koloch, babcie, dziadków, ciocie, wujków, kuzynów z obu stron, Grażynę Janik, Annę Drynda, Marka Hampel, Marcina Matusek, Lillę Jaguś, Pawła Kampczyk, ks. prob. Gołka ks. Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Za ++ synów Piotra i Wojciecha Bodora, rodziców Jana, Gertrudę, braci, bratowe, Rafała, Stefana, Annę i Anielę Wojsa, siostrę jej męża Krystynę, Jana Czolkos, Konrada, Gerarda, Walentego, Jana, Annę, Helenę i Małgorzatę Bodora, Hildegardę i Jerzego Fonkiewicz, Norberta Fiola, Małgorzatę i Michała Węglowskch, pokrewieństwo Wojsa, Zymela, Pietrzyk, Bodora, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu.

Niedziela 28.02.2021 – II Niedziela Wielkiego Postu

8.00

Za + Kazimierę Drenda /pam. ur./ - ofiarowana od rodzin Paruzel i Kurzac.

9.30

W intencji o zatrzymanie epidemii i zdrowie dla chorych.

11.00

 

15.30

Za ++ Kazimierza, Justynę Tyrol, Jerzego, Annę, Klemensa Baron, Helenę, Pawła Tyrol, Monikę, Huberta Kocyba, Łucję, Ryszarda Molenda, ciocie, wujków, Jolantę Schabowską, S.M. Bogusławę Jon, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

Poniedziałek 1.03.2021

7.00

 

18.00

I. Za ++ matkę Annę Kurzac /rocz. śm./, ojca Jana Kurzac, Martę i Józefa Młynek, szwagrów Marka Świtek, Henryka Miłota, dziadków z obu stron, Stanisława Piguła, S.M. Bogusławę Jon, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Za ++ matkę Anielę Danysz, ojca Ludwika, Gertrudę Pradelok, dziadków i babcie, ++ z pokrewieństwa Danysz, Sarach, Kosytorz, Kochanek, Wojsa, Kurzac, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu.

Wtorek 2.03.2021

7.00

 

18.00

Za ++ męża Pawła Pietrek /rocz. śm./, Norberta Nowak, Józefa i Emanuela Pietrek, Stanisława Koloch, babcie, dziadków, ciocie, wujków z obu stron, kuzynów Grażynę Janik, Annę Drynda, Marka Hampel, Marcina Matusek, Lillę Jaguś, Pawła Kampczyk, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Środa 3.03.2021

7.00

 

16.30

I. Za ++ Gertrudę i Jana Sówka, Pawła Michacz, za ++ z rodzin Psiuk, Sówka, Michacz, Baron, Łupierz, sąsiadów i dusze w czyśćcu.

II. Za + męża Alfonsa Danysz, syna Bogdana /3 rocz. śm./, rodziców Klarę, Józefa Bryś, brata Herberta, żonę Annę Bryś, teściów Matyldę i Teofila Danysz, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

Czwartek 4.03.2021 – I Czwartek

7.00

 

18.00

I. Ku czci Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w intencji kapłanów, misjonarzy, zakonników, sióstr zakonnych oraz o nowe powołania.

II. Za ++ rodziców Józefa i Hildegardę Ligendza, matkę Adelajdę Fabian, braci Andrzeja i Romualda Ligendza, siostry Urszulę Pisarek, Marię Wiechula, dziadków Fabian, Zymela, Ligendza, Klimza, ciocie, wujków, kuzynki Justynę i Ewę, Michała Mandla, ks. prob. Gołka, ks. prob. Gajda, ks. Damiana Kominka i ks. Dariusza Bienię.

Piątek 5.03.2021 – I Piątek

7.00

Za ++ rodziców Martę i Józefa Sitek, Agnieszkę i Helmuta Nandzik, Karola, Jana i Dawida Myland, Patrycję Kurzac, Jerzego Lempa, Edwarda Kołodziejczyk, ciocie, wujków, dziadków z obu stron, ks. Damiana Kominka, ks. prob. Gołka i dusze w czyśćcu.

16.30

Ku czci NSPJ w intencji dzieci I Komunijnych i ich rodziców.

18.00

Za + Franciszka Dziembała /rocz. śm./.

Sobota 6.03.2021 – I Sobota

8.00

I. Ku czci Niepokalanego Serca NMP i Królowej Różańca św. w intencji Róż Różańcowych.

II. Za + męża Karola Nowak /pam. ur./, rodziców Annę i Adolfa Reska, Marię, Karola i Norberta Nowak, Pawła Pietrek, Paulinę i Henryka Psyk, dziadków, ++ z pokrewieństwa ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

17.00

Za ++ matkę Marię Kochanek /rocz. śm./, Anielę i Ludwika Danysz dziadków Danysz, Lubos i Kochanek, Marię, Pawła i Edwarda Sarach, Magdalenę, Jana, Grzegorza, Joachima i Weronikę Kosytorz Henryka Wojsa, Maksymiliana Kurzac, Gertrudę Pradelok, ++ z pokrewieństwa Danysz i Kochanek, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Niedziela 7.03.2021 – III Niedziela Wielkiego Postu

8.00

 

11.00

Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji ks. prob. Franciszka Koenig z okazji 55 rocz. urodzin.

15.30

Rezerwacja – chrzty i roczki

Poniedziałek 8.03.2021

7.00

 

18.00

I. W intencji wszystkich kobiet z okazji Dnia Kobiet.

II. Za ++ rodziców Julię i Franciszka Kucierajter, Marię i Pawła Klabis, Marka Hampel, Marcina Matusek, Marię, Tadeusza, Annę, Józefa i Teofila Kucierajter, Elżbietę i Franciszka Poloczek, Józefa, Pawła i Emanuela Pietrek, Emilię i Gerarda Osadnik, Jerzego Klabis, Grażynę Janik, Annę Drynda, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka, ks. Dariusza Bienię i dusze w czyśćcu.

Wtorek 9.03.2021

7.00

Za ++ matkę Elżbietę Jaguś /rocz. śm./, ojca Tomasza, Elżbietę i Józefa Pyka, Franciszkę i Jana Burek, Lillę Jaguś, Elżbietę i Konrada Brol, Aleksandrę Nowak, Gerarda Kopyciok, Marka Pyka, ciocie, wujków, kuzynostwo, Pawła Pietrek, Czesława Siwczak, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

18.00

I. Za + matkę Otylię Piskoń, Jerzego Stajenda, dziadków Piskoń, Kawa, Stajenda, Kurzac, ciocie, wujków, kuzynostwo, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Za ++ Elżbietę, Karola Molenda, Helenę i Henryka Pisarskich, Gerarda i Andrzeja Molenda, Albina Patoń, Józefa Paruzel, Mariana i Łukasza Aleksandrowskich, Teresę Szyżysko, Józefa Rogowskiego, Elżbietę i Benona Wojsa, Magdalenę i Tadeusza Masoń, Reginę Sladek, Jana Kuzańskiego, Adelajdę i Alfonsa Kandzia, S.M. Bogusławę Jon, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron.

Środa 10.03.2021

7.00

 

16.30

I. Za ++ matkę Ritę Maruszczyk /pam. ur./, ojca Pawła, brata Zygmunta, rodziców Marię i Henryka Neuman, dziadków z obu stron, ciocie, wujków, kapłanów z naszej parafii i dusze w czyśćcu.

II. Za + męża Ewalda Piskoń /pam. ur./, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Czwartek 11.03.2021

7.00

Za + matkę Reginę Serafin, dziadków Gertrudę i Jana Serafin, Julię i Józefa Nowak, Elżbietę i Tomasza Jaguś, Pawła Spałek, Małgorzatę i Franciszka Wichary, Lillę Jaguś, Aleksandrę Nowak, Renatę Sitek, ++ z pokrewieństwa, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

18.00

Za + ojca Konrada Brol, matkę Elżbietę, męża Mariana Sowa, teścia Jerzego, szwagra Grzegorza, dziadków Elżbietę i Józefa Pyka Albinę i Jakuba Brol, Wilhelma i Otylię Sowa, Adelajdę i Józefa Sowa, wujków Pawła i Leona Brol, Gerarda Kopyciok, Norberta Kaloch, Jana Sowa, Piotra i Gertrudę Cudok, kuzyna Marka Pyka, dusze w czyśćcu.

Piątek 12.03.2021

7.00

 

18.00

 

I. Za ++ rodziców Alojzego i Marię Psiuk, Stanisława i Władysławę Winiszewski, siostrę Józefę, brata Pawła, dziadków, rodziców chrzestnych, kuzynostwo, ++ z pokrewieństwa, kapłanów i dusze w czyśćcu.

II. Za + ojca Tadeusza Masoń /rocz. śm./, mamę Magdalenę, dziadków Masoń, Smol, Molenda, Pisarski, wujków, ciocie, kuzynostwo z obu stron, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka, dusze w czyśćcu.

Sobota 13.03.2021

8.00

Za ++ męża Emanuela Szulc, ojca Józefa /pam. ur./, matkę Irenę, Franciszka i Łucję Pietrek, brata Lucjana, dziadków, ciocie, wujków kuzynostwo, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka, ks. Dariusza Bienia, sąsiadów i dusze w czyśćcu.

17.00

I. Za ++ rodziców Marię i Ernesta Mazurek, Teodora i Jadwigę Hanszla, męża Romana, szwagra Pawła, Józefa Wieczorek, dziadków Mazurek, Hanszla, Kus, Szymański, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Za + Marcina Bieleckiego – ofiarowana od kuzynów Adama i Janusza z rodzinami.

Niedziela 14.03.2021 – IV Niedziela Wielkiego Postu (Laetare)

8.00

 

11.00

Za + Ks. Biskupa Czesława Domina /25 rocz. śm./.

15.30

Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Gertrudy Myland z okazji urodzin.

Poniedziałek 15.03.2021

7.00

 

18.00

I. Za ++ Helenę i Ryszarda Gilmajster, brata Czesława, rodziców Annę i Józefa Kucierajter, Iwonę, Annę i Rufina Gawenda, Krystynę Adamską, dziadków i babcie, kuzynostwo, ciocie i wujków, Marka Hampel, Marcina Matusek, S.M. Bogusławę Jon, sąsiadów, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu.

II. Za ++ Jana i Jadwigę Kubiciel, Henryka Pietrek, Jadwigę i Roberta Lempke, Marię i Henryka Kulik, Justynę Molenda, zm. Ciocie, wujków, dziadków z obu stron, S.M. Bogusławę Jon, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Wtorek 16.03.2021

7.00

 

18.00

Za ++ męża Norberta Nowak /rocz. śm./, brata Karola Nowak, Pawła Pietrek, Franciszkę i Jana Burek, Marię i Karola Nowak, Gertrudę i Herberta Flajszer, Elżbietę i Tomasza Jaguś, Lillę Jaguś, Dorotę i Jerzego Burek, Hildegardę i Jerzego Lisoń, pokrewieństwo Nowak, Burek, Zymela, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

Środa 17.03.2021

7.00

 

16.30

Za + męża Józefa Paruzel /rocz. śm./, rodziców Elżbietę i Karola Molenda, Gertrudę i Franciszka Paruzel, brata Gerarda, szwagrów Albina i Mariana, Andrzeja Molenda, Łukasza Aleksandrowskiego, S.M. Bogusławę Jon, Emila Sowa, dziadków, ciocie, wujków z obu stron, sąsiadów, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Czwartek 18.03.2021

7.00

Za + Romana Jon /rocz. śm./, Ryszarda, Gertrudę, Józefa, żonę Marię Jon, dziadków, dusze w czyśćcu.

18.00

Za + męża Joachima Nancka, Józefa, Marię Nancka, Piotra, Matyldę Sowa, Annę i Henryka Kochanek, braci Jerzego i Erwina, 2 szwagrów, Krystynę Tkacz, Floriana Sowa, Andrzeja i Krystynę Kochanek, Jadwigę i Jana Kubiciel, Annę, Marię i Jana Kurzac oraz ks. Damiana Kominka.

Piątek 19.03.2021 – Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP – III Piątek

8.00

Za ++ ojca Józefa Nowak /pam. ur./, matkę Julię, Elżbietę i Tomasza Jaguś, Jana i Franciszkę Burek, Lillę Jaguś, Aleksandrę i Adolfa Nowak, Reginę Serafin, Romana Parkitnego, Franciszkę Reska, Lucjana i Pawła Pietrek, Czesława Siwczak, Emanuela Szulc, Karola Nowak, ciocie, wujków, kuzynostwo, dziadków Nowak, Mańka, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

15.00

Ku czci Miłosierdzia Bożego w intencji Klubu Seniora, emerytów, rencistów i starszych wiekiem parafian oraz czcicieli Miłosierdzia Bożego.

18.00

Ku czci św. Józefa w intencji wszystkich mężczyzn i ojców.

Sobota 20.03.2021

8.00

Za ++ Henryka Kulik /rocz. śm./, Marię Kulik, Jana i Agnieszkę Molenda, Jadwigę i Roberta Lempke, Emanuela, Huberta, Martę, Henryka i Justynę Molenda, Jana, Adę i Marka Tkaczyk, Rozalię, Czesława Wojtas, Jadwigę Kaczmarską, ++ wujków, ciocie, szwagrów, szwagierki, S.M. Bogusławę Jon, ks. prob. Gołka, ks. Dariusza Bienię, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

17.00

Za + ojca Pawła Pietrek /pam. ur./, babcie, dziadków, chrzestnego Emanuela Pietrek, Pawła Kampczyk i dusze w czyśćcu.

Niedziela 21.03.2021 – V Niedziela Wielkiego Postu

8.00

 

11.00

 

15.30

Za ++ Krzysztofa Krzakowskiego, Marcelę i Bronisława Twardeckich, Gintera i Henrykę Buszmann, S.M. Bogusławę Jon, Różę Dutkiewicz, Stefana John, Zofię i Wojciech John, Władysławę i Feliksa Twardeckich, Annę, Rufina i Iwonę Gawenda, Agnieszkę i Pawła Gansiniec, Annę i Józefa Kucierajter, Izabelę Sęk, ++ kapłanów, ++ sąsiadów i dusze w czyśćcu.

Poniedziałek 22.03.2021

7.00

Za ++ ojca Eryka Młynek /pam. ur./, matkę Adelajdę Młynek, dziadków Stefanię i Józefa Pietrek, Jana i Otylię Młynek, ciocie, wujków, kapłanów i dusze w czyśćcu.

18.00

I. Za ++ babcię Marię Pietrek, dziadków Annę i Pawła Wróbel, Łucjana Dawidziuk, wujków Jana Jaguś, Romana Jon, Zygmunta Dawidziuk, Marię Nowak i ++ z pokrewieństwa.

II. Za + męża Grzegorza Sowa /pam. ur./, ojca Norberta Kucierajter /rocz. śm./, teścia Jerzgo Sowa, szwagra Mariana Sowa, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu.

Wtorek 23.03.2021

7.00

 

18.00

Za ++ rodziców Gertrudę i Józefa Zamoski, Klarę i Józefa Wojsa, brata Jana, siostry Jadwigę Derkowską i Marię Hałupka, brata Pawła Zamoskiego, Marię i Henryka Kaczmarczyk, Danutę Badura, Wilhelma, Otylię i Jerzego Sowa, Gertrudę i Piotra Cudok, dziadków z obu stron, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

Środa 24.03.2021

7.00

Za + ciocię Marię Piecuch /rocz. śm./, ++ z pokrewieństwa Bączkowicz, Piecuch, Gałeczka i dusze w czyśćcu.

16.30

Za + ojca Lucjana Pietrek, teścia Alfonsa Danysz, Bogdana Danysz dziadków Aleksandra Świerczyńskiego, Franciszka i Łucję Pietrek, Teofila i Matyldę Danysz, Józefa i Klarę Bryś, chrzestnych Emanuela Szulc, Anastazję Stanek, pokrewieństwo Pietrek, Danysz ++ sąsiadów, Marcina Matusek, ks. Damiana Kominka, ks. prob. Gołka i dusze w czyśćcu.

Czwartek 25.03.2021 – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

8.00

Za ++ rodziców Annę i Alojzego Kandzia, Krystynę i Józefa Sowa, braci Marka i Zygmunta, ++ z rodzin Kandzia, Sowa, Burzyk, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

16.30

Za + Tadeusza Czapczyńskiego /rocz. śm./, Urszulę i Norberta Zymeła, ++ z pokrewieństwa Zymeła, Kampczyk, Czapczyński, Pałasz, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

18.00

Za ++ rodziców Piotra i Gertrudę Pietrek, Brunona i Łucję Pietrek, Marię i Jerzego Speer, Piotra Kurzac, Norberta Kucierajter, Ryszarda i Łucję Molenda, Marię i Jerzego Papież, Jerzego Baron, Stanisława i Rozalię Molenda, Alojzego i Elfrydę Poleśny, dziadków Pietrek, Molenda, Marię i Leonarda Pietrek, S.M. Bogusławę Jon, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Piątek 26.03.2021

7.00

 

18.00

Za + ojca Emanuela Szulc, Czesława Ceglarek, dziadków, pradziadków Pietrek, Szulc, Hanszla i Ceglarek, chrzestnych Helenę Irzykowską, Gotfryda Schindler, Lucjana Pietrek, Marka Mrugała, wujków, ciocie, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Sobota 27.03.2021

8.00

I. Za ++ matkę Jadwigę Michalską /rocz. śm./, ojca Wolfganga Michalski, rodziców Annę, Franciszka Mielczarek, brata Józefa Mielczarek, Rudolfa Gawenda, Stefana, Renatę Skubała, Leona Ginter, Leona Werner, Jerzego Kozala, Adelajdę Fabian, ciocie, wujków, kuzynostwo, ++ z pokrewieństwa Michalski, Mielczarek, Siegesmund, Krauze, Schmidt, Żydek, Haberstroh oraz ks. Rajmunda.

 

II. Za ++ rodziców Magdalenę i Jana Kosytorz, Martę i Wilhelma Gawenda, bracia Grzegorza, Joachima i bratową Weronikę Kosytorz, Marię, Edwarda i Pawła Sarach, Anielę i Ludwika Danysz, Marię Kochanek, Henryka Wojsa, Maksymiliana Kurzac, dziadków z obu stron, ++ sąsiadów i dusze w czyśćcu.

17.00

Za ++ rodziców Anielę i Mieczysława Jeziorski /pam. ur./, dziadków Jon, Konopka, Miensok i Jeziorski, ciocie, wujków, kuzynów, rodziców chrzestnych, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

Niedziela 28.03.2021 – Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

8.00

 

11.00

Za Parafian.

15.30

Za ++ Jana Zymela, żonę Helenę, Jana i Zofię Fabian, żonę Adelajdę Fabian, Emilianę i Jerzego Młynek, Jerzego i Norberta Sówka, Jerzego Zymela, dziadków Hildegardę i Józefa Ligenza, Annę, Walentego i Pawła Kompała, Karola Sowa, Walentego Paprotny, Klarę i Marię Baron, Ewę Sówka, Sylwię Janta, ks. prob. Gołka, ks. Dariusza Bienię, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Poniedziałek 29.03.2021

7.00

 

18.00

I. Za ++ Franciszkę, Józefa i Jana Hanszla, Czesława, Antoninę i Franciszka Ceglarek, Emila, Jadwigę, Elżbietę i Eryka Pietrek, Romana, Agnieszkę, Gintra, Annę, Marka i Roberta Łupierz, dziadków Pietrek, Hanszla, Gotfryda Schindler, Zygmunta Drynda, pradziadków ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Za ++ matkę Marię Hadyk /10 rocz. śm./, ojca Felicjana Hadyk /pam. ur./, dziadków Zofię i Jana Jon, Gertrudę i Augustyna Hadyk, Margot i Józefa Gruca, wujków i ciocie z rodzin Jon, Hadyk, Huberta Dziuk, Dorotę Hadyk, Romana Gałuszkę, Marię Więch, sąsiadów, chrzestną Hildegardę Konopka oraz ++ kapłanów z naszej parafii.

Wtorek 30.03.2021

7.00

Za ++ matkę Elżbietę Jaguś /pam. ur./, ojca Tomasza, Julię i Józefa Nowak, Lillę Jaguś, Jana i Franciszkę Burek, Aleksandrę i Adolfa Nowak, Lidię i Piotra Brzezina, Reginę Serafin, Romana Parkitny, Czesława Siwczak, ciocie, wujków, kuzynostwo, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

18.00

Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski szczególnie za łaskę Chrystusowego kapłaństwa z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę i zdrowie w dalszej posłudze w intencji ks. prał. Franciszka Baliona w 49. rocz. święceń kapłańskich.

Środa 31.03.2021

7.00

Za ++ męża Pawła Spałek, córkę Reginę Serafin, rodziców Zofię i Ryszarda Masoń, brata Bernarda, Klarę, Stefana i Jerzego Spałek, Ritę, Pawła i Zygmunta Maruszczyk, Marię, Augustyna i Helenę Sitek, Adelajdę Fabian, Irenę Sowa, Anneliese Schmell, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

16.30

Za + Marię Kucierajter /1 rocz. śm./.

Czwartek 1.04.2021 – Wielki Czwartek

18.00

MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

I. Za Parafian.

II. Ku czci Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w intencji kapłanów, misjonarzy i osób życia konsekrowanego oraz o nowe powołania.

Piątek 2.04.2021 – Wielki Piątek

18.00

LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

Sobota 3.04.2021 – Wielka Sobota

19.00

WIGILIA PASCHALNA I REZUREKCJA

I. Za Parafian.

II.

Niedziela 4.04.2021 – Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

8.00

 

11.00

Za Parafian.

15.00

Nieszpory świąteczne.

Poniedziałek 5.04.2021 – Poniedziałek Wielkanocny – II święto

8.00

 

11.00

Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie oraz dary Ducha Świętego w intencji rodzin Dulski, Maroń i Pietrykowski, a także z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Aliny Pietrykowskiej z okazji urodzin.

15.30

Za + Gintra Czaja /rocz. śm./.

Wtorek 6.04.2021 – Wtorek Wielkanocny

7.00

Za + ojca Karola Hoffman, rodziców Józefa i Marię Kandzia, Justynę Richter, dziadków, pokrewieństwo z obu stron, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

18.00

Za + męża Emanuela Szulc, ojca Józefa /rocz. śm./, matkę Irenę, Łucję i Franciszka Pietrek, brata Lucjana, dziadków z obu stron, ciocie, wujków, kuzynostwo, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka, ks. Dariusza Bienię i dusze w czyśćcu.

Środa 7.04.2021 – Środa Wielkanocna

7.00

Za + + żonę Marię Pietrek, rodziców Łucję, Brunona Pietrek, Elżbietę i Andrzeja Jaguś, Jana Jaguś, Leonarda, Joannę Pietrek, Piotra Kurzac, Norberta Kucierajter, dziadków Pietrek, Jaguś, ++ z pokrewieństwa z obu stron.

16.30

Za ++ matkę Gertrudę Flajszer /pam. ur./, ojca Herberta, Elżbietę Tomasza i Jaguś, Gertrudę, Konrada, Zofię Umlauf, Aleksandrę i Norberta Nowak, Lillę Jaguś, dziadków Burek, Flajszer, Umlauf, Radek, Franciszka i Alojzego Flajszer, Pawła Pietrek, Piotra Mazur, Pawła Radek, Teresę Pawełczyk, Danutę i Elżbietę Joszko, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

Czwartek 8.04.2021 – Czwartek Wielkanocny

7.00

 

18.00

Za + męża Dawida Myland /4 rocz. śm./, kuzynkę Patrycję Kurzac, chrzestnego Jana Myland, Marię Mika, Jana Kluge, Kazimierza Kochel, Ryszarda Antczak, Ernesta Murgot, dziadków, babcie, ++ z rodzin Myland, Rykała, Kucharczyk, sąsiadów, kapłanów i dusze w czyśćcu.

Piątek 9.04.2021 – Piątek Wielkanocny

7.00

Za ++ rodziców Martę i Józefa Sitek, Agnieszkę i Helmuta Nandzik Karola, Jana i Dawida Myland, Patrycję Kurzac, Jerzego Lempa, Edwarda Kołodziejczyk, ciocie, wujków, dziadków z obu stron, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

18.00

Za ++ dziadków Gertrudę i Adolfa Kocyba, Łucję i Franciszka Pietrek, Martę i Wiktora Świerczyński, Gertrudę i Jana Wójcik, Henryka Wójcik, Krystynę Ledwoń, Józefa Świerczyńskiego, Edwarda Kocyba, Lucjana Pietrek, Emanuela Szulc, Dawida Myland ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Sobota 10.04.2021 – Sobota Wielkanocna

8.00

Za + ojca Józefa Sowa /rocz. śm./, matkę Adelajdę Sowa, brata Jana Sowa, szwagra Jerzego Sowa, Grzegorza i Mariana Sowa, dziadków Sowa, Kawa, pokrewieństwo z obu stron, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

17.00

I. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Teresy Danysz z okazji 80 rocz. ur.

II. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie oraz światło Ducha Świętego w intencji Martyny Paruzel z okazji 18 rocz. urodzin.

Niedziela 11.04.2021 – II Niedziela Wielkanocna – Święto Mił. Bożego

8.00

Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Bronisławy Tkaczyk z okazji 75 rocz. ur.

11.00

W intencji członków Parafialnego Zespołu Caritas z prośbą o Boże błogosławieństwo w posłudze charytatywnej oraz w intencji ich rodzin.

15.30

Rezerwacja – chrzty i roczki

Poniedziałek 12.04.2021

7.00

 

18.00

I. Za ++ męża Emila Burek /rocz. śm./, rodziców Piotra i Matyldę Sowa, teściów, siostrę Annę, braci Jerzego i Erwina, dwóch szwagrów, Piotra Jędruś, Krystynę Tkacz, Marię Kulig, Floriana Sowa, dziadków z obu stron, sąsiadów i dusze w czyśćcu.

II. Za ++ Elżbietę, Karola Molenda, Helenę i Henryka Pisarskich, Gerarda i Andrzeja Molenda, Albina Patoń, Józefa Paruzel, Mariana i Łukasza Aleksandrowskich, Teresę Szyżysko, Józefa Rogowskiego Elżbietę i Benona Wojsa, Magdalenę i Tadeusza Masoń, Reginę Sladek, Jana Kuzańskiego, Adelajdę i Alfonsa Kandzia, S.M. Bogusławę Jon, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron.

Wtorek 13.04.2021

7.00

 

18.00

Za + ks. prob. Henryka Gołka /30 rocz. śm./.

Środa 14.04.2021

7.00

 

16.30

Za + męża Jerzego Sowa, synów Grzegorza i Mariana, brata Jana, Wilhelma i Otylię Sowa, Adelajdę i Józefa Sowa, Klarę i Wincentego Świerczyński, Norberta Kaloch, Piotra i Gertrudę Cudok, ciocie, wujków, kuzynów z obu stron, dziadków Sowa, Kawa i Gmyrek, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

Czwartek 15.04.2021

7.00

Za ++ córkę Patrycję Kurzac, ojców Karola Myland, Jerzego Kurzac, brata Jana, bratanka Dawida Myland, Jerzego Lempa, Marię, Piotra i Jerzego Łupierz, Rutę Czornik, Annę i Henryka Potempa, Rutę i Norberta Gmyrek, Alicję i Zdzisława Kwiecień, ++ dziadków, ciocie, wujków z obu stron, sąsiadów, ks. Damiana Kominka, kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu.

18.00

I. Za ++ Franciszkę i Jana Hanszla /rocz. śm./, ojca Józefa, Czesława, Antoninę, Franciszka, Alfreda Ceglarek, Emila, Jadwigę, Elżbietę, Eryka Pietrek, Agnieszkę, Romana, Annę, Gintra, Marka, Roberta Łupierz, Godfryda Schindler, Zygmunta Drynda, dziadków Pietrek, Hanszla, pradziadków, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

II. Za + matkę Hildegardę Konopka, siostrę Halinę i jej męża Alojzego Sprot, Marię i Felicjana Hadyk, ++ z rodzin Bartocha, Konopka, Sprot, Jon i dusze w czyśćcu.

Piątek 16.04.2021 – III Piątek

15.00

Ku czci Miłosierdzia Bożego w intencji Klubu Seniora, emerytów, rencistów i starszych wiekiem parafian oraz czcicieli Miłosierdzia Bożego.

18.00

Za + ks. Damiana Kominka /8 rocz. śm./.

Sobota 17.04.2021

8.00

I. Za + matkę Marię Neuman /rocz. śm./, ojca Henryka Neuman, dziadków Neuman, Krawczyk, Wieczorek i Rataj, pokrewieństwo, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Za + męża Mariana Sowa, rodziców Elżbietę i Konrada Brol, teścia Jerzego Sowa, szwagra Grzegorza Sowa, dziadków Elżbietę i Józefa Pyka, Albinę i Jakuba Brol, Wilhelma i Otylię Sowa, Józefa i Adelajdę Sowa, wujków Pawła i Leona Brol, Gerarda Kopyciok, Norberta Kaloch, Jana Sowa, Piotra i Gertrudę Cudok, kuzyna Marka Pyka i dusze w czyśćcu.

17.00

Za + Pawła Kompała /pam. ur./.

Niedziela 18.04.2021 – III Niedziela wielkanocna – Urocz. I Komunii św.

8.00

 

10.30

Ku czci Chrystusa Eucharystycznego w intencji dzieci przystępujących do I Komunii św. oraz ich rodziców i chrzestnych.

15.30

Za + matkę Agnieszkę Łupierz /rocz. śm./, ojca Romana, męża Gotfryda, Gertrudę i Jana Schindler, Annę, Gintra, Marka, Roberta, Łupierz, dziadków Łupierz, Pietrek, ++ z pokrewieństwa Pietrek, Hanszla, Zbigniewa Żyła, Zygmunta Drynda, Czesława Ceglarek, kuzynostwo, ks. prob. Gołka, ks. prob. Wolnika, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Poniedziałek 19.04.2021

7.00

 

18.00

Za + syna Dawida Myland, rodziców Łucję i Konrada Kurzac, Karola Myland, braci Jerzego, Maksymiliana Kurzac, Jana Myland, Patrycję Kurzac, Jana Kluge, Jerzego Lempa, Ernesta Murgot, dziadków, ciocie, wujków z obu stron, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Wtorek 20.04.2021

7.00

Za ++ Karola Myland i Piotra Łupierz /pam. ur./, Jana i Dawida Myland, Patrycję Kurzac, Jerzego Łupierz, Jerzego Lempa, teściów, Rutę, Norberta Gmyrek, Annę i Henryka Potempa, Martę i Józefa Sitek, Gertrudę Urbańską, ++ z pokrewieństwa, dziadków, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka, ks. prob. Wolnika i dusze w czyśćcu.

18.00

Za ++ rodziców Martę i Józefa Młynek, matkę Ewę Kaleja, zięcia Marcina Bieleckiego, szwagra Henryka Miłota, babcie, dziadków, ciocie, wujków, ks. Gołka, ks. Kominka i dusze w czyśćcu.

Środa 21.04.2021

7.00

 

16.30

Za ++ rodziców Teofila i Matyldę Danysz, Barbarę, Franciszka, Stefana Kadłubek, męża Franciszka Danysz, braci Alfonsa, Bogdana, Tomasza, Józefa, Pawła, Ludwika, bratowe Anielę, Stefanię, Małgorzatę Danysz, siostrę Anastazję, Jerzego Stanek, Gerharda Jakubczyk, Pawła Pawlik, Zygmunta Zębik, braci Alfonsa, Józefa, Pawła Kadłubek, Antonię Kadłubek, Huberta Oleksik, ++ kapłanów ks. Michała Brzozę, ks. Michała Wojsyka, ks. Alojzego Oleksika, ks. prob. Gołka, ks. Dariusza Bienia, ks. Damiana Kominka, ks. Michała Adamka, ciocie, wujków, sąsiadów i dusze w czyśćcu.

Czwartek 22.04.2021

7.00

 

18.00

Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Bernadety i Jolanty Dziembała z okazji urodzin.

Piątek 23.04.2021

7.00

 

18.00

Za + męża Eryka Marchewka, rodziców Waleskę i Juliusza Nowak, brata Konrada, bratową Anielę, Henryka Kandzia, Janinę, Edwarda, Tadeusza Piskorz, ++ z pokrewieństwa Marchewka, Nowak, Burek, Jon, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Sobota 24.04.2021

8.00

Za + matkę Krystynę Kowolik /rocz. śm./, ojca Ernesta, dziadków Annę i Franciszka Kowolik, Elżbietę, Gertrudę i Wiktora Płonka, Jana Sowa, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

17.00

Za + męża Pawła Hanszla /pam. ur./

Niedziela 25.04.2021 – IV Niedziela Wielkanocna – Odpust parafialny

8.00

 

11.00

I. Za Parafian.

 

II.

 

III.

15.30

Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie oraz światło Ducha Świętego w intencji Weroniki Danysz z okazji 18 rocz. urodzin.

Poniedziałek 26.04.2021

7.00

 

18.00

I. Za ++ rodziców Annę i Walentego Kompała, Wincentego i Marię Lempke, braci Pawła Kompała, Józefa Lempke, Zofię, Jana i Adelajdę Fabian, Karola Sowa, Jana i Beatę Sowa, ++ z pokrewieństwa, ciocie, wujków, kuzynostwo, dziadków, chrzestnych, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Za + matkę Elżbietę Baron /rocz. śm./, ojca Huberta Baron, siostrę Janinę Pietrek, szwagra Kazimierza Styczysz, dziadków Prandzioch, Baron, Jon, Senkiewicz, wujków, ciocie, kuzyna Mirosława Baron, Dariusza i Mateusza Zgorzały, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Wtorek 27.04.2021

7.00

 

18.00

Za + Piotra Pietrek /pam. ur./, żonę Gertrudę, Łucję i Ryszarda Molenda, ciocie, wujków, dusze w czyśćcu.

Środa 28.04.2021

7.00

 

16.30

Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski szczególnie za łaskę Chrystusowego kapłaństwa z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę i zdrowie w dalszej pracy duszpasterskiej w intencji ks. Alojzego Drozda z okazji 86 rocz. urodzin.

Czwartek 29.04.2021

7.00

 

18.00

I. Za + matkę Marię Pietrek /pam. ur./, dziadków Marię, Józefa Marszałek, Helenę, Piotra Lach, Łucję, Brunona Pietrek, Elżbietę, Andrzeja Jaguś, wujków Jana Jaguś i Leonarda Pietrek, Joannę Pietrek, ks. Mariana Śliwińskiego, ks. Damiana Kominka.

II. Za ++ rodziców Łucję i Franciszka Pietrek, Martę i Romana Wojsa, brata Lucjana Pietrek, szwagrów Emanuela Szulc i Henryka Wojsa, dziadków z obu stron, ciocie, wujków, kuzynostwo, sąsiadów, kapłanów i dusze w czyśćcu.

Piątek 30.04.2021

7.00

 

18.00

I. Za + Jana Kluge /1 rocz. śm./.

II. Za ++ ojca Piotra Pietrek /pam. ur./, matkę Gertrudę, brata Brunona, Łucję, Leonarda, Marię, Joannę Pietrek, Piotra Kurzac, Norberta Kucierajter, Marię, Jerzego, Karola Sperr, Mieczysława Grabińskiego, ciocie, wujków z obu stron, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Sobota 1.05.2021 – Święto św. Józefa Robotnika – I Sobota

8.00

I. Ku czci Niepokalanego Serca NMP i Królowej Różańca św. w intencji Róż Różańcowych.

II. Za ++ ojca Władysława Zygmunt /1 rocz. śm./, matkę Józefę, matkę Adelajdę Kandzia /pam. ur./, ojca Alfonsa Kandzia, szwagra Krystiana Kuta, ++ z pokrewieństwa, ciocie, wujków, kuzynostwo, dziadków, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

17.00

Za ++ rodziców chrzestnych Reginę Serafin, Jana Włodarczyk, dziadków Pawła Spałek, Adelajdę Fabian, Zofię i Pawła Sowa, ++ z pokrewieństwa, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Niedziela 2.05.2021 – V Niedziela Wielkanocna

8.00

Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji rodzin Brol, Dulski i Borycki.

11.00

Ku czci św. Floriana w intencji strażaków naszej parafii i ich rodzin z okazji święta patronalnego.

15.30

Rezerwacja – chrzty i roczki

Poniedziałek 3.05.2021 – Uroczystość NMP Królowej Polski

8.00

W intencji ojczyzny.

11.00

I. O światło Ducha Świętego w intencji tegorocznych maturzystów.

II. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Barbary Breguła z okazji 60 rocz. urodzin oraz w intencji całej rodziny Barbary i Zygfryda Breguła.

15.30

Za + Alfonsa Kandzia /1 rocz. śm./.

Wtorek 4.05.2021

7.00

 

18.00

Za ++ Jerzego Baron /pam. ur./, Łucję, Ryszarda, Rozalię, Stanisława Molenda, Annę, Klemensa Baron, Marię, Jerzego Papież Elżbietę, Ewę, Huberta, Norberta, Mirosława Baron, Ernę, Szczepana Rokosa, dziadków Molenda, Baron, Ochman i Hanszla.

Środa 5.05.2021

7.00

 

16.30

Za ++ matkę Elżbietę Brol, ojca Konrada, teścia Jerzego, szwagra Grzegorza, dziadków Elżbietę i Józefa Pyka, Albinę i Jakuba Brol, Wilhelma i Otylię Sowa, Józefa i Adelajdę Sowa, wujków Pawła i Leona Brol, Gerarda Kopyciok, Norberta Kaloch, Jana Sowa, Piotra i Gertrudę Cudok, kuzyna Marka Pyka i dusze w czyśćcu.

Czwartek 6.05.2021 – I Czwartek

7.00

Za ++ męża Karola, syna Jana, wnuka Dawida Myland, teściów, Patrycję Kurzac, Jerzego Lempa, Marię, Piotra i Jerzego Łupierz, Annę i Henryka Potempa, Rutę i Norberta Gmyrek, Martę i Józefa Sitek, Gertrudę Urbańską, ++ z pokrewieństwa, ks. prob. Gołka, ks. prob. Wolnika, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

18.00

Ku czci Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w intencji kapłanów, misjonarzy, zakonników, sióstr zakonnych oraz o nowe powołania.

Piątek 7.05.2021 – I Piątek

7.00

Za ++ rodziców Rutę i Norberta Gmyrek, dziadków Gmyrek i Łupierz, Bogdana Tom, Patrycję Kurzac, Jana i Dawida Myland, Jana Sowa, ++ ciocie i wujków z obu stron, ++ z pokrewieństwa, kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu.

16.30

Ku czci NSPJ w intencji dzieci I Komunijnych i ich rodziców.

18.00

Za ++ rodziców Jadwigę i Alojzego Sladek /9 i 16 rocz. śm./.

Sobota 8.05.2021

8.00

I. Za ++ matkę Zofię Fabian /pam. ur./, ojca Tomasza Fabian, rodziców Jana i Helenę Zymela, szwagierki Emilianę, Gertrudę, Różę, szwagrów Jerzego Młynek, Jerzego i Norberta Sówka, dziadków Józefa i Hildegardę Ligenza, Karola Sowa, Annę, Walentego i Pawła Kompała, Walentego Paprotny, Sylwię Janta, Ewę Sówka, Klarę i Marię Baron, ks. prob. Gołka, ks. Dariusza Bienię, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Za ++ babcię Jadwigę Masoń /rocz. śm./, męża Józefa, Martę i Stanisława Czubak, Elżbietę i Karola Molenda, Anetę Duda, Józefa Paruzel, Gerarda i Andrzeja Molenda, Albina Patoń, Jerzego Krawczyk, Mariana i Łukasza Aleksandrowskiego, Krystynę i Augustyna Foks, Renatę i Iwonę Sówka, Zofię i Mariana Nowocień, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka, dusze w czyśćcu.

17.00

Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Heleny Gansiniec z okazji 97 rocz. urodzin.

Niedziela 9.05.2021 – VI Niedziela Wielkanocna

8.00

 

11.00

Ku czci Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo w kapłańskiej posłudze i zdrowie w intencji ks. prob. Franciszka Koeniga z okazji 30 rocz. święceń kapłańskich.

15.30

Za ++ rodziców Annę i Józefa Kucierajter, Adelę i Stanisława Dulski, Agnieszkę i Pawła Gansiniec, Iwonę i Annę Gawenda, ++ babcie, dziadków, ciocie, wujków, kuzynostwo, S.M. Bogusławę Jon, kapłanów i dusze w czyśćcu.

Poniedziałek 10.05.2021

7.00

 

18.00

I. Za + męża Emanuela Szulc, matkę Irenę /10 rocz. śm./, ojca Józefa, Łucję i Franciszka Pietrek, brata Lucjana, dziadków, ++ z pokrewieństwa z obu stron, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka, ks. Dariusza Bienię i dusze w czyśćcu.

II. Za + Norberta Pietrek /pam. ur./.

Wtorek 11.05.2021

7.00

 

18.00

Za ++ Annę Burek /rocz. śm./, Marię, Jana Jędruś, Paulinę, Józefa Burek, ++ z pokrewieństwa, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka, dusze w czyśćcu cierpiące.

Środa 12.05.2021

7.00

Za ++ męża Henryka Kandzia, rodziców Juliusza i Waleskę Nowak, brata Konrada, bratową Anielę Nowak, Marię i Józefa Wacławek, Zofię, Ryszarda, Adelajdę i Józefa Kandzia, Adelajdę i Alfonsa Kandzia, Eryka Marchewka, Józefę i Władysława Zygmunt, ks. prob. Gołka, ks. Kominka i dusze w czyśćcu.

16.30

Za ++ Czesława Ceglarek i Emila Pietrek /pam. ur./.

Czwartek 13.05.2021

7.00

Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Marii Gałeczka z okazji urodzin.

18.00

I. Za ++ rodziców Józefa i Klarę Wojsa /rocz. śm./, brata Jana, Wilhelma i Otylię Sowa, Gertrudę i Piotra Cudok, Klarę i Marię Baron, dziadków Sowa, Wojsa, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

II. Za + Henryka Pietrek /pam. ur./, żonę Jadwigę, Roberta Lempke, Jana i Jadwigę Kubiciel, Marię i Henryka Kulik, Justynę Molenda, S.M. Bogusławę Jon, ++ wujków, ciocie, dziadków z obu stron, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Piątek 14.05.2021

7.00

Za ++ rodziców Martę i Józefa Sitek, Agnieszkę i Helmuta Nandzik Karola, Jana i Dawida Myland, Patrycję Kurzac, Jerzego Lempa, Edwarda Kołodziejczyk, ciocie, wujków, dziadków z obu stron, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00

I. Za ++ matkę Marię Neuman /pam. ur./, ojca Henryka, rodziców Ritę i Pawła Maruszczyk, brata Zygmunta, dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa, ++ kapłanów z naszej parafii i dusze w czyśćcu.

II. Za + ojca Norberta Sówka /pam. ur./, matkę Gertrudę Sówka, męża Walentego Paprotny, teścia Józefa Paprotny, pokrewieństwo z obu stron, dziadków, babcie, ciocie, wujków, Sylwię Janta, Zygmunta Drynda, ++ księży i siostry zakonne.

Sobota 15.05.2021

8.00

Za + ojca Jerzego Sowa, braci Grzegorza i Mariana, teściów Konrada i Łucję Pietrek, Piotra i Gertrudę Cudok, Norberta Kaloch, Jana Sowa, Otylię Piskoń, dziadków Pietrek, Sowa i Wiatrek, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

15.00

Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji małżonków Barbary i Piotra Fabian z okazji 25 rocz. ślubu.

17.00

Za ++ dziadków Irenę i Józefa Szulc, Annę i Jana Kurzac, Alfonsa Majchrzyk, Augustyna Jaguś, Jerzego Sowa, wujków Floriana, Emanuela, Marka, Anielę Duda, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

Niedziela 16.05.2021 – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

8.00

Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie oraz światło Ducha Świętego w intencji Julii Pisarskiej z okazji 18 rocz. urodzin.

11.00

Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Janusza Jaguś z okazji 60 rocz. urodzin.

15.30

Za ++ rodziców Martę i Wiktora Świerczyński, Gertrudę i Jana Wójcik, Henryka Wójcik, Józefa Świerczyńskiego, Krystynę Ledwoń Lucjana Pietrek, ciocie i wujków z rodzin Świerczyński, Wójcik i Grzyb, dusze w czyśćcu.

Poniedziałek 17.05.2021

7.00

Za + brata Jana Sowa /pam. ur./, rodziców Adelajdę i Józefa Sowa szwagra Jerzego Sowa, Grzegorza i Mariana Sowa, dziadków Sowa i Kawa, pokrewieństwo z obu stron, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

18.00

I. Za + matkę Irenę Halemba, ojca Gotfryda Schindler, dziadków Łupierz, Błaszczyk, Halemba, Schindler, kuzynów Marka i Roberta Łupierz, Piotra Szymik, ciocie, wujków, Zygmunta Drynda, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Za ++ Krzysztofa Krzakowskiego, Marcelę i Bronisława Twardeckich, Gintera i Henrykę Buszmann, S.M. Bogusławę Jon, Różę Dutkiewicz, Stefana John, Zofię i Wojciech John, Władysławę i Feliksa Twardeckich, Annę, Rufina i Iwonę Gawenda, Agnieszkę i Pawła Gansiniec, Annę i Józefa Kucierajter, Izabelę Sęk, ++ kapłanów, ++ sąsiadów i dusze w czyśćcu.

Wtorek 18.05.2021

7.00

 

18.00

Za ++ ojców Karola Myland, Augustyna Jaguś, rodziców Annę i Jana Kurzac, Patrycję Kurzac, Jana i Dawida Myland, dziadków Myland, Jaguś, Łupierz, Polak, Jerzego Lempa, Marek Świtek, Anetę Duda, Mariusza Kwarciak, ++ ciocie, wujków, koleżanki, kolegów, sąsiadów, ks. Damiana Kominka, za ++ Kornek, Kaletka i dusze w czyśćcu.

Środa 19.05.2021

7.00

Za + Pawła Kompała /1 rocz. śm./.

16.30

Za + Henryka Potempa /pam. ur./, żonę Annę, Marię, Piotra i Jerzego Łupierz, Angelę i Jana Trocha, Rozalię i Franciszka Klimas, Jerzego Michałowskiego, Joannę Adamus, ciocie, wujków, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

Czwartek 20.05.2021

7.00

Za + matkę Annę Drynda /rocz. śm./, ojca Bronisława Joszko, Grażynę Janik, babcie, dziadków, ciocie, wujków z obu stron, Marka Hampel, Marcina Matusek, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

18.00

Za ++ rodziców Łucję i Franciszka Pietrek, brata Lucjana Pietrek, szwagra Emanuela Szulc, Gertrudę, Adolfa i Edwarda Kocyba, Józefa Świerczyńskiego, Ernę, Szczepana i Józefa Rokosa, Klarę Spis, Marię i Henryka Pietrek, Jadwigę, Alojzego Sladek, Annę Golek, Mariana, Romana i Waltra Szykowski, babcie, dziadków, ciocie, wujków, kuzynostwo z rodzin Pietrek, Mańka, Rokosa i Kocyba, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Piątek 21.05.2021 – III Piątek

15.00

Ku czci Miłosierdzia Bożego w intencji Klubu Seniora, emerytów, rencistów i starszych wiekiem parafian oraz czcicieli Miłosierdzia Bożego.

18.00

I. Za + ojca Felicjana Hadyk /8 rocz. śm./, matkę Marię /pam. ur./, dziadków, ciocie, wujków z pokrewieństwa Hadyk i Jon, Huberta Dziuk, Romana Gałuszka, Dorotę Hadyk, Marię Więch, Margot i Józefa Gruca, S.M. Bogusławę Jon, ++ sąsiadów i ++ kapłanów.

II. Za + Danutę Bernaś /pam. ur./, rodziców Małgorzatę i Michała Węglowski, ojca Gerarda Golenia, ++ dziadków z obu stron, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

Sobota 22.05.2021

8.00

Za ++ matkę Julię Nowak /pam. ur./, ojca Józefa /rocz. śm./, Elżbietę, Tomasza i Lillę Jaguś, Jana i Franciszkę Burek, Aleksandrę, Adolfa Nowak, Lidię i Piotra Brzezina, Reginę Serafin, Różę i Zygmunta Gajda, Teresę Pisula, Romana Parkitnego, Pawła i Lucjana Pietrek, Józefa Leja, Emanuela Szulc, ciocie, wujków, kuzynostwo, dziadków Nowak, Mańka, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

17.00

I. Za + męża, ojca i dziadka Pawła Kampczyk /pam. ur./, rodziców Piotra i Łucję Anioł, teściów Wilhelma i Martę Kampczyk, siostrę Anielę Anioł, ++ z rodziny Kampczyk i Anioł, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Za + ojca Ernesta Murgot, Dawida Myland, ++ dziadków z rodzin Murgot i Kaniut, ++ z pokrewieństwa i ks. Damiana Kominka.

Niedziela 23.05.2021 – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

8.00

Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji rodziń Okoń, Lenart i Witkowski.

11.00

W intencji wszystkich matek naszej parafii z okazji Dnia Matki.

15.30

Za ++ rodziców Hildegardę i Józefa Ligendza, matkę Adelajdę Fabian, braci Romualda i Andrzeja Ligendza, siostry Urszulę Pisarek, Marię Wiechula, dziadków Fabian, Zymela, Ligendza, Klimza, ciocie, wujków, kuzynki Justynę i Ewę, Michała Mandla, ks. prob. Gołka, ks. prob. Gajdę, ks. Damiana Kominka i ks. Dariusza Bienię.

Poniedziałek 24.05.2021 – Święto NMP Matki Kościoła – II święto

8.00

Za + Jana Dziembała, rodziców Józefa i Stefanię Pietrek, brata Jana, Adelajdę, Eryka Młynek, ++ dziadków, teściów, ciocie, wujków, kapłanów i dusze w czyśćcu.

16.30

Za + ks. Prob. Henryka Gołka /pam. 70 rocz. ur./.

18.00

Za ++ Antoniego, Annę, Gintra, Herberta, Paulinę, Ewalda, Margot Józefa Czaja, Augustyna, Annę, Norberta Szymański, dziadków Elżbietę, Alfreda Reska, kuzynostwo Annę, Pawła Kampa, ks. prob. Gołka ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Wtorek 25.05.2021

7.00

 

18.00

Za ++ rodziców Marię i Pawła Sarach /pam. ur./,Maksymiliana Kurzac, Edwarda Sarach, Łucję, Konrada, Jerzego Kurzac, Jana, Magdalenę, Grzegorza, Weronikę, Joachima Kosytorz, Anielę i Ludwika Danysz, Marię Kochanek, Henryka Wojsa, Jana Kluge, Dawida Myland, Teresę Polak, dziadków Lubos, Sarach, Kurzac, ++ sąsiadów, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Środa 26.05.2021

7.00

 

16.30

I. Za + Lucjana Pietrek /1 rocz. śm./.

II. Za ++ męża Aleksandra Świerczyńskiego, rodziców Paulinę i Józefa Świerczyńskich, Jadwigę i Józefa Grzyb, zięcia Lucjana Pietrek, siostry Emilię, Martę, Klarę, Emmę, Bertę, braci Leona, Teodora, Nikodema, bratowe, szwagrów, kuzynostwo, chrzestnych, sąsiadów, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Czwartek 27.05.2021 – Święto J. Chr. Najwyższego i Wiecznego Kapłana

7.00

 

18.00

I. Ku czci Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w intencji kapłanów z prośbą o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne.

II. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski szczególnie za łaskę Chrystusowego kapłaństwa z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę i zdrowie w dalszej pracy dla dobra Ośrodka w intencji ks. Kazimierza Tomasiaka z okazji 39 rocz. urodzin.

Piątek 28.05.2021

7.00

 

18.00

Za + męża Henryka Miłota /rocz. śm./, rodziców Martę i Józefa Młynek, teściów Cecylię i Feliksa Miłota, dziadków Młynek, Gmyrek, Miłota, Smołka, ciocie, wujków, Krzysztofa Ulfik, ++ z pokrewieństwa, sąsiadów, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Sobota 29.05.2021

8.00

Za ++ ojca Wolfganga Michalski /rocz. śm./, matkę Jadwigę Michalską, rodziców Annę i Franciszka Mielczarek, brata Józefa Mielczarek, Rudolfa Gawenda, Stefana, Renatę Skubała, Leona Ginter, Leona Werner, Jerzego Kozala, rodziców chrzestnych, dziadków z obu stron, Adelajdę Fabian, ks. prob. Gołka, ks. prob. Wolnika ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

17.00

Za ++ rodziców Alojzego i Marię Psiuk, Stanisława i Władysławę Winiszewski, siostrę Józefę, brata Pawła, dziadków, rodziców chrzestnych, kuzynostwo, ++ z pokrewieństwa, kapłanów i dusze w czyśćcu.

Niedziela 30.05.2021 – Uroczystość Najświętszej Trójcy

8.00

Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Marceli Gromotka z okazji 74 rocz. urodzin.

11.00

I. Ku czci Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo w kapłańskiej posłudze i zdrowie w intencji ks. wikarego Patryka Gawłowskiego w 1 rocz. przyjęcia święceń kapłańskich.

II. Ku czci Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo w kapłańskiej posłudze i zdrowie w intencji O. Zbigniewa Halemby OMI w 1 rocz. przyjęcia święceń kapłańskich.

15.30

Za ++ męża Pawła Spałek, córkę Reginę Serafin, rodziców Zofię i Ryszarda Masoń, brata Bernarda, Klarę, Stefana i Jerzego Spałek, Ritę, Pawła i Zygmunta Maruszczyk, Marię, Augustyna i Helenę Sitek, Jana i Gertrudę Serafin, Adelajdę Fabian, Irenę Sowa i dusze w czyśćcu.

Poniedziałek 31.05.2021 – Święto Nawiedzenia NMP

7.00

 

18.00

I. Za + ojca Jerzego Sowa, Wiktorię, Jana Bochnia, Gertrudę i Alojzego Prandzioch, Hedwig i Józefa Sowa, Gintra Sowa, sąsiadów, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Za ++ wujków Emanuela Szulc, Łucjana Pietrek i Henryka Wojsa – ofiarowana od rodzin Wojsa i Machoń.

Wtorek 1.06.2021

7.00

 

18.00

Za ++ brata Roberta Łupierz /rocz. śm./, rodziców Annę i Gintera Łupierz, brata Marka, dziadków Agnieszkę i Romana Łupierz, Annę i Konstantego Prandzioch, Marię i Huberta Sonnek, wujka Gotfryda Schindler, ++ z pokrewieństwa Łupierz, Pietrek, Hanszla, Prandzioch, Ceglarek, Drynda, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

Środa 2.06.2021

7.00

 

16.30

Za ++ rodziców Marię i Karola Popiołek, Alojzego Just, siostrę Teresę Polak, Urszulę Just, szwagra Ludwika Piechota, ++ dziadków, pokrewieństwo z obu stron, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

Czwartek 3.06.2021 – Urocz. Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało

8.00

MSZA ŚWIĘTA I PROCESJA TEOFORYCZNA

I. Za Parafian.

II. Ku czci Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w intencji kapłanów, misjonarzy, zakonników, sióstr zakonnych oraz o nowe powołania.

III. W intencji nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.: Romana Kurzaca, Ireneusza Piątkowskiego i Roberta Kocyby z prośbą o błogosławieństwo Boże w posłudze oraz w życiu ich rodzin.

11.00

 

15.30

 

Piątek 4.06.2021 – I Piątek – Oktawa Bożego Ciała

7.00

Za ++ córkę Patrycję Kurzac i ks. Damiana Kominka /pam. ur./, ojców Karola Myland, Jerzego Kurzac, brata Jana, bratanka Dawida Myland.

16.30

Ku czci NSPJ w intencji dzieci I Komunijnych i ich rodziców.

18.00

Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski szczególnie za łaskę Chrystusowego kapłaństwa z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę i zdrowie w dalszej pracy duszpasterskiej w intencji ks. prał. Franciszka Baliona z okazji 74. rocz. urodzin

Sobota 5.06.2021 – I Sobota – Oktawa Bożego Ciała

8.00

Ku czci Niepokalanego Serca NMP i Królowej Różańca św. w intencji Róż różańcowych.

17.00

Za ++ Marię Pietrek, ojca Henryka Kandzia, Jana Jaguś, Leonarda, Joannę Pietrek, dziadków Jaguś, Pietrek, Kandzia, Nowak, Wacławek, ++ z pokrewieństwa z obu stron.

Niedziela 6.06.2021 – X Niedziela zwykła

8.00

W intencji członków parafialnej wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich oraz opiekuna O. Boguchwała OFM.

11.00

 

15.30

Rezerwacja – chrzty i roczki

Poniedziałek 7.06.2021 – Oktawa Bożego Ciała

7.00

 

18.00

I. Za + teścia Emanuela Szulc, dziadków Szulc, Pietrek, Kopyto, Piątek, wujka Franciszka Piątek, Lucjana Pietrek, ks. prob. Gołka, ks. prob. Śliwińskiego, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Za ++ rodziców Annę i Franciszka Kowolik, Ernesta, Krystynę Kowolik, dziadków Kowolik, Sowa i dusze w czyśćcu.

Wtorek 8.06.2021 – Oktawa Bożego Ciała

7.00

 

18.00

Za ++ męża Jana Kluge, rodziców Łucję, Konrada Kurzac, Dorotę, Franciszka Kluge, braci Jerzego, Maksymiliana Kurzac, Dawida Myland, dziadków, pokrewieństwo, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu.

Środa 9.06.2021 – Oktawa Bożego Ciała

7.00

 

16.30

I. Dziembała B.

II. Kandzia Ewa

Czwartek 10.06.2021 – Oktawa Bożego Ciała

7.00

 

18.00

Za++ Jerzego Baron, Justynę, Kazimierza Tyrol, dziadków Baron, Molenda, Kocyba, Tyrol, ciocie, wujków, Jolantę Schabowską, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka, S.M. Bogusławę Jon.

Piątek 11.06.2021 – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

5.00

W intencji uczestników 27. Pieszej Parafialnej Pielgrzymki na Jasną Górę.

8.00

Za ++ rodziców Martę i Józefa Sitek, Agnieszkę i Helmuta Nandzik, Karola, Jana i Dawida Myland, Patrycję Kurzac, Jerzego Lempa, Edwarda Kołodziejczyk, ciocie, wujków, dziadków z obu stron, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

16.30

Za + żonę Hildegardę Konopka /6 rocz. śm./, rodziców Władysława i Pelagię Konopka, teściów Jana i Zofię Jon, ++ z rodzin Konopka, Jon, Halemba i Hadyk, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu.

18.00

Za + Hildegardę Leja /1 rocz. śm./.

Sobota 12.06.2021

7.30

JASNA GÓRA – W intencji pielgrzymów i wszystkich parafian.

15.00

Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji małżonków Ireny i Ireneusza Halemba z okazji 35 rocz. ślubu.

17.00

Za + Romana Hanszla /1 rocz. śm./.

Niedziela 13.06.2021 – XI Niedziela zwykła

8.00

 

11.00

Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji małżonków Anny i Michała Pietrek z okazji 10 rocz. ślubu.

15.30

Za ++ rodziców Annę i Konrada Beksa /rocz. śm./, Gertrudę i Piotra Cudok, Henryka Beksa, dziadków Beksa, Cudok, Sowa, Osadnik, Magdalenę i Wilhelma Nancka, Norberta Kaloch, Wincentego Czapla, Rufina, Jana, Piotra Holewa, Jerzego, Mariana, Grzegorza Sowa, Karola Nowak, Waleskę i Wiktora Kandzia, ++ z pokrewieństwa, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

Poniedziałek 14.06.2021

7.00

 

18.00

Za + syna Dawida Myland, rodziców Łucję i Konrada Kurzac, Karola Myland, braci Jerzego, Maksymiliana Kurzac, Jana Myland, Patrycję Kurzac, Jana Kluge, Jerzego Lempo, Ernesta Murgot, dziadków, ciocie, wujków z obu stron, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Wtorek 15.06.2021

7.00

 

18.00

Za ++ rodziców Józefę Zygmunt /pam. ur./ i Władysława Zygmunt Adelajdę i Alfonsa Kandzia, szwagra Krystiana Kuta, ciocie, wujków, kuzynostwo, dziadków, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

Środa 16.06.2021

7.00

Za ++ Adelajdę Młynek /pam. ur./, ojca Eryka Młynek, rodziców Stefanię i Rudolfa Czornik, dziadków Młynek, Pietrek, Czornik, Jana Dziembała, Jana Pietrek, Józefa, Martę, Emilię, Jerzego Młynek, pokrewieństwo z obu stron, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu.

16.30

Za ++ ojców Piotra Jędruś /pam. ur./, Maksymiliana Kurzac, dziadków Sarach, Kurzac i Jędruś, dziadka Emila Burek, Edwarda Sarach, Dawida Myland, Marię Kulig, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Czwartek 17.06.2021

7.00

Za + ojca Augustyna Bączkowicz /rocz. śm./, ++ z pokrewieństwa Bączkowicz, Piecuch, Gałeczka i dusze w czyśćcu.

18.00

I. Za ++ męża Karola Nowak, Annę i Adolfa Reska, Marię, Karola i Norberta Nowak, Paulinę i Henryka Psyk, Pawła Pietrek, dziadków, ++ z pokrewieństwa, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Za ++ dziadków Martę i Romana Wojsa, Łucję i Franciszka Pietrek, Gertrudę i Ludwika Strzoda, Stefanię i Gotfryda Kozuch, ++ z rodzin Wojsa, Pietrek, Szulc, Strzoda, Kozuch, Maroń i Mastalerz.

Piątek 18.06.2021 – III Piątek

15.00

Ku czci Miłosierdzia Bożego w intencji Klubu Seniora, emerytów, rencistów i starszych wiekiem parafian oraz czcicieli Miłosierdzia Bożego.

18.00

I. Za ++ ojca Ludwika Danysz /rocz. śm./, matki Anielę Danysz i Marię Kochanek, dziadków, babcie, Magdalenę. Jana, Grzegorza, Joachima i Weronikę Kosytorz, Marię, Pawła i Edwarda Sarach, Henryka Wojsa, Maksymiliana Kurzac, Gertrudę Pradelok, ++ z pokrewieństwa Danysz i Kochanek, sąsiadów, kapłanów i dusze w czyśćcu.

II. Za + Reginę Sladek /pam. ur./.

Sobota 19.06.2021

8.00

Za ++ Jadwigę i Józefa Gmyrek, siostrę Jadwigę, Martę i Józefa Młynek, Franciszka Dziembała, Rutę i Norberta Gmyrek, Janinę i Stanisława Czajkowski, Henryka Miłota, Urszulę i Norberta Zymeła, dziadków Gmyrek, Sowa, Czajkowski, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu.

17.00

Za + Franciszka Danysz /pam. 80 urodzin/.

Niedziela 20.06.2021 – XII Niedziela zwykła

8.00

Za + ks. Dariusza Bienię /rocz. śm./.

11.00

W intencji dzieci klasy IV i ich rodziców w 1 rocznicę I Komunii św.

15.30

Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji rodzin Czaja, Kampa, Mandla i Dziuk.

Poniedziałek 21.06.2021

7.00

 

18.00

I. Za ++ matkę Jadwigę Ceglarek /rocz. śm./, ojca Jerzego Ceglarek rodziców Anielę i Wojciecha Maks, dziadków Mańka, Maks, Ceglarek, Leszka Wilk, Darię, Marka i Hildegardę Ceglarek, Agatę, Mariana i Bogdana Tom, Annę Kotala, Lucjana Pietrek, ciocie, wujków, kuzynki i kuzynów, Piotra i Lilię Brzezina, Różę i Zygmunta Gajda, Emilianę i Jerzego Młynek, Emanuela Szulc, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Za + ojca Teodora Bambynek /rocz. śm./, matkę Małgorzatę Bambynek, babcię Annę Burek, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Wtorek 22.06.2021

7.00

 

18.00

Za ++ matkę Różę Ludwig /rocz. śm./, ojca Wojciecha, dziadków Ludwig, Jon, Konieczny, Kwaśny, S.M. Bogusławę Jon, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Środa 23.06.2021

7.00

 

16.30

I. Za + ojca Alojzego Sladek /pam. ur./, matkę Jadwigę, ++ z pokrewieństwa i ks. Damiana Kominka.

II. Za + ojca Dawida Myland, ++ z rodzin Myland, Kucharczyk, Rykała, sąsiadów, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu.

Czwartek 24.06.2021 – Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

8.00

Za ++ rodziców Marię i Karola Popiołek /rocz. śm./, Alojzego Just, siostrę Teresę Polak, Urszulę Just, szwagra Ludwika Piechota, ++ z rodzin Sowa, Popiołek, Just i Niewiadomski, ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu.

11.00

MSZA ŚWIĘTA ODPUSTOWA – Ku czci św. Jana Chrzciciela w intencji wszystkich parafian i mieszkańców Piłki.

18.00

Za + ojca Pawła Kampczyk z okazji Dnia Ojca od syna i córki.

Piątek 25.06.2021

7.00

 

8.00

Do Bożej Opatrzności w intencji uczniów, dyrekcji, nauczycieli oraz pracowników ZSP w Rusinowicach z okazji zakończenia roku szkolnego.

18.00

Za + matkę Adelajdę Fabian, rodziców Hildegardę, Józefa Ligendza siostry Urszulę Pisarek, Marię Wiechula, braci Romualda i Andrzeja Ligendza, dziadków Fabian, Zymela, Ligendza, Klimza, ciocie, wujków, kuzynki Justynę i Ewę, Michała Mandla, ks. prob. Gołka, ks. prob. Gajdę, ks. Damiana Kominka i ks. Dariusza Bienię.

Sobota 26.06.2021

8.00

Za + ojca Pawła Maruszczyk /pam. ur./, matkę Ritę, brata Zygmunta, ++ rodziców Marię i Henryka Neuman, dziadków z obu stron, ciocie, wujków, kuzynki oraz ++ kapłanów z naszej parafii.

17.00

Janta Halina

Niedziela 27.06.2021 – XIII Niedziela zwykła

8.00

 

11.00

 

15.30

Za ++ Norberta Nowak, Hildegardę i Jerzego Lisoń, Pawła Pietrek, Karola Nowak, Joachima Panchyrz, Joannę i Jana Gwiazdowskich, babcie, dziadków, ciocie, wujków, kuzynów, Ryszarda Lisoń, Jana Thill, Gerarda Dziemba, pokrewieństwo Lisoń, Nowak, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

Poniedziałek 28.06.2021

7.00

 

18.00

Dziembała

Wtorek 29.06.2021 – Uroczystość św. Ap. Piotra i Pawła

8.00

Za ++ Julię Nowak /rocz. śm./, ojca Józefa, Elżbietę, Tomasza i Lillę Jaguś, Jana, Franciszkę Burek, Aleksandrę i Adolfa Nowak, Reginę Serafin, Romana Parkitnego, Czesława Siwczak, chrzestnych, ciocie, wujków, kuzynostwo, dziadków Nowak, Mańka, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

18.00

Za + męża Marka Hampel /rocz. śm./, Genowefę Hampel, Joannę Sojka, Marcina Matusek, dziadków z obu stron, ciocie, wujków, Grażynę Janik, Annę Drynda, Pawła, Emanuela, Lucjana Pietrek, Marię Kandzia, ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu.

Środa 30.06.2021

8.00

Za + ojca Pawła Spałek, matkę Adelajdę Fabian, siostrę Reginę Serafin, Irenę Sowa, dziadków Spałek, Fabian, Masoń, Zymela ++ z pokrewieństwa z obu stron, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.