INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

Uwaga – prosimy śledzić bieżące zmiany, które są wprowadzane jedynie w tygodniowych planach intencji!

 

CZERWIEC 2023

 

Czwartek 01.06.2023 – Święto J. Chr. Najw. i Wiecznego Kapłana (FZŚ)

7.00 Za + ojca Jerzego Grzywacz /1 rocz. śm./.

18.00 I. Ku czci Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w intencji kapłanów z prośbą o wierność w służbie i świętość oraz z prośbą o dar nowych powołań kapłańskich w parafii i diecezji.

II. W intencji misjonarzy, sióstr zakonnych i osób życia konsekrowanego z prośbą o ożywienie ideału życia radami ewangelicznymi.

Piątek 02.06.2023 – I Piątek (Róża VII)

7.00 Za ++ Marię /pam. ur./, Piotra i Jerzego Łupierz, męża Karola, syna Jana, wnuka Dawida Myland, Patrycję Kurzac, Rutę i Norberta Gmyrek, Annę i Henryka Potempa, Franciszkę i Jana Myland, Józefa i Martę Sitek, ++ z rodzin Myland, Łupierz, dziadków, kuzynów, sąsiadów Konek i Kaletka, ks. prob. Gołka, ks. Wolnika, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

16.30 I. Ku czci NSPJ w intencji dzieci, które w tym roku przystąpiły do I Komunii św. i ich rodziców.

II. Za + Eugeniusza Sladek /30 dzień po śm./.

18.00 I. Za + męża Norberta Pietrek, Jadwigę i Juliusza Pietrek, Wilhelma i Rufina Gansiniec, Marcina Bieleckiego, Stefana i Irenę Pietrek, Krystynę i Engelberta Ulfik, Ritę Rudek, Annę i Alfonsa Kurda, Jadwigę i Jerzego Czapla, Czesława Ceglarek, ++ babcie i dziadków, ciocie, wujków i kuzynów, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

II. Za ++ Tadeusza i Magdalenę Masoń /pam. ur./, teścia Erwina Piskoń, dziadków Masoń, Piskoń i Smol, ++ ciocie i wujków, ++ kuzynów, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu.

Sobota 03.06.2023 – I Sobota – Wsp. św. Karola Lwangi i Tow. (Wsz. Róże)

8.00 Ku czci Niepokalanego Serca NMP i Królowej Różańca św. w intencji Róż różańcowych.

11.00 I. Ku czci św. Floriana w intencji strażaków naszej parafii z okazji 100-lecie OSP w Rusinowicach.

II. W intencji ich rodzin strażaków OSP oraz strażaków PSP.

III. Za ++ strażaków naszej parafii.

IV. Za ++ strażaków , którzy oddali swe życie na służbie.

17.00 Za + ojca Jerzego Psiuk /pam. ur./, babcie, dziadków, ciocie, wujków, ++ z pokrewieństwa Psiuk, Winiszewski, Dykta, kapłanów i dusze w czyśćcu.

Niedziela 04.06.2023 – Uroczystość Trójcy Najświętszej

8.00 Za + córkę Patrycję Kurzac /pam. ur./.

11.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie oraz potrzebne dary w kapłańskiej posłudze w intencji ks. prałata Franciszka Baliona z okazji 76 rocz. ur.

15.30 Do Bożej Opatrzności i Aniołów Stróżów w intencji dziecka przyjmującego chrzest św.: Alicja Maria Gryniec oraz w intencji rocznego dziecka: Aleksandra Monika Piątkowska, ich rodziców i chrzestnych.

Poniedziałek 05.06.2023 – wspomnienie św. Bonifacego (Róża VIII)

7.00 Wolna intencja

18.00 I. Za ++ córkę Patrycję Kurzac, Jerzego Kurzac, Karola, Jana i Dawida Myland, Marię, Piotra i Jerzego Łupierz, Jerzego Lempa, Rutę Czornik, Rutę i Norberta Gmyrek, Annę i Henryka Potempa, Irenę Mułkowską, Alicję i Zdzisława Kwiecień, Katarzynę i Stanisława Gibas, Marię i Piotra Kaletka, Annę Kornek, ks. Damiana Kominka, ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu.

II. Za ++ rodziców Łucję i Jerzego Kampczyk, braci Henryka i Waldemara, Zofię i Antoniego, Otylię i Pawła Kampczyk, Cecylię i Ryszarda Foyer, Józefa Konieczko, Jadwigę i Augustyna Świerc, ++ z pokrewieństwa Kampczyk i Anioł, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Wtorek 06.06.2023 – dzień powszedni (Róża IX)

7.00 Wolna intencja

18.00 Za ++ Jerzego Baron, Justynę i Kazimierza Tyrol, dziadków Molenda, Baron, Tyrol i Kocyba, ciocie, wujków, kuzynostwo, Jolantę Schabowską, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i S.M. Bogusławę Jon.

Środa 07.06.2023 – dzień powszedni (Róża X i XI)

7.00 Wolna intencja

16.30 I. Za + męża Marka Łupierz /pam. ur./, ojca Tadeusza Chodnickiego, dziadków Chodnicki, Niewiadomski, Łupierz, pradziadków, ciocie, wujków, pokrewieństwo z rodzin Łupierz, Schindler, Pietrek, Ceglarek, Drynda, Henryka Kandzia, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu.

II. Za + ojca Teodora Bambynek /rocz. śm./, matkę Małgorzatę, babcię Annę Burek, ciocie, wujków z obu stron, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu.

Czwartek 08.06.2023 – Urocz. Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało

8.00 SUMA: I. Za parafian.

II. W intencji nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.: Romana Kurzac, Ireneusza Piątkowskiego, Roberta Kocyba i Łukasza Machoń oraz ich rodzin.

III. W intencji rodziny Fabian, Kampczyk, Guzy i Just z racji 40 rocznicy przygotowania pierwszej w Rusinowicach procesji Bożego Ciała oraz za rodziny Myland, Kulik, Kurzac i Fabian oraz wszystkich sąsiadów zaangażowanych w przygotowanie ołtarzy.

11.00 Za + męża Konrada Molenda /pam. ur./, syna Andrzeja, rodziców Jadwigę i Alojzego Pietrzyk, Elżbietę i Karola Molenda, braci Jana i Ryszarda Pietrzyk, Józefa i Margot Gruca, Paulinę i Alojzego Kupny, szwagrów, szwagierki, Marię i Iwonę Dziuk, Łukasza Aleksandrowskiego, Małgorzatę, Henrykę i Henryka Brol, dziadków, babcie, S.M. Bogusławę Jon, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

15.30 Za ++ Magdalenę i Piotra Bodora, ++ z rodzin Bodora, Wojsa, Cichoń i Koż uch oraz dusze w czyśćcu.

Piątek 09.06.2023 – dzień powszedni (Róża I M)

7.00 Za + męża i ojca Grzegorza Hajsiga, ++ z rodzin Hajsig, Pietrucha i Pietrek, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i za dusze w czyśćcu.

18.00 I. Za ++ Łucję Kompała /1 rocz. śm./ i Urszulę Kompała.

II. Za ++ dziadków Łucję i Franciszka Pietrek, Martę i Romana Wojsa, Gertrudę i Ludwika Strzoda, Stefanię i Gotfryda Kozuch, ++ z rodzin Wojsa, Pietrek, Szulc, Strzoda, Kozuch, Maroń i Mastalerz.

Sobota 10.06.2023 – dzień powszedni (Róża II M)

8.00 I. Za ++ rodziców Marię i Pawła Sarach /pam. ur./, brata Edwarda, Maksymiliana Kurzac, Łucję, Konrada i Jerzego Kurzac, Magdalenę, Jana, Grzegorza, Weronikę i Joachima Kosytorz, Anielę i Ludwika Danysz, Marię Kochanek, Henryka Wojsa, Jana Kluge, Dawida Myland, Teresę Polak, dziadków Lubos, Sarach, Kurzac, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Za ++ Franciszka Danysz /pam. ur./, rodziców z obu stron, braci z obu stron, ++ z pokrewieństwa, sąsiadów, kapłanów i dusze w czyśćcu.

17.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Andrzeja Cieślik z okazji 50 rocz. ur.

Niedziela 11.06.2023 – X Niedziela zwykła

8.00 Za + Eugeniusza Sladek – ofiarowana od mieszkańców ul. Dworcowej, Zachodniej, Słonecznej i Joanny Piecuch.

11.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Pauliny Świerczyńskiej.

15.30 Za ++ matkę Hildegardę Konopka /rocz. śm./, ojca Jerzego Konopka, rodziców Marię i Bernarda Halemba, ++ z rodzin Konopka, Fraj, Halemba, Jon, Grzyszczok, Rzyczek, Bartocha, Marię i Feliksa Hadyk, ++ sąsiadów, kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu.

Poniedziałek 12.06.2023 – dzień powszedni (Róża I)

7.00 Wolna intencja

18.00 I. Za + męża Romana Hanszla /3 rocz. śm./, rodziców Teodora i Jadwigę Hanszla, Ernesta i Marię Mazurek, szwagra Józefa Wieczorek, Pawła Hanszla, dziadków z rodzin Hanszla, Szymański, Kus i Mazurek, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Za ++ z Klubu Skata Sportowego w Rusinowicach: Zenona Kowalczyk, Gotfryda Schindler, Emila Burek, Leona Tkacz, Artura Błaszczyk, Bernarda Borosz, Karola Osadnik i dusze w czyśćcu – ofiarowana od kolegów.

Wtorek 13.06.2023 – wspomnienie św. Antoniego (Różaniec Fatimski)

7.00 Za ++ rodziców Wilhelma i Otylię Baron, Franciszka Piątkowskiego, Magdalenę i Stanisława Prenzel, Erwina i Krystynę Baron, Justynę Molenda, Klarę i Marię Baron, dziadków i babcie, ++ z pokrewieństwa Psiuk, Baron, Piątkowski, Kompała, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

18.00 I. Za + męża Pawła Spałek, córkę Reginę Serafin, rodziców Zofię i Ryszarda Masoń, brata Bernarda, Klarę, Stefana i Jerzego Spałek, Ritę, Pawła i Zygmunta Maruszczyk, Marię, Augustyna i Helenę Sitek, Adelajdę i Huberta Fabian, Jana i Gertrudę Serafin, Irenę Sowa, Anneliese Schmel, pokrewieństwo, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu.

II. Za + Piotra Kurzac /30 dzień po śm./.

Środa 14.06.2023 – wspomnienie bł. Michała Kozala, bpa i męcz. (Róża II)

7.00 Za ++ rodziców Adelajdę i Eryka Młynek, Stefanię i Rudolfa Czornik, dziadków Młynek, Czornik, Pietrek, Jana Pietrek, Jana Dziembała, ciocie, wujków, ++ z pokrewieństwa z obu stron, kapłanów i dusze w czyśćcu.

16.30 I. Za ++ matkę Marię Pietrek, ojca Henryka Kandzia, Jana Jaguś, Leonarda i Joannę Pietrek, dziadków Jaguś, Pietrek, Kandzia, Nowak, Wacławek.

II. Za ++ syna Dawida Myland, rodziców Łucję i Konrada Kurzac, Karola Myland, braci Jerzego i Maksymiliana Kurzac, Jana Myland, Patrycję Kurzac, Jana Kluge, Jerzego Lempa, Ernesta Murgot, Ilonę Połomską, ++ dziadków, ciocie, wujków z obu stron, sąsiadów, siostry zakonne, księży i dusze w czyśćcu.

Czwartek 15.06.2023 – dzień powszedni (Róża III)

7.00 Za ++ ojców Karola Myland i Augustyna Jaguś, rodziców Annę i Jana Kurzac, Patrycję Kurzac, Jana i Dawida Myland, dziadków Myland, Jaguś, Łupierz, Polak, Jerzego Lempa, Marka Świtek, Anielę Duda, Mariusza Kwarciak, ciocie, wujków, koleżanki, kolegów, sąsiadów, ++ z rodzin Kaletka, Kornek, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

12.00 Msza święta w intencji nowożeńców: Patrycja Beksa i Adrian Kasielot.

18.00 Za ++ matkę Józefę Zygmunt /pam. ur./, ojca Władysława, rodziców Adelajdę i Alfonsa Kandzia, Marię i Krystiana Kuta, Henryka Kandzia, Adama Zgodzaj, ciocie, wujków, kuzynostwo, ++ dziadków, S.M. Bogusławę Jon, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka, ks. Dariusza Bienię i dusze w czyśćcu.

Piątek 16.06.2023 – Urocz. Najśw. Serca P. Jezusa – Pielgrzymka (Róża IV)

5.00 W intencji uczestników 29. Pieszej Parafialnej Pielgrzymki na Jasną Górę.

8.00 Ku czci Miłosierdzia Bożego w intencji Klubu Seniora, emerytów, rencistów i starszych wiekiem parafian oraz czcicieli Miłosierdzia Bożego.

18.00 Za ++ męża Alfonsa, syna Bogdana Danysz /5 rocz. śm./, rodziców Klarę i Józefa Bryś, siostrę Małgorzatę, brata Herberta, żonę Annę Bryś, Teofila i Matyldę Danysz, Franciszka, Ludwika i Tomasza Danysz, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Sobota 17.06.2023 – Wspom. Niepokal. Serca NMP - Pielgrzymka (Róża V)

7.30 JASNA GÓRA: I. W intencji parafii

II. W intencji uczestników 29. Pieszej Parafialnej Pielgrzymki na Jasną Górę oraz w ich intencjach.

8.00 Wolna intencja

17.00 I. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Arkadiusza Książek z okazji 50 rocz. ur. oraz w intencji Beaty i Arkadiusza z okazji rocznicy ślub i w intencji ich rodziny.

II. Za ++ rodziców Hildegardę i Jerzego Książek, Jerzego Baron oraz ++ z pokrewieństwa.

Niedziela 18.06.2023 – XI Niedziela zwykła

8.00 Za parafian.

11.00 W intencji uczestników parafialnej pielgrzymki do Asyżu, Rzymu, San Giovanni Rotondo i innych sanktuariów na terenie Włoch.

15.30 Za ++ Annę i Adolfa Reska, Karola Nowak, brata Norberta, Marię i Karola Nowak, Pawła Pietrek, ++ z pokrewieństwa Reska, Nowak, Gmyrek, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Poniedziałek 19.06.2023 – dzień powszedni (Róża VI)

7.00 Za + ojca Augustyna Bączkowicz /rocz. śm./, ++ z pokrewieństwa Bączkowicz, Piecuch, Gałeczka i dusze w czyśćcu.

18.00 I. Za ++ ojców Piotra Jędruś i Maksymiliana Kurzac, dziadków Sarach, Kurzac i Jędruś, dziadka Emila Burek, wujków Edwarda Sarach i Arkadiusza Burek, Dawida Myland, Marię Kulik, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Za ++ matkę Annę Beksa /rocz. śm. i pam. ur./, ojca Konrada Beksa /rocz. śm./, rodziców Gertrudę i Piotra Cudok, Henryka Beksa, dziadków beksa, Cudok, Sowa, Osadnik, ++ wujków, ciocie, kuzynów, ++ z pokrewieństwa, sąsiadów, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

Wtorek 20.06.2023 – dzień powszedni (Róża VII)

7.00 Za + męża Jana Gałeczka.

18.00 Za ++ ojca Ludwika Danysz /rocz. śm./, matkę Anielę Danysz, Marię Kochanek, dziadków Danysz, Lubos i Kochanek, Magdalenę, Jana, Grzegorza, Joachima i Weronikę Kosytorz, Marię, Pawła i Edwarda Sarach, Henryka Wojsa, Maksymiliana Kurzac, Gertrudę Pradelok, Józefa Jędrzejczak, ++ z pokrewieństwa Danysz i Kochanek, sąsiadów, siostry zakonne, kapłanów i dusze w czyśćcu.

Środa 21.06.2023 – Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi (Róża VIII)

7.00 Za ++ rodziców Martę i Józefa Sitek, Agnieszkę i Helmuta Nandzik, Karola, Jana i Dawida Myland, Patrycję Kurzac, Jerzego Lempa, Edwarda Kołodziejczyk, ciocie, wujków, kuzynostwo, dziadków, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu.

16.30 I. Kocyba Agata

II. Za ++ Wilhelma, Rufina i Franciszka Gansiniec, Marcina Bieleckiego, Norberta, Jadwigę i Juliusza Pietrek, Martę, Wojciecha, Floriana i Edytę Pampuch, Katarzynę i Pawła Dziembała, Marię, Józefa i Jana Strzebińczyk, Marię i Józefa Psiuk, Marię i Józefa Filuś, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Czwartek 22.06.2023 – dzień powszedni (Róża IX)

7.00 Za ++ ojców Pawła Hanszla i Jana Łazaj.

18.00 Za + matkę Różę Ludwig /rocz. śm./, ojca Wojciecha, Elżbietę Brol, dziadków, ciocie, wujków, kuzynostwo, S.M. Bogusławę Jon, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Piątek 23.06.2023 – dzień powszedni (Róża X i XI)

8.30 I. Do Bożej Opatrzności w intencji uczniów, dyrekcji, nauczycieli oraz pracowników ZSP w Rusinowicach z okazji zakończenia roku szkolnego.

II. W intencji uczniów klas VIII z okazji zakończenia nauki w Szkole Podstawowej z prośbą o światło Ducha Świętego i Boże dary w nauce w szkole średniej.

III. W intencji p. dyrektor Elżbiety Bryła z podziękowaniem za łaski otrzymane na przestrzeni lat pracy zawodowej i pełnienia funkcji dyrektora ZSP w Rusinowicach z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie dla całej rodziny.

18.00 I. Za + ojca Pawła Kampczyk z okazji Dnia Ojca - od córki Agaty i syna Arkadiusza.

II. Za + tatę Dawida Myland, ++ z rodzin Rykała, Kucharczyk i Myland, ++ kapłanów, sąsiadów i dusze w czyśćcu.

Sobota 24.06.2023 – Urocz. Narodzenia św. Jana Chrzciciela (Róża I M)

8.00 I. Za ++ ojca Karola Popiołek /rocz. śm./, matkę Marię Popiołek, siostrę Teresę Polak, Urszulę i Alojzego Just, Ludwika Piechota, Tadeusza, Marię i Stefana Kucierajter, ++ z pokrewieństwa Popiołek i Just, ++ księży i dusze w czyśćcu.

II. Za + matkę Magdalenę Bodora, brata Piotra, kuzyna Wojciecha, teścia Józefa Dziembała, dziadków Bodora, Wojsa, ciocie, wujków, ++ z rodzin Bodora, Wojsa, Dziembała, Zaporowski, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka, ks. prob. Śliwińskiego i dusze w czyśćcu.

17.00 Msza św. odpustowa ku czci św. Jana Chrzciciela w intencji wszystkich parafian i mieszkańców Piłki.

Niedziela 25.06.2023 – XII Niedziela zwykła

8.00 Za parafian.

11.00 W intencji wszystkich ojców naszej parafii z okazji Dnia Ojca.

15.30 Za ++ ojca Norberta Nowak, Hildegardę i Jerzego Lisoń, Gizelę Bartoszek, Pawła Pietrek, Joannę i Jana Gwiazdowskich, Joachima Panchyrz, dziadków Burek, Nowak, Lisoń, Ibrom, ciocie, wujków, kuzynów z obu stron, Mariana Trzensimiech, Jana Thill, Teresę Jacek, Gerarda Dziemba, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Poniedziałek 26.06.2023 – dzień powszedni (Róża II M)

18.00 Za + ojca Pawła Maruszczyk /pam. ur./, matkę Ritę, brata Zygmunta, ++ rodziców Marię i Henryka Neuman, dziadków Maruszczyk, Spałek, Krawczyk, Neuman, ciocie, wujków, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Wtorek 27.06.2023 – dzień powszedni (Róża I)

7.00 I. Za ++rodziców Emilianę i Jerzego Młynek /6 rocz. śm./, Anielę i Pawła Janta /pam. ur./, córkę Sylwię Janta, dziadków, ciocie, wujków, kuzynkę Ewę, Bernarda Kaczmarek, Zygmunta Drynda, Walentego Paprotny, Henryka Miłota, Zygmunta Kampa, sąsiadów, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

II. Wolna intencja

Środa 28.06.2023 – wspomnienie św. Ireneusza (Róża II)

8.00 I. Za ++ rodziców Annę i Franciszka Mielczarek /pam. ur./, rodziców Jadwigę i Wolfganga Michalski, brata Józefa Mielczarek, Leona Ginter, Jerzego Kozala, Leona Werner, ++ z rodzin Mielczarek, Krauze, Schmidt, Żydek, Haberstroh, Wieczorek, Siegesmund, Rudolfa Gawenda, Renatę i Stefana Skubała, Adelajdę i Huberta Fabian oraz ks. Oswalda Bobrzika.

II. Za + męża Józefa Molenda, teściów Elżbietę i Karola Molenda, rodziców Helenę i Alojzego Opiełka, Antoniego, Andrzeja i Anielę Opiełka, Gerarda, Konrada i Andrzeja Molenda, Pawła Jendruch, Józefa Paruzel, Albina Patoń, Mariana, Marię i Łukasza Aleksandrowskich, S.M. Bogusławę Jon, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu.

Czwartek 29.06.2023 – Uroczystość św. Ap. Piotra i Pawła (Róża III)

18.00 I. Za + męża Marka Hampel /rocz. śm./, Genowefę Hampel, Joannę Sojka, Marcina Matusek, dziadków z obu stron, ciocie, wujków, Grażynę Janik, Annę Drynda, Pawła, Emanuela i Annę Pietrek, Lucjana Pietrek, Stefana Kucierajter, Jana Wojsa, ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu.

II. Za ++ Jadwigę i Józefa Gmyrek, siostrę Jadwigę, Franciszka Dziembała, Martę i Józefa Młynek, Rutę i Norberta Gmyrek, Stanisława Czajkowski, Henryka Miłota, Urszulę i Norberta Zymeła, dziadków Sowa, Gmyrek, Czajkowski, ++ z pokrewieństwa, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Piątek 30.06.2023 – dzień powszedni (Róża IV)

18.00 I. Za ++ matkę Julię Nowak /rocz. śm./, ojca Józefa, Elżbietę i Tomasza Jaguś, Jana i Franciszkę Burek, Aleksandrę Nowak, Franciszka i Lillę Jaguś, Reginę Serafin, Romana Parkitnego, Emanuela Szulc, Czesława Siwczak, Lucjana i Pawła Pietrek, chrzestnych, ciocie, wujków, kuzynostwo, dziadków Nowak, Manka, Jaguś, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Za + matkę Adelajdę Sowa /rocz. śm./, ojca Józefa, brata Jana, szwagra Jerzego Sowa, Grzegorza i Mariana, ++ dziadków Sowa i Kawa, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.