INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

LIPIEC

Uwaga – prosimy śledzić zachodzące zmiany, które są zapisywane jedynie w tygodniowych układach intencji!

 

Środa 1.07.2020 r.– dzień powszedni (Róża VI)

8.00 Za ++ córkę Patrycję Kurzac, ojców Karola Myland i Jerzego Kurzac, Jana i Dawida Myland, Jerzego Lempa, Rutę Czornik, Marię, Piotra i Jerzego Łupierz, Annę i Henryka Potempa, Rutę i Norberta Gmyrek, Alicję i Zdzisława Kwiecień, Irenę Małkowską, ks. Damiana Kominka, ++ dziadków, ciocie, wujków z obu stron, sąsiadów, ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu.

Czwartek 2.07.2020 r. – I Czwartek (FZŚ)

7.00 Za + matkę Adelajdę Sowa /rocz. śm./, ojca Józefa Sowa, dziadków Sowa i Kawa, Jerzego, Grzegorza i Mariana Sowa, ciocie, wujków, kuzynostwo, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

18.00 Ku czci Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w intencji kapłanów, misjonarzy, zakonników, sióstr zakonnych oraz o nowe powołania.

Piątek 3.07.2020 r. – I Piątek – święto św. Tomasza, Ap. (Róża VII)

7.00 Za ++ rodziców Martę i Józefa Sitek, Agnieszkę i Helmuta Nandzik, Karola, Jana i Dawida Myland, Patrycję Kurzac, Rutę i Norberta Gmyrek, Annę i Henryka Potempa, Jerzego Łupierz, Jerzego Lempa, Edwarda Kołodziejczyk, dziadków, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

18.00 Ku czci NSPJ w intencji dzieci przygotowujących się do I Komunijnych i ich rodziców oraz w intencji dzieci, które już przyjęły Komunię św.

Sobota 4.07.2020 r. – I Sobota – dzień powszedni (Wszystkie róże)

8.00 Ku czci Niepokalanego Serca NMP i Królowej Różańca św. w int. Róż różańcowych.

12.00 Msza święta w intencji nowożeńców: Agnieszka Zazgórnik i Adam Dydoń.

17.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie oraz światło Ducha Świętego w intencji Przemysława Grütznera z okazji 18 rocz. urodzin.

Niedziela 5.07.2020 r. – XIV Niedziela zwykła

8.00 Za + Pawła Kompałę – zamiast wieńca od kuzyna Huberta Fabian z rodziną.

11.00 Ku czci Chrystusa Eucharystycznego w intencji Kingi Mazur z okazji I Komunii św. i urodzin oraz w intencji jej rodziców i chrzestnych.

12.15 Za żywych i zmarłych z rodzin Zazgórnik i Dydoń.

15.30 Za parafian.

Poniedziałek 6.07.2020 r. – wspom. bł. M. Teresy Ledóchowskiej (Róża VIII)

18.00 I. Za + żonę Krystynę Tkacz, Henryka Prandzioch, Władysława, Piotra, Bernarda i Mateusza Tkacz, Annę i Henryka Kochanek, Małgorzatę Jaksik, Emila Burek, Joachima Nancka, Jerzego, Erwina i Floriana Sowa, Tadeusza Miekin, Annę Drynda, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Za + Jerzego Gembała, jego ++ rodziców i teściów, ++ z rodzin Zok, Koenig, Plaza i Pyrek, ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu.

Wtorek 7.07.2020 r. – dzień powszedni (Róża IX)

7.00 Za + matkę Otylię Piskoń /rocz. śm./, ojca Jerzego Stajenda, dziadków z obu stron, ciocie, wujków, kuzynostwo, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Środa 8.07.2020 r.– wspomnienie św. Jana z Dukli (Róża X i XI)

8.00 Za ++ ojców Karola Myland i Augustyna Jaguś, Annę i Jana Kurzac, brata Jana Myland, bratanka Dawida Myland, chrześnicę Patrycję Kurzac, dziadków Myland, Jaguś, Łupierz i Polak, ++ ciocie i wujków, ++ koleżanki i kolegów, sąsiadów, ks. Damiana Kominka i jego matkę, ++ kapłanów, siostry zakonne, ++ z rodzin Kornek, Kaletka i dusze w czyśćcu.

Czwartek 9.07.2020 r. – dzień powszedni (Róża I M)

18.00 Za + męża Adama Gansiniec /pam. ur./, teścia Józefa Gansiniec, rodziców Annę i Teofila Sowa, dziadków Annę i Mateusza Rokosa, Marię i Karola Sowa, Władysławę i Władysława Mastalerz, Hildegardę i Pawła Gansiniec, Alfonsa Majchrzyk, Eugeniusza Gazda, Ewalda Pawełek, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Piątek 10.07.2020 r.– dzień powszedni (Róża II M)

18.00 I. Za ++ rodziców Jana i Wiktorię Hewig, Aleksandra i Marię Maruszczyk, siostry Elżbietę i Teresę, Kazimierza i Agnieszkę Maruszczyk, ciocie, wujków, dziadków Hewig, Maruszczyk, Kuliś, Kuczerajter, Huberta i Elżbietę Baron, Joannę Pietrek, Edwarda Dziembała, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Za + Hildegardę Leja /30 dzień po śm./.

Sobota 11.07.2020 r. – święto św. Benedykta, patrona Europy (Róża I)

8.00 Za ++ ojca Jana Kosytorz /pam. ur./, matkę Magdalenę, Martę i Wilhelma Gawenda, Weronikę, Joachima i Grzegorza Kosytorz, Edwarda, Marię i Pawła Sarach, Anielę i Ludwika Danysz, Maksymiliana Kurzac, Henryka Wojsa, Marię Kochanek, dziadków z obu stron, sąsiadów i dusze w czyśćcu.

15.00 Do Bożej Opatrzności z prośbą o błogosławieństwo Boże opiekę i zdrowie oraz opiekę Aniołów Stróżów dla dzieci w intencji rodziny Kocyba.

17.00 Za ++ Urszulę i Norberta Zymeła, Tadeusza Czapczyńskiego, ++ z pokrewieństw Czapczyński, Pałasz, Zymeła i Kampczyk, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Niedziela 12.07.2020 r. – XV Niedziela zwykła

8.00 Za + Gintra Łupierz – ofiarowana od II męskiej Róży różańcowej.

11.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie oraz światło Ducha Świętego w intencji Sabiny Zygmunt z okazji 25 rocz. ur. oraz w intencji Marleny Kandzia z okazji 20 rocz. ur.

15.30 Za ++ rodziców Jadwigę i Emila Pietrek, brata Eryka, ciocię Elżbietę, męża Zygmunta, teściów Annę i Bernarda Drynda, ++ dziadków Pietrek, Drynda, Kazek i Piekacz, ++ pradziadków, wujków Urbanów, Romana, Agnieszkę, Annę, Gintra, Marka i Roberta Łupierz, Józefa, Franciszkę i Jana Hanszla, Czesława Ceglarek, Gotfryda Schindler, Sylwię Janta, Gertrudę Sówka, ++ z rodziny Kazek, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Poniedziałek 13.07.2020 r. – wspom. św. Andrzeja i Benedykta (Róża II)

18.00 I. Za ++ Jadwigę i Józefa Gmyrek, siostrę Jadwigę, Franciszka Dziembała, Martę i Józefa Młynek, Rutę i Norberta Gmyrek, Henryka Miłota, teściów, Urszulę i Noberta Zymeła, ++ z pokrewieństwa Sowa, Gmyrek, Czajkowski, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Za + Romana Hanszla /30 dzień po śm./.

Wtorek 14.07.2020 r. – dzień powszedni (Róża III)

7.00 Za ++ męża Jana Dziembała, rodziców Józefa i Stefanię Pietrek, brata Jana, Adelajdę i Eryka Młynek, dziadków, teściów, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu.

Środa 15.07.2020 r. – wspomnienie św. Bonawentury (Róża IV)

8.00 Za + męża Józefa Paruzel /pam. ur./, rodz. Elżbietę i Karola Molenda, Gertrudę i Franciszka Paruzel, brata Gerarda, szwagra Albina, Andrzeja Molenda, Łukasza Aleksandrowskiego, S.M. Bogusławę Jon, dziadków, ciocie, wujków z obu stron, sąsiadów, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Czwartek 16.07.2020 r. – Uroczystość NMP z Góry Karmel – dzień adoracji

8.00 Za + ojca Wincentego Lempke /pam. ur./, matkę Marię Lempke, syna Józefa Lempke, rodziców Walentego i Annę Kompała, brata Pawła Kompała, Jana Góralczyka, ciocie, wujków, kuzynki, kuzynów, dziadków z obu stron, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu.

11.00 Suma: I. Za Parafian.

II. W intencji czcicieli Szkaplerza św.

III. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Gertrudy Spałek z okazji 87 rocz. ur.

17.00 Za + matkę Annę Łupierz /pam. ur./, ojca Gintra, braci Marka i Roberta, dziadków Agnieszkę i Romana Łupierz, Annę i Konstantego Prandzioch, pradziadków Pietrek i Łupierz, Gotfryda Schindler, Zygmunta Drynda, Czesława Ceglarek, pokrewieństwo, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

Piątek 17.07.2020 r. – III Piątek – dzień powszedni (Róża V)

15.00 I. Ku czci Miłosierdzia Bożego w intencji Klubu Seniora, emerytów, rencistów i starszych wiekiem parafian oraz czcicieli Miłosierdzia Bożego.

II. Za + Henryka Wójcik.

Sobota 18.07.2020 r. – dzień powszedni (Róża VI)

8.00 Za ++ rodziców Henryka i Annę Bula /pam. ur./, dziadków Juliusza i Agnieszkę Sówka, wujka Jerzego Sówka, Róże i Ewę Sówka, ciocię Gertrudę Sówka, Marię i Stefana Klinkiert, Henryka Gajdzik, Alfreda i Krystynę Wramba, ++ z rodzin Pietrek, Respondek, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

17.00 Za + ojca Herberta Flajszer /pam. ur./, matkę Gertrudę, Elżbietę i Tomasza Jaguś, Konrada, Gertrudę i Zofię Umlauf, babcie, dziadków, wujków, ciocie, Lillę Jaguś, Aleksandrę i Norberta Nowak, Pawła Pietrek, Piotra Mazur, Pawła Radek, Teresę Pawełczyk, Danutę Joszko, Emila Zymela, ks. Damiana Kominka, ks. prob. Gołka i dusze w czyśćcu.

Niedziela 19.07.2020 r. – XVI Niedziela zwykła

8.00 Za ++ Marię i Stefana Klinkert – ofiarowana od rodzin Gmyrek i Danysz.

11.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie oraz światło Ducha Świętego w intencji Mikołaja Szulc z okazji 18 rocz. ur.

15.30 Za ++ Erwina Sowa, Piotra i Matyldę Sowa, Augustyna i Gertrudę, Huberta i Henryka Wręczycki, Urszulę i Stefana Kowol, 3 szwagrów, Annę i Henryka Kochanek, Floriana Sowa, Krystynę Tkacz, Józefa i Elfrydę Pisarek, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Poniedziałek 20.07.2020 r. – wspomnienie bł. Czesława (Róża VII)

18.00 Za + ojca Czesława Ceglarek, pradziadków i dziadków Pietrek, Szulc, Hanszla, Ceglarek, ++ wujków, ciocie, Michała Mrugała, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Wtorek 21.07.2020 r. – dzień powszedni (Róża VIII)

7.00 Za ++ Jana Jaguś, matkę Marię Pietrek, ojca Jerzego Młynek, dziadków Pietrek, Jaguś, Młynek i Zymela, Sylwię Janta, Leonarda i Joannę Pietrek.

Środa 22.07.2020 r. – święto św. Marii Magdaleny (Róża IX)

8.00 Za ++ męża Piotra Kurzac /8 rocz. śm./, rodziców Agnieszkę i Józefa Kurzac, Gertrudę i Piotra Pietrek, Brunona, Łucję, Leonarda, Marię, Karola, Jerzego Speer, Norberta Kucierajter, ciocie, wujków z obu stron, Mieczysława Grabińskiego, ks. prob. Wolnika, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Czwartek 23.07.2020 r. – święto św. Brygidy (Róża X i XI)

18.00 Za + męża Bronisława Joszko, Annę, Stefana, Leona i Agnieszkę Joszko, rodziców Stefana i Janinę Kot, siostry Elżbietę i Bronisławę, ciocię Agnieszkę, kuzynkę Irenę, Annę Drynda, babcie i dziadków z obu stron, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Piątek 24.07.2020 r. – wspomnienie św. Kingi (Róża I M)

18.00 Za ++ rodziców Irenę i Józefa Szulc, Łucję i Franciszka Pietrek, dziadków Szulc, Pietrek, Mańka i Imiołczyk, ++ rodziców chrzestnych, ciocie, wujków, kuzynostwo, sąsiadów, Marię i Joannę Piecuch, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka, ++ kapłanów, nauczycieli, katechetów oraz dusze w czyśćcu.

Sobota 25.07.2020 r. – święto św. Jakuba, Apostoła (Róża II M)

8.00 Za ++ ojca Franciszka Dziembała, dziadków Jadwigę i Józefa Gmyrek, Florentynę, Marię i Wincentego Dziembała, Jadwigę Gmyrek, Martę i Józefa Młynek, Rutę i Norberta Gmyrek, Henryka Miłota.

15.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie oraz światło Ducha Świętego w intencji Ireneusza Piątkowskiego z okazji 40 rocz. ur. oraz w intencji rodziny.

17.00 I. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji rodziny Agnieszki i Dariusza Zymeła z okazji 25 rocz. ślubu.

II. Za + Ferdynanda Kocur – ofiarowana od mieszkańców ul. Jodłowej i Świerkowej w Piłce.

Niedziela 26.07.2020 r. – XVII Niedziela zwykła

8.00 Za + Lucjana Pietrek – ofiarowana od II męskiej Róży różańcowej

11.00 Ku czci św. Krzysztofa – patrona kierowców w intencji wszystkich kierowców naszej parafii i ich rodzin.

15.30 Za + męża Dawida Myland /pam. ur./, kuzynkę Patrycję Kurzac, Jana Myland, ++ dziadków i babcie, ++ krewnych i sąsiadów, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu.

Poniedziałek 27.07.2020 r. – wspomnienie św. Joachima (Róża I)

18.00 Za ++ rodziców Łucję i Jerzego Kampczyk, braci Henryka i Waldemara, Zofię, Antoniego i Otylię Kampczyk, Józefa Konieczko, Ryszarda Foyer, Jadwigę i Augustyna Świerc, ++ z pokrewieństwa, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Wtorek 28.07.2020 r. – dzień powszedni (Róża II)

7.00 Za + Reginę Serafin /pam. ur./.

Środa 29.07.2020 r.– wspomnienie św. Marty (Róża III)

8.00 Za ++ rodziców Jana i Annę Kurzac, Martę i Józefa Młynek, szwagrów Marka Świtek, Henryka Miłota, dziadków z obu stron, S.M. Bogusławę Jon, Stanisława Piguła, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Czwartek 30.07.2020 r.– dzień powszedni (Róża IV)

18.00 Za + babcię Marię Pietrek, dziadków, Annę i Pawła Wróbel, Lucjana Dawidziak, wujków Jana Jaguś, Romana Jon, Zygmunta Dawidziak, Marię Nowak i ++ pokrewieństwo z obu stron.

Piątek 31.07.2020 r.wspomnienie św. Ignacego z Loyoli (Róża V)

18.00 Za ++ rodziców Martę i Józefa Młynek /pam. ur./, matkę Ewę Kaleja, szwagra Henryka Miłota, babcie, dziadków, ciocie i wujków, Sylwię Janta, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

 

SIERPIEŃ

 

Sobota 1.08.2020 r. – wspom. św. Alfonsa - I Sobota (Wszystkie Róże)

8.00 Ku czci Niepokalanego Serca NMP i Królowej Różańca św. w intencji Róż Różańcowych.

12.00 Msza święta w intencji nowożeńców: Sonia Polak – Wojciech Polak.

14.00 Msza święta w intencji nowożeńców: Małgorzata Michacz – Marcin Dylong.

17.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie oraz światło Ducha Świętego w intencji Zuzanny Baron z okazji 18 rocz. ur.

Niedziela 2.08.2020 r. – XVIII Niedziela zwykła

8.00 Za ++ Hildegardę Leja, Romana Hanszla i Lucjana Pietrek – ofiarowana od mieszkańców ul. Dworcowej, J. Piecuch, Zachodniej i Słonecznej.

11.00 Za parafian.

15.30 Rezerwacja – msza chrzcielna oraz za roczne dzieci.

Poniedziałek 3.08.2020 r. – dzień powszedni (Róża VI)

18.00 Za ++ męża Norberta Kucierajter /rocz. śm./, rodziców Gertrudę i Piotra Pietrek, Grzegorza Sowa, Brunona i Łucję Pietrek, Marię, Jadwigę i Wiktora Kucierajter, Jerzego i Karola Speer, Katarzynę i Józefa Stanek, Piotra Ślosarczyk, Piotra Kurzac, Marię i Joannę Pietrek, ciocie, wujków, dziadków z obu stron, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Wtorek 4.08.2020 r. – Wspom. św. Jana M. Vianneya (Róża VII)

7.00 Za ++ Teodora Hanszla /rocz. śm./, Jadwigę, Pawła i Romana Hanszla, Józefa, Ernestynę, Jerzego i Ernesta Respondek, Józefa i Stanisława Kupiec, Józefa Wieczorek, ++ z pokrewieństwa, ks. Damiana Kominka, ks. prob. Gołka i dusze w czyśćcu.

Środa 5.08.2020 r. – dzień powszedni (Róża VIII)

8.00 Za ++ matkę Elżbietę Brol, ojca Konrada, męża Mariana Sowa, teścia Jerzego Sowa, dziadków Jakuba i Albina Brol, Józefa i Elżbietę Pyka, Wilhelma i Otylię Sowa, Józefa i Adelajdę Sowa, szwagra Grzegorza Sowa, wujków Leona i Pawła Brol, Gerarda Kopyciok, Norberta Kaloch, Piotra i Gertrudę Cudok, kuzyna Marka Pyka, dusze w czyśćcu cierpiące.

Czwartek 6.08.2020 r. – święto Przemienienia Pańskiego – I Czwartek (FZŚ)

7.00 Za ++ męża Jerzego Sowa /pam. ur./, rodziców Hedwig i Józefa Sowa, Gertrudę i Alojzego Prandzioch, Jana i Wiktorię Bochnia, Agnieszkę i Wincentego Szopa, ciocie, wujków, kuzynostwo, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

18.00 Ku czci Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w intencji kapłanów, misjonarzy, zakonników, sióstr zakonnych oraz o nowe powołania.

Piątek 7.08.2020 r.– I Piątek (Róża IX)

7.00 Za ++ rodziców Martę i Józefa Sitek, Agnieszkę i Helmuta Nandzik, Karola, Jana i Dawida Myland, Patrycję Kurzac, Rutę i Norberta Gmyrek, Annę i Henryka Potempa, Jerzego Łupierz, Jerzego Lempa, Edwarda Kołodziejczyk, dziadków, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

18.00 Ku czci NSPJ w intencji dzieci przygotowujących się do I Komunijnych i ich rodziców oraz w intencji dzieci, które już przyjęły Komunię św.

Sobota 8.08.2020 r. – wspomnienie św. Dominika (Róża X i XI)

8.00 Za ++ dziadków Martę i Wilhelma Gawenda, Magdalenę i Jana Kosytorz, ciocię Weronikę, wujków Joachima i Grzegorza Kosytorz, ciocie, wujków z pokrewieństwa, pradziadków, ++ sąsiadów i dusze w czyśćcu.

17.00 Za + Zbigniewa Wojnowicz /1 rocz. śm./.

Niedziela 9.08.2020 r. – XIX Niedziela zwykła

8.00 Za + Marię Kucierajter – zamiast wieńca od rodzin Pietrek i Bronder.

11.00 Za parafian.

15.30 Za ++ Alfonsa Kandzia /pam. ur./, żonę Adelajdę, Gertrudę, Pawła i Rufina Jon, Zofię, Ryszarda, Adelajdę, Józefa i Gizelę Kandzia, Marię i Józefa Wacławek, Henryka Kandzia, Józefę i Władysława Zygmunt, Różę i Wojciecha Ludwig, Elżbietę i Huberta Baron, Joannę Pietrek, Elżbietę Bendkowską, Walerię, Damiana i Krystiana Kuta, Adama Zgodzaj, S.M. Bogusławę Jon, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

Poniedziałek 10.08.2020 r. – święto św. Wawrzyńca (Róża I M)

18.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Breguła.

Wtorek 11.08.2020 r. – wspomnienie św. Klary (Róża II M)

7.00 Za ++ rodziców Józefa i Klarę Wojsa, brata Jana, Otylię, Wilhelma i Jerzego Sowa, Gertrudę i Piotra Cudok, Klarę i Marię Baron, dziadków z obu stron, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

Środa 12.08.2020 r. – dzień powszedni (Róża I)

8.00 Za + córkę Teresę Polak /8 rocz. śm./, męża Karola Popiołek, ++ z pokrewieństwa, ks. Damiana Kominka i ks. prob. Gołka.

Czwartek 13.08.2020 r. – dzień powszedni (Róża II)

18.00 Za + ojca Augustyna Sitek /pam. ur./, matkę Marię Sitek, siostrę Helenę, bratową Krystynę, dziadków, Jerzego i Pawła Spałek, Reginę Serafin, Ritę, Pawła i Zygmunta Maruszczyk, Henryka Kampczyk, Karola Sowa, Annę i Feliksa Mrozek, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Piątek 14.08.2020 r.– wspom. św. Maksymiliana M. Kolbego (Róża III)

17.00 Za ++ matkę Marię Kochanek, ojca Ludwika Danysz i Grzegorza Kosytorz /pam. ur./, matkę Anielę Danysz, dziadków Kochanek, Lubos i Danysz, Marię, Pawła i Edwarda Sarach, Magdalenę, Jana, Grzegorza, Joachima i Weronikę Kosytorz, Henryka Wojsa, Maksymiliana Kurzac, Gertrudę Pradelok, ++ z pokrew. Danysz i Kochanek, Teresę Polak, ++ sąsiadów, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka, dusze w czyśćcu.

Sobota 15.08.2020 r. Uroczystość Wniebowzięcia NMP

8.00 I. Za + córkę Patrycję Kurzac /rocz. śm./, ojców Karola Myland i Jerzego Kurzac, brata Jana, bratanka Dawida Myland, Jerzego Lempa i ks. Damiana Kominka.

II. Za + Marię Kulik /pam. ur./.

11.00 Do Bożej Opatrzności z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji żołnierzy naszej parafii i ich rodzin z okazji Dnia Wojska Polskiego.

15.30 Za + brata Roberta Łupierz /pam. ur./, rodziców Annę i Gintra Łupierz, brata Marka, dziadków Łupierz i Prandzioch, ++ z pokrewieństwa, Gotfryda Schindler, Czesława Ceglarek, Zygmunta Drynda, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

Niedziela 16.08.2020 r. – XX Niedziela zwykła

8.00 Za + Jerzego Sowa /I rocz. śm./.

11.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Reginy Szulc oraz w intencji rodzin Szulc i Ceglarek.

15.30 Za ++ rodziców Piotra i Gertrudę Pietrek, Brunona i Łucję Pietrek, Marię i Jerzego Speer, Katarzynę i Józefa Stanek, Norberta Kucierajter, Piotra Kurzac, Jana Kasprzyk, Łucję i Ryszarda Molenda, Marię i Jerzego Papież, Jerzego Baron, S.M. Bogusławę Jon, Rozalię i Stanisława Molenda, dziadków Pietrek i Molenda, Marię i Leonarda Pietrek, Elfrydę i Alojzego Poleśny, ++ z pokrewieństw, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Poniedziałek 17.08.2020 r. – Uroczystość św. Jacka (Róża IV)

18.00 Za + ojca Gotfryda Schindler /rocz. śm./, matkę Irenę Halemba, dziadków Łupierz, Błaszczyk, Schindler i Halemba, kuzynów Marka i Roberta, Piotra Szymik, ciocie, wujków, Zygmunta Drynda, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Wtorek 18.08.2020 r. – dzień powszedni (Róża V)

7.00 Za ++ Józefa, Franciszkę i Jana Hanszla, Czesława, Antoninę i Franciszka Ceglarek, Emila, Urbana, Elżbietę, Jadwigę i Eryka Pietrek, Agnieszkę, Romana, Gintra, Annę, Marka i Roberta Łupierz, dziadków Pietrek i Hanszla, pradziadków, Gotfryda Schindler, Zygmunta Drynda, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Środa 19.08.2020 r. – dzień powszedni (Róża VI)

8.00 Za + ojca Joachima Nancka, rodziców Annę, Marię i Jana Kurzac, szwagra Marka Świtek, ++ z rodzin Kurzac, Nancka i dusze w czyśćcu.

14.00 Msza święta w intencji nowożeńców: Dagmara Jaguś i Mikołaj Kwarciak.

Czwartek 20.08.2020 r. – wspomnienie św. Bernarda (Róża VII)

18.00 Za ++ rodziców Łucję i Franciszka Pietrek, Irenę i Józefa Szulc, dziadków z obu stron, ciocie, wujków, kuzynostwo, ++ z pokrewieństwa, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu cierpiące.

Piątek 21.08.2020 r. – wspomnienie św. Piusa X (Róża VIII)

15.00 Ku czci Miłosierdzia Bożego w intencji Klubu Seniora, emerytów, rencistów i starszych wiekiem parafian oraz czcicieli Miłosierdzia Bożego.

Sobota 22.08.2020 r. – wspomnienie NMP Królowej (Róża IX)

8.00 Za + matkę Anielę Jeziorską, dziadków Jana i Mariannę Jeziorski, Jana i Martę Miensok, Ryszarda i Gertrudę Jon, Władysława i Pelagię Konopka, rodziców chrzestnych, ++ ciocie i wujków.

15.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie oraz światło Ducha Świętego w intencji Łukasza i Mateusza Dulskich z okazji 18 rocz. ur.

17.00 Za ++ rodziców Joannę i Ludwika Sowa, Rocha i Klarę Popiołek, męża Karola Popiołek, córkę Teresę Polak, bratanka Henryka, Piotra Sowa, brata Pawła i Franciszka Sowa, bratową Helenę Sowa, Jana Golenia, Marię Piec, Jerzego Sowa, ++ sąsiadów, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Niedziela 23.08.2020 r. – XXI Niedziela zwykła

8.00 Za + Lucjana Pietrek – ofiarowana od mieszkańców Kolonii.

11.00 Za żywych i zmarłych z rodzin Jaguś i Kwarciak, ojca Mariusza Kwarciak i ojca chrzestnego Jana Myland.

15.30 Za ++ Augustyna Zazgórnik /pam. ur./, Jerzego Baron, Joannę Pietrek, dziadków Baron, Zazgórnik, Zemela i Molenda, wujków, ciocie, kuzynów, SM. Bogusławę Jon, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

Poniedziałek 24.08.2020 r. – święto św. Bartłomieja, Apostoła (Róża X i XI)

18.00 Za + córkę Patrycję Gmyrek /15 rocz. śm./, Cypriana Lerche i dusze w czyśćcu.

Wtorek 25.08.2020 r. – dzień powszedni (Róża I M)

7.00 Za + babcię Reginę Serafin, matkę chrzestną Renatę Sitek, pradziadków Serafin, Nowak, Jaguś, Pawła Spałek, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Środa 26.08.2020 r. – Uroczystość NMP Częstochowskiej (Róża II M)

8.00 Za ++ Marię Nowak, matkę Marię Pietrek, Agnieszkę, Jana i Mariana Nowak, Jana Jaguś, Marię Wiench, Romana Jon, Joannę i Leonarda Pietrek, dziadków Jaguś, Pietrek, Konopka i Jon.

18.00 W intencji uczestników tegorocznej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę oraz w intencji wszystkich pielgrzymów jasnogórskich oraz za ++ pielgrzymów.

Czwartek 27.08.2020 r. – wspomnienie św. Moniki (Róża I)

18.00 Za + syna Marka, żonę Hildegardę Ceglarek, rodziców Jadwigę i Jerzego Ceglarek, teściów Franciszkę i Antoniego Matusek, bratanicę Darię Ceglarek, szwagierkę Anielę Matusek, Irenę Młynek, dziadków Mańka, Ceglarek, ciocie, wujków, kuzynostwo, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu.

Piątek 28.08.2020 r. – wspomnienie św. Augustyna (Róża II)

18.00 Za ++ rodziców Gertrudę i Antoniego Mazur, ojca Jerzego Młynek, brata Mariana, Konrada, Elżbietę i Ryszarda Nowak, Sylwię Janta, ciocie, wujków, dziadków Młynek, Mazur, Zymela i Nowak, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu.

Sobota 29.08.2020 r. – wspom. męczeń. św. Jana Chrzciciela (Róża III)

8.00 Za + syna Floriana Sowa /20 rocz. śm./, męża Jerzego Sowa, rodziców Matyldę i Piotra Sowa, Józefa i Anastazję Dziembała, brata Józefa Dziembała, bratanka Henryka, 4 szwagrów, Andrzeja i Anetę Duda, Henryka i Annę Kochanek, Krystynę Tkacz, Krystynę Kochanek, Józefa, Pawła, Teresę i Martę Łupierz, dziadków z obu stron, ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu.

17.00 Za ++ męża Ernesta Murgot, rodziców Emila i Hildegardę Kurzac, Józefa i Anielę Murgot, Henryka i Alojzego Murgot, Dawida Myland, dziadków Kurzac, Imiołczyk, Murgot oraz dusze w czyśćcu.

Niedziela 30.08.2020 r. – XXII Niedziela zwykła

8.00 Za + Annę Potempa - ofiarowana od Marceli Gromotka.

11.00 Za parafian.

15.30 Za ++ Krzysztofa Krzakowskiego, Marcelę i Bronisława Twardeckich, Gintra i Henrykę Buszmann, S.M. Bogusławę John, Różę Dutkiewicz, Stefana John, Zofię i Wojciecha John, Władysławę i Feliksa Twardeckich, Annę, Rufina i Iwonę Gawenda, Agnieszkę i Pawła Gansiniec, Annę i Józefa Kucierajter, Izabelę Sęk, ++ kapłanów, sąsiadów i dusze w czyśćcu.

Poniedziałek 31.08.2020 r. – dzień powszedni (Róża IV)

7.00 Za + Eugeniusza Ciastko /15 rocz. śm./, Michała, Janinę i Romanę Ciastko, Gertrudę, Franciszka i Tadeusza Gojowczyk, ++ ciocie, wujków, kuzynów i kuzynki, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

18.00 Za ++ rodziców Łucję i Jerzego Kampczyk, braci Henryka i Waldemara, Zofię, Antoniego i Otylię Kampczyk, Józefa Konieczko, Ryszarda Foyer, Jadwigę i Augustyna Świerc, ++ z pokrewieństwa, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.