INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

Uwaga – prosimy śledzić bieżące zmiany, które są wprowadzane jedynie w tygodniowych planach intencji!

 

STYCZEŃ 2021

 

Piątek 1.01.2021 – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Nowy Rok

8.00 Za parafian.

9.30 W intencji o zatrzymanie pandemii i zdrowie dla chorych.

11.00 Za parafian o Boże błogosławieństwo w nowym roku.

12.15 Za parafian.

15.30 Za + męża Tadeusza Chodnickiego /pam. ur./, rodziców Jadwigę i Feliksa Niewiadomski, Wiktorię i Jana Chodnickich, Marka Łupierz, Mirosława Jelonek, dziadków, pradziadków, ciocie, wujków, kuzynów pokrewieństwo, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu.

Sobota 2.01.2021 – I Sobota – wspomnienie św. Bazylego i Grzegorza (Róże różańcowe)

8.00 I. Ku czci Niepokalanego Serca NMP i Królowej Różańca św. w intencji Róż Różańcowych.

II. Za + kościelnego Emanuela Szulc – od parafian z ul. Dworcowej, Zachodniej i Joanny Piecuch.

17.00 Za + Norberta Pietrek /30 dzień po śm./.

Niedziela 3.01.2021 – II Niedziela po Narodzeniu Pańskim

8.00 Za + kościelnego Emanuela Szulc – od mieszkańców ul. Stawowej.

9.30 W intencji o zatrzymanie pandemii i zdrowie dla chorych.

11.00 Za parafian.

12.15 Za parafian.

15.30 Do Bożej Opatrzności i Aniołów Stróżów w intencji dziecka, które otrzyma łaskę chrztu świętego: Marta Maria Spałek oraz w intencji jej rodziców, rodziców chrzestnych i rodzeństwa.

Poniedziałek 4.01.2021 – Dzień powszedni (Róża IX)

18.00 I. Za + córkę Patrycję Gmyrek /pam. ur./, rodziców Józefa i Marię Psiuk, Ryszarda i Marię Gmyrek, Franciszka Gansiniec, ks. prob. Henryka Gołka, ks. Damiana Kominka, dusze w czyśćcu.

II. Za + Marcina Bieleckiego /pam. ur./.

III. W intencji o zatrzymanie pandemii i zdrowie dla chorych.

Wtorek 5.01.2021 – Dzień powszedni (Róża X i XI)

18.00 I. Za + męża Jerzego Sowa /rocz. śm./, Gertrudę i Alojzego Prandzioch, Hedwig i Józefa Sowa, Jana i Wiktorię Bochnia, Marię Popiołek, ++ sąsiadów, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Za + Małgorzatę Koenig, Helenę i Brunona König, Gertrudę i Józefa Zok, Annę Zok, Adelajdę, Weronikę i Gotfryda König, ++ z rodzin König, Zok, Pyrek i Plaza oraz za ++ kapłanów i siostry zakonne.

III. W intencji o zatrzymanie pandemii i zdrowie dla chorych.

Środa 6.01.2021 – Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli

8.00 Za parafian.

9.30 W intencji o zatrzymanie pandemii i zdrowie dla chorych.

11.00 Za + Emanuela Szulc /pam. ur./.

12.15 Za parafian.

15.30 Za + Elżbietę Jechna – ofiarowana od rodziny Blatoń.

Czwartek 7.01.2021 – I Czwartek – Dzień powszedni (FZŚ)

18.00 I. Ku czci Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w intencji kapłanów, misjonarzy, zakonników, sióstr zakonnych oraz o nowe powołania.

II. Za + Karola Nowak – od pracowników zakładu Gracja z Lublińca.

III. W intencji o zatrzymanie pandemii i zdrowie dla chorych.

Piątek 8.01.2021 – Dzień powszedni (Róża I M)

7.00 I. Za ++ rodziców Martę i Józefa Sitek, Agnieszkę i Helmuta Nandzik, Karola, Jana i Dawida Myland, Patrycję Kurzac, Jerzego Lempa, Edwarda Kołodziejczyk, ciocie, wujków, dziadków z obu stron, ks. Damiana Kominka, ks. prob. Gołka i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 I. Za + Marcina Bieleckiego – ofiarowana od Rocznika 1993.

II. Za + Norberta Pietrek – ofiarowana od Krzysztofa i Teresy Rudek.

Sobota 9.01.2021 – Dzień powszedni (Róża II M)

8.00 I. Za + ojca Wojciecha Ludwig /rocz. śm./, matkę Różę Ludwig, Gertrudę i Karola Trembla, Elżbietę Brol, Adelajdę i Alfonsa Kandzia, Huberta i Elżbietę Baron, Joannę Pietrek,, Rufina Jon, dziadków Ludwig, Jon, Konieczny, Kwaśny, S.M. Bogusławę Jon, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. W intencji o zatrzymanie pandemii i zdrowie dla chorych.

17.00 Za + Jerzego Łupierz /pam. ur./, Marię i Piotra Łupierz, Annę, Henryka Potempa, Anielę i Jana Trocha, Rozalię i Franciszka Klimas, Jerzego Grabarczyk, Rutę i Norberta Gmyrek, Karola, Jana, Dawida Myland, Patrycję Kurzac, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka.

Niedziela 10.01.2021 – Święto Chrztu Pańskiego

8.00 Za + Emanuela Szulc – od II Róży różańcowej męskiej

9.30 W intencji o zatrzymanie pandemii i zdrowie dla chorych.

11.00 Za + Marcina Bieleckiego – od koleżanek i kolegów z klasy.

12.15 Za parafian.

15.30 Za + ojca i dziadka Karola Nowak – ofiarowana od dzieci i wnuczek.

Poniedziałek 11.01.2021 – Dzień powszedni (Róża I)

18.00 I. Za ++ Gertrudę i Jana Sówka, Pawła Michacz, Justynę Molenda, Patrycję Gmyrek, za ++ z rodzin Psiuk, Sówka, Michacz, Baron, Łupierz, dusze w czyśćcu.

II. O przezwyciężenie zła w parafii.

Wtorek 12.01.2021 – Dzień powszedni (Róża II)

18.00 Za ++ Jana Jędruś /rocz. śm./, Marię Jędruś, Annę Burek, Monikę, Edmunda, Piotra Kampa, Janinę Szindler, Ryszarda Majer, Paulinę, Józefa Burek, ++ z pokrewieństwa, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Środa 13.01.2021 – Wspomnienie św. Hilarego, biskupa (Róża III)

16.30 I. Za ++ Annę Baron, Ryszarda Molenda, Jerzego, Klemensa Baron, Łucję Molenda, Augustyna Zazgórnik, wujków, ciocie, kuzynostwo, dziadkowie Zymela, Zazgórnik, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka, S.M. Bogusławę Jon.

II. Za ++ Gintra i Roberta Łupierz – ofiarowana od rodziny Zazgórnik.

Czwartek 14.01.2021 – Dzień powszedni (Róża IV)

18.00 I. Za ++ rodziców Zofię i Jana Fabian /rocz. śm./, Jana i Helenę Zymela, żonę Adelajdę Fabian, szwagierki Różę, Gertrudę i Emilianę, szwagrów Jerzego Sówka, Jerzego Młynek, Norberta Sówka, Jerzego Zymela, dziadków Józefa i Hildegardę Ligendza, Karola Sowa, Annę, Walentego i Pawła Kompała, Walentego Paprotny, Sylwię Janta, Ewę Sówka, Klarę i Marię Baron, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka, ks. Dariusza Bienię i dusze w czyśćcu.

II. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji S.M. Anny Antkowiak FMM z okazji urodzin – ofiarowana od Weroniki Mielczarek

Piątek 15.01.2021 – III Piątek – Dzień powszedni (Róża V)

15.00 Ku czci Miłosierdzia Bożego w intencji Klubu Seniora, emerytów, rencistów i starszych wiekiem parafian oraz czcicieli Miłosierdzia Bożego.

18.00 I. Za ++ rodziców Krystynę i Ernesta Kowolik /pam. ur./, Elżbietę, Gertrudę i Wiktora Płonka, Annę i Franciszka Kowolik, Jana Sowa, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Za ++ matkę Gertrudę Cudok /rocz. śm./, ojca Piotra Cudok /pam. ur./, rodziców Annę i Konrada Beksa, Henryka Beksa, dziadków Beksa, Cudok, Sowa, Osadnik, ++ ciocie, wujków, kuzynów, Waleskę i Wiktora Kandzia, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

Sobota 16.01.2021 – Dzień powszedni (Róża VI)

8.00 Za + matkę Annę Bączkowicz /rocz. śm. /, ++ z pokrewieństwa Bączkowicz, Piecuch, Gałeczka i dusze w czyśćcu.

17.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie oraz dary Ducha Świętego w intencji Dawida Pietrek z okazji 18 rocz. ur.

Niedziela 17.01.2021 – II Niedziela zwykła

8.00 Za ++ Norberta Pietrek i Marcina Bieleckiego – od parafian z ul. Stawowej

9.30 W intencji o zatrzymanie pandemii i zdrowie dla chorych.

11.00 Za + organistkę Joannę Piecuch /pam. ur./, siostrę Ludmiłę /rocz. śm./, ++ z rodziny Piecuch, z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu.

15.30 Za ++ rodziców Rutę i Norberta Gmyrek /pam. ur./, dziadków Gmyrek i Łupierz, Bogdana Tom, Patrycję Kurzac, Jana i Dawida Myland, ciocie, wujków z obu stron, Jana Sowa, ++ z pokrewieństwa, ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu.

Poniedziałek 18.01.2021 – Dzień powszedni (Róża VII)

7.00 Za + matkę Magdalenę Masoń /rocz. śm. /, ojca Tadeusza Masoń, dziadków Masoń, Smol, Cieślik, teścia Eryka Cieślik, siostrę Sarę, Marcina Trojanowskiego, wujków, ciocie, pokrewieństwo z obu stron, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka, ks. Dariusza Bienię i dusze w czyśćcu.

18.00 I. Za ++ Monikę i Huberta Kocyba, Justynę i Kazimierza Tyrol, Jerzego Baron, dziadków Tyrol, Baron, Molenda, Jolantę Schabowską, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

II. Za ++ rodziców Różę i Józefa Bodora, Hildegardę i Józefa Sojka, dziadków z obu stron, Irenę, Józefa i Emanuela Szulc, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Wtorek 19.01.2021 – Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara (Róża VIII)

7.00 Za + Andrzeja Burek – zamiast wieńca od kuzynek.

18.00 I. Za ++ babcie i dziadków Łucję i Franciszka Pietrek, Gertrudę, Adolfa i Edwarda Kocyba, wujków Lucjana Pietrek i Emanuela Szulc, Elżbietę Kogut, ++ z pokrewieństwa, kapłanów i dusze w czyśćcu.

II. Za + Jerzego Konopka /30 dzień po śm./.

Środa 20.01.2021 – Dzień powszedni (Róża IX)

7.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie oraz dary Ducha Świętego w intencji chrześniaka Macieja oraz jego rodziców i siostry.

16.30 I. Za + Gintra Łupierz /1 rocz. śm./.

II. Za ++ rodziców Jadwigę i Emila Pietrek, Joannę i Zygfryda Tinschert, ciocię Elżbietę Pietrek, brata Eryka, dziadków Paulinę i Franciszka Pietrek, Jana i Cecylię Kazek, ++ z pokrewieństw Łupierz i Hanszla, szwagra Zygmunta Drynda, Czesława Ceglarek, Gotfryda Schindler, Jerzego Kocyba, ++ pradziadków Pietrek i Gmyrek, 2 wujków Urbanów, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka, ks. prob. Wolnika i dusze w czyśćcu.

Czwartek 21.01.2021 – Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy (Róża X i XI)

7.00 I. Za ++ dziadków Marię i Henryka Neuman, Ritę i Pawła Maruszczyk, ++ pradziadków, wujka Zygmunta, ++ z pokrewieństwa, ++ sąsiadów, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu.

II. Za + Ernesta Choroba - w dniu pogrzebu.

16.00 Za + Ryszarda Mazur - msza pogrzebowa.

18.00 I. Za + matkę Hildegardę Konopka /pam. ur./, rodziców Marię i Bernarda Halemba, ++ dziadków, ciocie, wujków i kuzynów z rodzin Konopka, Halemba, Jon i Fraj, Marię i Felicjana Hadyk, ++ kapłanów, siostry zakonne, sąsiadów i dusze w czyśćcu.

II. Za ++ dziadków Jerzego Baron, Augustyna Zazgórnik i Stefana Dydoń.

Piątek 22.01.2021 – Dzień powszedni (Róża I M)

7.00 Za dusze w czyśćcu – z ofiar ze skarbonki.

18.00 I. Za + dziadka Pawła Kampczyk z okazji Dnia Dziadka od wnuków.

II. Za + dziadka Jana Kluge z okazji Dnia Dziadka od wnuczki Darii

Sobota 23.01.2021 – Dzień powszedni (Róża II M)

8.00 I. Za + żonę Irenę Pietrek, Marię i Wiktora Pietrek, Gertrudę i Karola Klabis, Marię i Czesława Roter, Marię i Antoniego Klink, Grzegorza Pić, Teresę Sojka, ++ z pokrewieństwa, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Za ++ rodziców Gertrudę i Alojzego Prandzioch, Klarę i Piusa Koza, 3 szwagrów Pawła, Jana i Jerzego, Lidię i Seweryna Brol, Irenę Pietrek, dziadków, ciocie, wujków, kuzynostwo, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

15.30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji rodziny Kandzia.

17.00 Za + Maksymiliana Rajman, rodziców, Łucję, Augustyna, Pawła, Franciszka, Elfrydę, Marię i Antoniego Lenart.

Niedziela 24.01.2021 – III Niedziela zwykła

8.00 Ku czci św. Pawła Apostoła w intencji lektorów naszej parafii i ich rodzin.

9.30 W intencji o zatrzymanie pandemii i zdrowie dla chorych.

11.00 W intencji babci i dziadków z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka.

15.30 Za + ojca Gintra Łupierz /pam. ur./, matkę Annę Łupierz, braci Marka i Roberta, ++ dziadków Agnieszkę i Romana Łupierz /pam. ur./, Annę i Konstantego Prańdzioch, Marię i Huberta Sonnek, wujka Gotfryda Schindler, ++ z pokrewieństwa Łupierz, Pietrek, Prańdzioch, Hanszla, Ceglarek, Drynda, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

Poniedziałek 25.01.2021 – Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła (Róża I)

7.00 O przezwyciężenie zła w parafii.

18.00 I. Za + ciocię Elżbietę, brata Eryka, rodziców Jadwigę i Emila, wujków Urbanów Pietrek, męża Zygmunta Drynda, teściów Annę i Bernarda Drynda, dziadków Pietrek, Drynda, Kazek, Piekacz, pradziadków, ++ z rodzin Łupierz, Hanszla, Kazek, Gotfryda Schindler, Czesława Ceglarek, Sylwię Janta, Walentego Paprotny, ks. prob. Gołka, ks. prob. Wolnika, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Za + ojca Jerzego Kampczyk /rocz. śm./, matkę Łucję, braci Henryka i Waldemara, Zofię, Antoniego, Otylię i Pawła Kampczyk, Józefa Konieczko, Cecylię i Ryszarda Foyer, Jadwigę i Augustyna Świerc, ++ z pokrewieństwa, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Wtorek 26.01.2021 – Wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i Tytusa (Róża II)

7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 I. Za + ojca Karola Popiołek /pam. ur./, matkę Marię, siostrę Teresę Polak, Urszulę Just, ojca Alojzego Just, Ludwika Piechota, Marię i Tadeusza Kucierajter, rodziców chrzestnych, dziadków, wujków, ciocie, kuzynów i ++ z rodzin Popiołek, Sowa, Just, Niewiadomski, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

II. Za + Krzysztofa Wojsa – zamiast wieńca od kuzynów i kuzynek z rodziny Dulski.

Środa 27.01.2021 – Dzień powszedni (Róża III)

7.00 O przezwyciężenie zła w parafii.

16.30 I. Za ++ męża Pawła Spałek /rocz. śm./, córkę Reginę Serafin, rodziców Zofię i Ryszarda Masoń, brata Bernarda, Klarę, Stefana i Jerzego Spałek, Ritę, Pawła i Zygmunta Maruszczyk, Jana i Gertrudę Serafin, Adelajdę Fabian, Irenę Sowa i dusze w czyśćcu.

II. Za + Jerzego Konopka – ofiarowana od mieszkańców ul. Kolejowej.

Czwartek 28.01.2021 – Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, doktora Kościoła (Róża IV)

7.00 Za + matkę Gertrudę Foltyn /30 dzień po śm./, ojca Ludwika Foltyn, rodziców Krystynę i Jana Gwiozda, dziadków Rudnik i Kempa, Reginę i Mariannę Schymalla, Teresę i Józefa Saternus oraz ++ kapłanów i dusze w czyśćcu.

18.00 I. Za + matkę Joannę Pietrek /pam. ur./, dziadka Huberta Baron /rocz. śm./, dziadków Pietrek, Baron, Hewig, Maruszczyk, Marię Pietrek, Kazimierza Maruszczyk, ciocie i wujków, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu.

II. Paweł Zok.

Piątek 29.01.2021 – Dzień powszedni (Róża V)

7.00 O przezwyciężenie zła w parafii.

18.00 I. Za ++ rodziców Irenę i Józefa Szulc, brata Emanuela Szulc, ojca Alfonsa Majchrzyk, dziadków Szulc, Imiołczyk, Gansiniec, Majchrzyk, ciocie, wujków, kuzynostwo, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Za + Norberta Pietrek - z okazji Dnia Dziadka.

Sobota 30.01.2021 – Dzień powszedni (Róża VI)

8.00 I. Za ++ Jana i Agnieszkę Molenda /pam. ur./, Henryka i Marię Kulik, Jadwigę i Roberta Lempke, Emanuela, Huberta, Henryka i Justynę Molenda, Jana, Adę i Marka Tkaczyk, Rozalię i Czesława Wojtas, Jadwigę Kaczmarską, wujków, ciocie, szwagrów, szwagierki, bratową Martę, S.M. Bogusławę Jon, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka, ks. Dariusza Bienię i dusze w czyśćcu.

II. Za + Piotra Szejk /30 dzień po śm./.

17.00 Za ++ Emanuela Szulc i Jerzego Zymela – ofiarowana od rodziny Sojka.

Niedziela 31.01.2021 – IV Niedziela zwykła

8.00 Za ++ Emilianę Młynek, Franciszka Danysz, Jerzego Zymela i Marcina Bieleckiego – ofiarowana od parafian z ul. Dworcowej, Zachodniej i Joanny Piecuch.

9.30 W intencji o zatrzymanie pandemii i zdrowie dla chorych.

11.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Romualda Głogowskiego z okazji 86 rocz. urodzin.

15.30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie oraz dary Ducha Świętego w intencji rodziny Maroń oraz o Boże błogosławieństwo światło Ducha Świętego dla synów Karola i Tobiasza.

17.00 Do Ducha Świętego w intencji młodzieży przystępującej do sakramentu bierzmowania.