INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

Uwaga – prosimy śledzić bieżące zmiany, które są wprowadzane jedynie w tygodniowych planach intencji!

 

WRZESIEŃ 2023

 

Sobota 30.09.2023 – wspomnienie św. Hieronima (Róża II)

8.00 I. Za ++ rodziców Marię i Feliksa Maks, Andreasa Maks, Hedwig i Józefa Sowa, brata Jerzego Sowa, dziadków, ciocie, wujków, kuzynów z rodzin Maks, Smyła i Sowa, Jadwigę Benk, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Za ++ ojca Stanisława Dulski /pam. ur./, matkę Adelę, dziadków Dulski, Wojsa, Umiołczyk, Ulfik i Biela, ks. Damiana Kominka i ks. prob. Gołka.

17.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Kornelii Konopka z okazji 50 rocz. ur.

 

PAŹDZIERNIK 2023

 

Niedziela 01.10.2023 – XXVI Niedziela zwykła

8.00 W intencji nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej jako podziękowanie za ich posługę.

11.00 W intencji studentów naszej parafii oraz nauczycieli akademickich z okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego 2023/2024.

15.30 Do Bożej Opatrzności i Aniołów Stróżów w intencji dzieci przyjmujących chrzest św.: Igor Wiktor Trocha i Natasza Atena Tarczyńska oraz w intencji rocznego dziecka: Franciszek Piotr Mazur, ich rodziców i chrzestnych.

Poniedziałek 02.10.2023 – wspomnienie św. Aniołów Stróżów

7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 I. Za ++ matkę Anielę Danysz /rocz. śm./, ojca Ludwika Danysz, Gertrudę Pradelok, dziadków, babcie z obu stron, ++ z pokrewieństwa Danysz, Sarach, Kosytorz, Kochanek, Wojsa, Kurzac, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu.

II. Za ++ Maksymiliana Kurzac /rocz. śm./, matkę Marię Sarach /rocz. śm./, ojca Pawła, Edwarda Sarach, Łucję, Konrada i Jerzego Kurzac, Magdalenę, Jana, Grzegorza, Weronikę i Joachima Kosytorz, Anielę i Ludwika Danysz, Marię Kochanek, Henryka Wojsa, Jana Kluge, Dawida Myland, Teresę Polak, dziadków Lubos, Sarach i Kurzac, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Wtorek 03.10.2023 – dzień powszedni

7.00 W intencji chorych i cierpiących.

18.00 Za ++ Franciszka Gansiniec, córkę Patrycję Gmyrek, rodziców Józefa i Marię Psiuk, Ryszarda i Marię Gmyrek, Marka Wołoch, Stanisławę Kasprzyk, Wilhelma i Rufina Gansiniec, Jana i Gertrudę Sówka, Henryka Soneckiego i dusze w czyśćcu.

Środa 04.10.2023 – wspomnienie św. Franciszka

7.00 Za ++ żonę Renatę Sówka /rocz. śm./, córkę Iwonę Sówka, rodziców i dziadków z obu stron, braci Norberta i Jerzego, Annę i Henryka Bula, Ewę Sówka, Walentego Paprotny, szwagrów i bratowe ++ z rodzin Nowocień, Bęben, Gajdzik, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

16.30 I. Ku czci św. Franciszka w intencji Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

II. Ku czci św. Franciszka w intencji ks. prał. Franciszka Baliona oraz ks. prob. Franciszka Koeniga z okazji imienin.

Czwartek 05.10.2023 – wspom. św. Siostry Faustyny – I Czwartek

7.00 Za + ciocię Joannę Piecuch /rocz. śm./, i ++ z pokrewieństwa Bączkowicz, Gałeczka, Piecuch, Anneliese Schmehl i dusze w czyśćcu.

18.00 I. Ku czci Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w intencji kapłanów, misjonarzy, zakonników, sióstr zakonnych oraz o nowe powołania.

II. Za + Józefa Masoń /rocz. śm. i pam. ur./, Jadwigę Masoń, Elżbietę i Karola Molenda, Martę i Stanisława Czubak, Józefa Pruzel, Anetę Duda, ciocię Marię, wujków Gerarda, Albina, Jerzego, Mariana, Konrada i Józefa, Renatę i Iwonę Sówka, kuzynów Andrzeja i Łukasza, Krystynę i Augustyna Foks, Sandrę Spałek, Łucję Parys, Zofię i Mariana Nowocień, Pawła Respondek, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Piątek 06.10.2023 – I Piątek

7.00 I. Za ++ rodziców Martę i Józefa Sitek, Agnieszkę i Helmuta Nandzik, Karola, Jana, Piotra i Dawida Myland, Patrycję Kurzac, Jerzego Lempa, Edwarda Kołodziejczyk, ciocie, wujków, kuzynów, dziadków, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Jana Cichockiego z okazji rocz. ur.

16.30 Ku czci NSPJ w intencji dzieci, które w tym roku przystąpiły do I Komunii św. i ich rodzin.

18.00 I. Za + męża Piotra Kandzia /rocz. śm./, rodziców Irenę i Zenona Kowalczyk, Martę i Konrada Kandzia, Łucję i Jerzego Hanszla, dziadków Hanszla, Kowalczyk, Gawenda i Kandzia, Pawła Pietrzak, Romana Lubojański, Krystynę Kołoch i Edwarda Ciesielski.

II. Za ++ rodziców Helenę i Emila Dziembała, siostrę Urszulę Czaja, teściów Marię i Alojzego Małeska, brata Alojzego, siostry Ewę , Krystynę i Helenę, ++ szwagrów, kuzynostwo, ciocie, wujków, dziadków, S.M. Teresę, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu.

Sobota 07.10.2023 – wspomnienie NMP Różańcowej

8.00 I. Ku czci Niepokalanego Serca NMP i Królowej Różańca św. w intencji Róż różańcowych.

II. Za ++ rodziców Jadwigę i Gotfryda Molenda, dziadków Gertrudę i Piotra Pietrek, Łucję i Ryszarda Molenda, Jerzego Baron, Łucję, Brunona i Leonarda Pietrek, Rozalię, Stanisława i Bernadetę Molenda, Norberta Kucierajter, Magdalenę i Piotra Kurzac, Marię i Jerzego Papież, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu.

17.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Marii Szulc z okazji 60 rocz. ur.

Niedziela 08.10.2023 – XXVII Niedziela zwykła

8.00 W intencji pielgrzymów do Lubiąża i Trzebnicy – jako podziękowanie za szczęśliwie odbytą pielgrzymkę.

11.00 W intencji wszystkich dzieci naszej parafii z okazji wspomnienia św. Aniołów Stróżów z błogosławieństwem dla dzieci.

15.30 Za ++ Jerzego Baron, Justynę i Kazimierza Tyrol, dziadków Molenda, Baron, Tyrol i Kocyba, ciocie, wujków, kuzynostwo, Jolantę Schabowską, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i S.M. Bogusławę Jon.

Poniedziałek 09.10.2023 – dzień powszedni

7.00 Za ++ ojca Bernarda Masoń /pam. ur./, Renatę, Iwonę i Ewę Sówka, dziadków z obu stron, ciocie, wujków, Reginę Serafin, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

18.00 I. Za ++ córkę Sylwię Janta /pam. ur./, rodziców Emilianę i Jerzego Młynek, Anielę i Pawła Janta, dziadków, ciocie, wujków, kuzynostwo, szwagra Bernarda Kaczmarek, Zygmunta Drynda, Walentego Paprotny, Henryka Miłota, Andrzeja Skop, Zygmunta Kampa, ++ z pokrewieństwa, ++ sąsiadów, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

II. Za ++ męża Jerzego Sowa /pam. ur./, syna Floriana oraz ++ z rodzin Dziembała i Sowa.

Wtorek 10.10.2023 – dzień powszedni

7.00 Za ++ Jadwigę i Józefa Gmyrek, siostrę Jadwigę, Janinę i Stanisława Czajkowski, Franciszka Dziembała, Martę i Józefa Młynek, Rutę i Norberta Gmyrek, Henryka Miłota, Urszulę i Norberta Zymeła, dziadków Sowa, Gmyrek, Czajkowski, ++ z pokrewieństwa, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

18.00 Za + męża Norberta Pietrek, Wilhelma i Rufina Gansiniec, Jadwigę i Juliusza Pietrek, Marcina Bieleckiego, ++ dziadków z obu stron, Annę i Alfonsa Kurda, Jadwigę i Jerzego Czapla, Czesława Ceglarek, ++ z rodzin Pietrek i Gansiniec, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Środa 11.10.2023 – dzień powszedni

7.00 Wolna intencja

16.30 I. Za ++ Jadwigę Lempke /pam. ur./, Henryka Pietrek, Halinę i Franciszka Szromik, babcie i dziadków z obu stron, Henryka i Roberta Lempke, Alicję i Zygmunta Kasprzak, Justynę Molenda, Marię Kulik, Franciszka Żydek, ++ ciocie i wujków, S.M. Bogusławę Jon, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Wolna intencja

Czwartek 12.10.2023 – dzień powszedni

7.00 Wolna intencja

18.00 I. Za ++ rodziców Różę i Józefa Bodora, Hildegardę i Józefa Sojka, dziadków Bodora, Sojka, Imiołczyk, Piechaczek, Irenę i Józefa Szulc, Emanuela Szulc, Jerzego Zymela, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Wolna intencja

Piątek 13.10.2023 – wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego

9.00 I. W intencji dyrekcji, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rusinowicach z okazji Dnia Nauczyciela.

II. Za ++ nauczycieli i pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rusinowicach.

18.00 I. Za ++ męża Eryka Marchewka, rodziców Waleskę i Juliusza Nowak, brata Konrada, bratową Anielę, Henryka Kandzia, Edwarda, Janinę i Tadeusza Piskorz, ++ z rodzin Marchewka, Nowak, Burek, Jon, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka.

II. Wolna intencja

Sobota 14.10.2023 – dzień powszedni

8.00 I. Za + wujka Piotra Myland – ofiarowana od bratanicy, bratanków, siostrzenic i siostrzeńców.

II. Wolna intencja

17.00 Za ++ Franciszkę i Jana Burek, Norberta Nowak, brata Karola, Pawła Pietrek, Marię i Karola Nowak, Gertrudę i Herberta Flajszer, Elżbietę, Tomasza, Franciszka i Lillę Jaguś, Dorotę, Jerzego i Andrzeja Burek, Hildegardę i Jerzego Lisoń, Gizelę Bartoszek, Łucję i Józefa Pietrek, Mariana Trzensimiech, pokrewieństwo, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Niedziela 15.10.2023 – XXVIII Niedziela zwykła

8.00 I. Za ++ Walerię Just i Małgorzatę Grützner – ofiarowana od mieszkańców ul. 1 Maja i Nowej.

II. Za ++ mieszkańców ul. 1 Maja.

11.00 Ku czci św. Łukasza w intencji pracowników służby zdrowia z okazji święta patronalnego.

15.30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Małgorzaty Wojsa z okazji 60 rocz. ur.

Poniedziałek 16.10.2023 – Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej

7.00 Za + Ks. Biskupa Jana Wieczorka /30 dzień po śm./.

18.00 I. Za ++ rodziców Łucję i Franciszka Pietrek, brata Lucjana, Gertrudę, Adolfa i Edwarda Kocyba, Emanuela Szulc, Józefa Świerczyńskiego, Klarę Spis, Marię i Henryka Pietrek, Jadwigę i Alojzego Sladek, Annę Golek, babcie, dziadków, ciocie, wujków, kuzynostwo z rodzin Pietrek, Mańka, Rokosa i Kocyba, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu.

II. Za ++ męża Aleksandra Świerczyńskiego, rodziców Józefa i Paulinę Świerczyński, Józefa i Jadwigę Grzyb, zięcia Lucjana Pietrek, Wiktora, Józefa i Marię Świerczyński, Jana, Emilię i Henryka Gojowczyk, Jana, Bertę i Ernesta Choroba, Józefa i Emmę Kowalskich, Leona, Jadwigę, Nikodema, Rutę, Teodora i Leokadię Grzyb, ++ kuzynów i sąsiadów, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

Wtorek 17.10.2023 – wspom. św. Ignacego Antiocheńskiego

7.00 Wolna intencja

18.00 Za ++ męża Pawła Spałek, córkę Reginę Serafin, rodziców Zofię i Ryszarda Masoń, brata Bernarda, Klarę, Stefana i Jerzego Spałek, Ritę, Pawła i Zygmunta Maruszczyk, Marię, Augustyna i Helenę Sitek, Adelajdę i Huberta Fabian, Gertrudę i Jana Serafin, Irenę Sowa, Anneliese Schmehl i dusze w czyśćcu.

Środa 18.10.2023 – Święto św. Łukasza, Ewangelisty

7.00 Wolna intencja

16.30 I. Za + syna Dawida Myland, rodziców Łucję i Konrada Kurzac, Karola Myland, braci Jerzego i Maksymiliana Kurzac, Jana i Piotra Myland, Patrycję Kurzac, Jana Kluge, Jerzego Lempa, Ernesta Murgot, Ilonę Połomską, dziadków, ciocie i wujków z obu stron, ++ sąsiadów, siostry zakonne, kapłanów i dusze w czyśćcu.

II. Za ++ męża Dariusza syna Mateusza Zgorzały, rodziców Ernę i Szczepana Rokosa, Ewę i Aleksandra Efimienko, Luizę i Józefa Zgorzały, ++ dziadków Baron, Rokosa i Efimienko, ++ wujków, ciocie, kuzynostwo z rodzin Kocyba, Rokosa i Baron, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu.

Czwartek 19.10.2023 – dzień powszedni

7.00 Wolna intencja

18.00 Halemba Irena

Piątek 20.10.2023 – III Piątek

15.00 Ku czci Miłosierdzia Bożego w intencji Klubu Seniora, emerytów, rencistów
i starszych wiekiem parafian oraz czcicieli Miłosierdzia Bożego.

18.00 I. Za ++ ojców Bronisława Hyski i Bronisława Joszko, ++ z rodzin Hyski, Joszko, Annę Drynda, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Za + syna Marcina Bieleckiego, Wilhelma i Rufina Gansiniec, Leokadię, Dominika i Wincentego Bieleckich, Norberta Pietrek, Martę i Wojciecha Pampuch, ++ z rodzin Bielecki, Gansiniec i Pampuch, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Sobota 21.10.2023 – dzień powszedni

8.00 Za + Tomasza Danysz /20 rocz. śm./.

15.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Piotra Dulskiego z okazji 70 rocz. ur. oraz w intencji rodzin Dulski, Pietrykowski i Maroń.

17.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie oraz światło Ducha Świętego w intencji Dorota Cudok z okazji 18 rocz. ur.

Niedziela 22.10.2023 – XXIX Niedziela zwykła

8.00 Za + Jerzego Świerc – ofiarowana od mieszkańców ul. Stawowej.

11.00 Za parafian.

15.30 Za + ojca Jana Okwiek /pam. ur./, ++ dziadków Okwiek, Just, Seget i Kucierajter, ciocie i wujków z obu stron i dusze w czyśćcu.

Poniedziałek 23.10.2023 – dzień powszedni

7.00 Wolna intencja

18.00 I. Za ++ rodziców Annę i Walentego Kompała, Marię i Wincentego Lempke, braci Pawła Kompała i Józefa Lempke, Jana, Zofię, Adelajdę i Huberta Fabian, Karola i Eugenię Sowa, Jana i Beatę Sowa, ++ z pokrewieństwa, kapłanów naszej parafii i dusze w czyśćcu.

II. Za ++ matkę Irenę Halemba /rocz. śm./, ojca Gotfryda Schindler, dziadków Łupierz, Błaszczyk, Schindler, Halemba, kuzynów Marka i Roberta Łupierz, Piotra Szymik, ciocie, wujków, Zygmunta Drynda, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Wtorek 24.10.2023 – dzień powszedni

7.00 Za ++ męża Karola, synów Jana i Piotra, wnuka Dawida, Patrycję Kurzac, Jerzego Lempa, Marię, Piotra i Jerzego Łupierz, Rutę i Norberta Gmyrek, Annę i Henryka Potempa, teściów Martę i Józefa Sitek, dziadków, kuzynostwo, sąsiadów, ks. prob. Gołka, ks. Wolnika, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

18.00 Za ++ rodziców Eryka i Adelajdę Młynek, dziadków Młynek i Pietrek, ++ ciocie, wujków, pokrewieństwo z obu stron, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu.

Środa 25.10.2023 – dzień powszedni

7.00 Wolna intencja

16.30 I. Za ++ Norberta Kucierajter /pam. ur./, Grzegorza Sowa, rodziców Gertrudę i Piotra Pietrek, Brunona i Łucję Pietrek, Marię, Jadwigę i Wiktora Kucierajter, Jadwigę i Gotfryda Molenda, Piotra i Magdalenę Kurzac, Katarzynę i Józefa Stanek, Marię, Jerzego i Karola Speer, Piotra Ślosarczyk, dziadków z obu stron, kapłanów i dusze w czyśćcu.

II. Za + brata Henryka Kamczyk /rocz. śm./, rodziców Łucję i Jerzego Kampczyk, brata Waldemara, Zofię i Antoniego, Otylię i Pawła Kampczyk, Cecylię i Ryszarda Foyer, Józefa Konieczko, Jadwigę i Augustyna Świerc, ++ z pokrewieństwa Kampczyk i Anioł, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Czwartek 26.10.2023 – dzień powszedni

7.00 Wolna intencja

18.00 I. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji chrzestnego Piotra Dulskiego z okazji 70 rocz. ur.

II. Za ++ ojca Stanisława Dulski /rocz. śm./, matkę Adelę, dziadków Ulfik, Biela, Dulski, Wojsa i Imiołczyk oraz dusze w czyśćcu.

Piątek 27.10.2023 – dzień powszedni

7.00 Wolna intencja

18.00 I. Za ++ Irenę Szulc /pam. ur./, ojca Józefa, męża Emanuela Szulc, rodziców Łucję i Franciszka Pietrek, brata Lucjana, dziadków, ciocie, wujków, kuzynostwo, sąsiadów, ks. prob. Gołka, ks. Dariusza Bienię, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Kocyba R.

Sobota 28.10.2023 – Święto św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza

8.00 I. Za ++ Tadeusza Czapczyńskiego, Urszulę i Norberta Zymeła, dziadków, ++ z pokrewieństwa Zymeła, Kampczyk, Pałasz, Czapczyński, siostry zakonne, kapłanów i dusze w czyśćcu.

II. Za ++ matkę Ritę Maruszczyk /rocz. śm./, ojca Pawła, brata Zygmunta, rodziców Marię i Henryka Neuman, dziadków z obu stron, ciocie, wujków, kapłanów z naszej parafii, dusze w czyśćcu

17.00 I. Za ++ Hildegardę i Jerzego Lisoń, Norberta Nowak, Gizelę Bartoszek, Pawła Pietrek, Joannę i Jana Gwiazdowskich, Joachima Panchyrz, dziadków Burek, Nowak, Ibrom i Lisoń, ciocie, wujków, kuzynów z obu stron, Mariana Trzensimiech, pokrewieństwo, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. W intencji rocznika 1973 z okazji spotkania rocznikowego w 35 rocz. ukończenia szkoły podstawowej z prośbą o Boże błogosławieństwo i łaski potrzebne w życiu.

Niedziela 29.10.2023 – Urocz. 37 Rocz. Poświęcenia Kościoła – Kiermasz

8.00 Za parafian.

11.00 SUMA: I. Za parafian.

II. W intencji budowniczych i ofiarodawców naszego kościoła.

III. Za ++ budowniczych i ofiarodawców naszego kościoła.

15.30 Za + Iwonę Dziuk /pam. ur./.

Poniedziałek 30.10.2023 – dzień powszedni

7.00 Wolna intencja

18.00 I. Za + Pawła Respondek /1 rocz. śm./.

II. Za ++ rodziców Pawła i Helenę Woźny /rocz. śm./, męża Jerzego Zymela, Jana i Helenę Zymela, dziadków z obu stron, bratową Jadwigę, szwagierki Różę, Gertrudę, Adelajdę i Emilianę, szwagra Jerzego Młynek, Jerzego i Norberta Sówka, Huberta Fabian, Ewę Sówka, Sylwię Janta, Walentego Paprotny, Andrzeja Skop, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Wtorek 31.10.2023 – dzień powszedni

7.00 Wolna intencja

18.00 Za + męża Henryka Wojsa, rodziców Anielę i Ludwika Danysz, Martę i Romana Wojsa, dziadków Lubos, Danysz i Wojsa, Magdalenę, Jana, Grzegorza, Weronikę i Joachima Kosytorz, Marię, Pawła i Edwarda Sarach, Tomasza, Alfonsa, Bogdana i Franciszka Danysz, Maksymiliana Kurzac, Gertudę Pradelok i dusze w czyśćcu.