INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

Kwiecień 2019

 

Poniedziałek 1.04.2019 r. (Róża X)

7.00 Za + ciocię Teresę Beszoner – ofiarowana od siostrzeńca Daniela.

18.00 Za + męża Dawida Myland /2 rocz. śm./, kuzynkę Patrycję Kurzac, Jana Myland, Kazimierza Kochel, ++ z rodzin Myland, Rykała, Kucharczyk, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Wtorek 2.04.2019 r. (Róża XI)

7.00 Za ++ Jadwigę i Juliusza Pietrek, Wilhelma i Rufina Gansiniec, Stefana i Irenę Pietrek, Ritę Rudek, Krystynę i Engelberta Ulfik, Annę i Alfonsa Kurda, Jadwigę Czapla, Czesława Ceglarek, ++ dziadków, ciocie, wujków i kuzynostwo, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

18.00 Za ++ rodz. Zofię i Ryszarda Masoń, brata Bernarda, męża Pawła Spałek, córkę Reginę Serafin, teściów Klarę i Stefana Spałek, szwagra Jerzego, Ritę, Pawła i Zygmunta Maruszczyk, Helenę, Marię i Augustyna Sitek, Adelajdę Fabian, Anneliese Schmell, pokrew., ks. prob. gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Środa 3.04.2019 r.(Róża I M)

7.00 Za ++ ojca Józefa Sowa /rocz. śm./, matkę Adelajdę, dziadków Sowa, Kawa, pokrew. z obu stron, Grzegorza i Mariana Sowa, Ernesta Kowolik, Norberta Gmyrek, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

16.30 Za ++ ojca Franciszka Pietrek /pam. ur./ i matkę Łucję Pietrek, Martę, Romana i Henryka Wojsa, Klarę Spis, Marię Pietrek, dziadków, ciocie i wujków, ++ z pokrew. z obu stron, dziadków, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Czwartek 4.04.2019 r.– I Czwartek(FZŚ)

7.00 Za + żonę Marię Pietrek, rodziców Łucję i Brunona Pietrek, Elżbietę i Andrzeja Jaguś, Jana Jaguś, Leonarda Pietrek, Joannę Pietrek, Piotra Kurzac, Norberta Kucierajter, dziadków Pietrek, Jaguś i pokrew. z obu stron.

18.00 Ku czci Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w intencji kapłanów, misjonarzy, zakonników, sióstr zakonnych oraz o nowe powołania.

Piątek 5.04.2019 r. – I Piątek (Róża II M)

7.00 Za + męża Karola Myland, Piotra Łupierz /pam. ur./, teściów, Dawida Myland, Patrycję Kurzac, Martę i Jerzego Łupierz, Jerzego Lempa, Rutę i Norberta Gmyrek, Henryka Potempa, Martę i Józefa Sitek, dziadków, kuzynów, ++ z pokrewieństwa, Marię i Piotra Kaletka, Annę Kornek, ks. Damiana Kominka, ks. prob. Gołka, ks. prob. Wolnika oraz dusze w czyśćcu.

16.30 Ku czci NSPJ w intencji dzieci I Komunijnych i ich rodziców.

18.00 Za + matkę Marię Kochanek /rocz. śm./, rodziców Anielę i Ludwika Danysz, dziadków Kochanek, Lubos, Danysz, Marię, Pawła i Edwarda Sarach, Magdalenę, Jana, Grzegorza, Joachima i Weronikę Kosytorz, Henryka Wojsa, Maksymiliana Kurzac, ++ z pokrew. Danysz i Kochanek, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka, dusze w czyśćcu.

Sobota 6.04.2019 r. –I Sobota (Wszystkie róże)

8.00 Ku czci Niepokalanego Serca NMP i Królowej Różańca św. w intencji Róż Różańcowych.

17.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę i zdrowie w int. Grzegorza Just z okazji 60 rocz. ur.

Niedziela 7.04.2019 r. – V Niedziela Wielkiego Postu

8.00 Za konających o szczęśliwą godzinę śmierci.

11.00 Za parafian.

15.30 Do Bożej Opatrzności i Aniołów Stróżów w intencji dziecka, które otrzyma łaskę chrztu św.: Dominika Elżbieta Spałek oraz w intencji jej rodziców i chrzestnych.

Poniedziałek 8.04.2019 r. (Róża I)

7.00 Za + matkę Reginę Serafin, dziadków Pawła Spałek, Gertrudę i Jana Serafin, Julię i Józefa Nowak, Elżbietę i Tomasza Jaguś, Lillę Jaguś, Małgorzatę i Franciszka Wichary, Aleksandrę Nowak, Renatę Sitek, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 I. Za ++ Józefa i Franciszkę Hanszla, Jana Hanszla, Czesława, Antoninę i Franciszka Ceglarek, Jadwigę, Elżbietę, Emila, Urbana i Eryka Pietrek, Agnieszkę, Romana, Annę, Marka i Roberta Łupierz, dziadków Pietrek i Hanszla, Gotfryda Schindler, Zygmunta Drynda, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Za + Henrykę Brol /30 dzień po śm./.

Wtorek 9.04.2019 r. (Róża II)

7.00 Za ++ rodziców Łucję i Konrada Kurzac, Dorotę i Franciszka Kluge,braci Jerzego, Maksymiliana Kurzac, Dawida Myland, dziadków, pokrewieństwo, ++ księży, siostry zakonne, dusze w czyśćcu.

18.00 Za ++ rodziców Irenę i Józefa Szulc, Łucję i Franciszka Pietrek, Klarę Spis, Marię i Henryka Pietrek, dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu cierpiące.

Środa 10.04.2019 r.(Róża III)

7.00 Za + Pawła Spałek – od II Męskiej Róży różańcowej.

16.30 Za ++ rodziców Teofila i Matyldę Danysz, Barbarę, Franciszka, Stefana Kadłubek, braci Alfonsa, Józefa, Pawła Kadłubek, Jana i Mariana Kowalczyk, siostrę Artemię Kadłubek, dziadków, ciocie, wujków, kuzynostwo Gerarda Jakubczyk, Pawła Pawlik, Józefa, Małgorzatę, Anielę, Ludwika, Pawła, Stefana, Tomasza i Augustyna Danysz, sąsiadów, Huberta Oleksik, Anastazję i Jerzego Stanek, ++
z pokrewieństw Kadłubek, Danysz, Rzeźniczek, Sowa, Smol, ks. Prob. Gołka, ks. Damiana Kominka, ks. Michała Wojsyka, ks. Michała Brzozę, ks. Michała Adamka, ks. Alojzego Oleksika i dusze w czyśćcu.

Czwartek 11.04.2019 r.(Róża IV)

7.00 Za ++ ojca Teodora Hanszla /rocz. śm./, matkę Jadwigę Hanszla, Józefa, Ernestynę, Jerzego, Ernesta Respondek, Józefa, Stanisława Kupiec, Józefa Wieczorek, pokrewieństwo z obu stron, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka, dusze w czyśćcu.

18.00 I.Za ++ męża Eryka Marchewka, rodziców Waleskę i Juliusza Nowak, brata Konrada i bratową Anielę, Henryka Kandzia, Adolfa Nowak, Łucję, Feliksa Famuła, Agnieszkę, Ignacego Wodniok, Janinę, Edwarda, Tadeusza Piskorz, ++ z pokrewieństwa Nowak, Burek, Jon, Marchewka, ks. prob. H. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II.Za ++ Pawła Spałek i Henrykę Brol – ofiarowana od mieszkańców ul. 1 Maja i Nowej.

Piątek 12.04.2019 r.(Róża V)

7.00 Za ++ matkę Gertrudę Pietrek / pam.ur./, męża Piotra, syna Brunona, żonę Łucję, syna Leonarda, synowe Marię, Janinę Pietrek, Piotra Kurzac, Norberta Kucierajter, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka, dusze w czyśćcu.

18.00 Za + Edwarda Blatoń /1 rocz. śm./.

Sobota 13.04.2019 r. (Róża VI)

8.00 Za + ks. prob. Henryka Gołka /28 rocz. śm./.

17.00 I. Za ++ matkę Gertrudę Flajszer /pam. ur./,ojca Herberta, Elżbietę, Tomasza i Lillę Jaguś, Gertrudę, Konrada i Zofię Umlauf, Aleksandrę, Norberta Nowak, Franciszka, Alojzego Flajszer, Jana i Franciszkę Burek, Pawła Pietrek, Pawła Radek, Piotra Mazur, Majka Joost, dziadków Flajszer, Umlauf, Radek, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w int. rodziny Hawryluk oraz do Anioła Stróża w int. Hanny Hawryluk w 1 rocz. ur.

Niedziela 14.04.2019 r. – Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

8.00 Za parafian.

11.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji rodzin Brol i Mazur.

15.30 Za ++ matkę Agnieszkę Łupierz /rocz. śm./, ojca Romana, męża Gotfryda Schindler, Gertrudę i Jana Schindler, Annę, Marka i Roberta Łupierz, dziadków Łupierz, Pietrek, Schindler, pokrewieństwo Pietrek, Łupierz, Hanszla, Zbigniewa Żyła, Zygmunta Drynda, Irenę Halemba, Czesława Ceglarek, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Poniedziałek 15.04.2019 r. – Wielki Poniedziałek (Róża VIII)

7.00 Za + matkę Reginę Serafin, dziadków Gertrudę i Jana Serafin, Zofię, Tadeusza Dyk, Wacława Czok, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 I. Za ++ teściów Jana i Helenę Zymela /rocz. śm./,ojca Juliusza Sówka/pam. ur./, matkę Agnieszkę Sówka, brata Jerzego Sówka, bratowe Teresę i Różę Sówka, siostrę Anną Bula, szwagra Henryka Bula, Jerzego Młynek, szwagierkę Adelajdę Fabian, Józefa i Huberta Paprotny, Ewę i Iwonę Sówka, Sylwię Janta, Klarę i Marię Baron, Stefana Klinkert, Zygmunta Drynda, Jerzego i Marcina Strużyk, Ryszarda Białas, dziadków Sówka, Pietrek, Zymela, Baron, ks. prob. Henryka Gołka, ks. Damiana Kominka, dusze w czyśćcu.

II. Za + męża Mariana Sowa, rodziców Elżbietę i Konrada Brol, dziadków Pyka, Brol, Sowa, szwagra Grzegorza, wujków, ciocie, kuzyna Marka, dusze w czyśćcu cierpiące.

Wtorek 16.04.2019 r. – Wielki Wtorek (Róża VIII)

7.00 Za + Marię Neuman /rocz. śm./, męża Henryka, Ritę, Pawła i Zygmunta Maruszczyk, dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów z naszej parafii.

18.00 Za + ks. Damiana Kominka /6 rocz. śm./.

Środa 17.04.2019 r. – Wielka Środa (Róża IX)

7.00 Za ++ Gertrudę i Alojzego Szymański, ojca Piotra Fischer, brata Franciszka Fischer, dziadków Fischer, Szymański, Kucierajter i Plaza, Martę i Wilhelma Gawenda, Mariana Korczak, Grażynę Janik, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu.

16.30 Za ++ Franciszkę i Jana Hanszla /rocz. śm./, Józefa Hanszla, Czesława, Antoninę i Franciszka Ceglarek, ++ z rodzin Pietrek i Łupierz, Gotfryda Schindler, Zygmunta Drynda, Eryka Pietrek, dziadków Pietrek i Hanszla, pradziadków, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka, ks. Dariusza Bienię i dusze w czyśćcu.

Czwartek 18.04.2019 r. – Wielki Czwartek – Triduum Paschalne

18.00 Msza Wieczerzy Pańskiej

I.Za parafian.

II. O uświęcenie duchowieństwa i dar nowych powołań kapłańskich.

Piątek 19.04.2019 r. – Wielki Piątek – Triduum Paschalne

18.00 Liturgia Męki Pańskiej

Sobota 20.04.2019 r. – Wielka Sobota – Triduum Paschalne

19.00 Wigilia Paschalna

I. Za parafian.

II. Za ++ Tadeusza Czapczyńskiego, Urszulę i Norberta Zymeła, ++ z pokrewieństwa Czapczyński, Pałasz, Zymeła i Kampczyk, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu cierpiące.

III. Za + Marię Kulik

Niedziela 21.04.2019 r. – Niedziela Wielkanocna – Zmartwychwstanie

6.30 Rezurekcja

I. Za Parafian.

II. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Róży Klabis z okazji zakończenia wieloletniej posługi w kościele.

11.00 Suma – Za parafian.

15.00 Nieszpory Wielkanocne

Poniedziałek 22.04.2019 r. – Poniedziałek w Oktawie Wielkanocnej

8.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Jolanty Dziembała z okazji ur.

11.00 Do Bożej Opatrzności i Aniołów Stróżów w intencji rocznego dziecka: Nadii Ranos oraz w intencji jej rodziców i chrzestnych.

15.30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji małżonków Heleny i Ryszarda Masoń z okazji 45 rocz. ślubu.

Wtorek 23.04.2019 r. – Wtorek w Oktawie Wielkanocnej (Róża X)

7.00 Za ++ Elfrydę i Franciszka Roter, Jadwigę i Wolfganga Michalski, dziadków Chroszcz i Roter, Jerzego, Zelmę Chroszcz, Herberta Rekus, ks. Rajmunda Bigdoń, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka.

18.00 Za ++ matkę Elżbietę Brol, ojca Konrada, męża Mariana Sowa, dziadków Elżbietę i Józefa Pyka, Albinę i Jakuba Brol, Wilhelma i Otylię Sowa, Adelajdę i Józefa Sowa, szwagra Grzegorza Sowa, wujków Pawła i Leona Brol, Gerarda Kopyciok, Norberta Kaloch, Piotra i Gertrudę Cudok, kuzyna Marka Pyka, dusze w czyśćcu cierpiące.

Środa 24.04.2019 r.Środa w Oktawie Wielkanocnej (Róża XI)

7.00 Za ++ ojca Jerzego Młynek, Hildegardę, Marka i Darię Ceglarek, dziadków Młynek, Zymela, Maks, Ceglarek, Sylwię Janta, Agatę, Mariana i Bogdana Tom, sąsiadów, ciocie, wujków, kuzynkę Ewę Sówka, ks. Kominka, ks. prob. Gołka, dusze w czyśćcu.

16.30 Za ++ Wojciecha Ludwig /pam. ur./, Elżbietę Brol, Marię Konieczną, Elżbietę i Huberta Baron, Adelajdę Kandzia, Joannę Pietrek, Rufina Jon, dziadków, SM Bogusławę Jon, ks. Gołka, ks. Kominka.

Czwartek 25.04.2019 r. – Czwartek w Oktawie Wielkanocnej (Róża I M)

7.00 Za ++ Franciszka, Franciszkę, Urszulę Kompała, Alojzego i Annę Kopyciok, ++ z rodzin Kompała, Kopyciok, dusze w czyśćcu, ks. prob. Henryka Gołka i ks. Damiana Kominka.

16.00 Za ++ matkę Elżbietę Baron / rocz. śm./, ojca Huberta Baron, siostrę Joannę Pietrek, dziadków Prandzioch, Baron, Jon, Senkiewicz, ciocie, wujków, Darka i Mateusza Zgorzały, Mirosława Baron, ks. Henryka Gołka i ks. Damiana Kominka.

Piątek 26.04.2019 r. – Piątek w Oktawie Wielkanocnej (Róża II M)

7.00 Za ++ synów Piotra, Wojciecha Bodora, rodziców Jana i Gertrudę, braci, bratowe, Rafała, Stefana, Annę, Anielę Wojsa, siostrę jej męża Krystynę, Jana Czolkos, Walentego, Jana, Annę, Helenę i Małgorzatę Bodora, Hildegardę, Jerzego, Fonkiewicz, Norberta Fiola, Małgorzatę, Michała Węglowskich, pokrewieństwo Wojsa, Zymela, Pietrzyk, Bodora, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 Za ++ matkę Annę Kompała/pam. ur./ ojca Walentego Kompała, Wincentego i Marię Lempke, brata Józefa Lempke, Jana i Zofię Fabian, Adelajdę Fabian, Karola Sowa, Jana i Beatę Sowa, dziadków z obu stron, ciocie, wujków, chrzestnego, kuzynostwo, pokrew., ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Sobota 27.04.2019 r. – Sobota w Oktawie Wielkanocnej (Róża I)

8.00 I. Za + męża Emila Burek /pam. śm./, rodziców Piotra, Matyldę Sowa, ++ teściów, siostrę Annę, braci Jerzego, Erwina, Krystynę Tkacz, Floriana Sowa, Piotra Jędruś, dwóch szwagrów Joachima i Henryka, dziadków z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.

II. Za ++ Marię Kulik, Lidię Brol oraz Ernę Rokosa – ofiarowana od mieszkańców ul. Piaskowej i ks. Gołka.

17.00 I. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Marii Danysz z okazji 70 rocz. urodzin.

II. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie oraz światło Ducha Świętego w int. Nikoli Potempa z okazji 18 rocz. ur.

Niedziela 28.04.2019 r. – II Niedziela Wielkanocy – Odpust parafialny

8.00 Za Parafian.

11.00 Suma odpustowa:

I.Za Parafian.

II. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski szczególnie za łaskę Chrystusowego kapłaństwa z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę i zdrowie w dalszej pracy duszpasterskiej w int. ks. Alojzego Drozda z okazji 84 rocz. ur.

III. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji małżonków Magdaleny i Norberta Knop z okazji 50 rocz. ślubu.

15.30 Za ++ Annę i Adolfa Reska, Marię i Karola Nowak, Norberta Nowak, Pawła Pietrek, Paulinę i Henryka Psyk, dziadków Reska, Nowak, Gmyrek, Osadnik, ++ z pokrewieństwa ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Poniedziałek 29.04.2019 r. – Uroczystość św. Wojciecha (Róża II)

7.00 E. Zymeła

18.00 Za ++ Piotra Pietrek /pam. ur./, żonę Gertrudę, syna Brunona, żonę Łucję Pietrek, babcie, dziadków, ciocie, wujków i dusze w czyśćcu.

Wtorek 30.04.2019 r. (Róża III)

7.00 Za + ciocię Teresę Beszoner – ofiarowana od chrześniaka Artura z rodziną.

18.00 Za + Krysztofa Krzakowskiego, ++ Marcelę i Bronisława Twardeckich, Gintra i Henrykę Buszman, S.M. Bogusławę Jon, Różę Dutkiewicz, Stefana John, Zofię i Wojciecha John, Władysławę i Feliksa Twardecki, Annę, Rufina i Iwonę Gawenda, Agnieszkę i Pawła Gansiniec, Annę i Józefa Kucierajter, Izabelę Sęk, Gertrudę Rak, ++ kapłanów, sąsiadów i dusze w czyśćcu cierpiące.