INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

Uwaga – prosimy śledzić bieżące zmiany, które są wprowadzane jedynie w tygodniowych układach intencji!

 

 

WRZESIEŃ

Wtorek 1.09.2020 r. – wspomnienie bł. Bronisławy (Róża V)

7.00 Za + żonę Adelajdę Fabian /3 rocz. śm./, rodziców Zofię i Jana Fabian, Helenę i Jana Zymela, szwagierki Różę i Gertrudę Sówka, szwagrów Jerzego Sówka i Jerzego Młynek, Hildegardę i Józefa Ligendza, Karola Sowa, Pawła Spałek, Klarę i Marię Baron, Annę i Walentego Kompała, Ewę Sówka, Sylwię Janta, dziadków i z pokrewieństwo, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka oraz ++ siostry zakonne.

8.30 Do Ducha św. w intencji wszystkich uczniów i uczennic oraz dyrekcji, nauczycieli i wychowawców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rusinowicach z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021.

18.00 Za + Annę Potempa – ofiarowana od rodziny Heppner.

Środa 2.09.2020 r. – dzień powszedni (Róża VI)

7.00 Za ++ rodziców Różę i Józefa Bodora, Hildegardę i Józefa Sojka, dziadków Bodora, Sojka, Piechaczek i Imiołczyk, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

16.30 I. Za + męża Tadeusza Chodnickiego /rocz. śm./, rodziców Wiktorię i Jana Chodnicki, Jadwigę i Feliksa Niewiadomski, dziadków Annę i Tomasza Łupierz, Karolinę i Marcina Niewiadomski, Marka Łupierz, Mirosława Jelonek, Marka Chodnickiego, ++ wujków, ciocie, kuzynostwo, ks. prob. Jakubczyka, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Za ++ Wawrzyńca Gorol, Marię i Gabriela Gorol, Różę Gojowczyk-Dryjańska, Marię, Jana i Augustyna Gojowczyk, Petronelę, Jana i Władysława Pieronkiewicz, ++ z rodzin Gorol, Gojowczyk, Pieronkiewicz, Ostafin, Tondyra, ++ chrzestnych, sąsiadów i przyjaciół, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka, ks. Dariusza Bienię i dusze w czyśćcu.

Czwartek 3.09.2020 r. – I Czwartek – św. Grzegorza Wielkiego, pap. (FZŚ)

7.00 Za ++ rodziców Wolfganga i Jadwigę Michalski /pam. ur./, Franciszka i Elfrydę Roter /pam. ur./, ciocie, wujków, dziadków z obu stron, Stefana i Renatę Skubała, Rudolfa Gawenda, Pawła Holon, ks. Rajmunda Bigdoń, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

18.00 I. Ku czci Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w intencji kapłanów, misjonarzy, zakonników, sióstr zakonnych oraz o nowe powołania.

II. Za + ojca chrzestnego Lucjana Pietrek.

Piątek 4.09.2020 r. – I Piątek (Róża VII)

7.00 Za ++ rodziców Martę i Józefa Sitek, Agnieszkę i Helmuta Nandzik, Karola, Jana i Dawida Myland, Patrycję Kurzac, Rutę i Norberta Gmyrek, Annę i Henryka Potempa, Jerzego Łupierz, Jerzego Lempa, Edwarda Kołodziejczyk, dziadków, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

16.30 Ku czci NSPJ w intencji dzieci przygotowujących się do I Komunijnych i ich rodziców oraz w intencji dzieci, które już przyjęły Komunię św.

18.00 I. Za + żonę Hildegardę i syna Marka Ceglarek, rodziców Jerzego i Jadwigę Ceglarek, teściów Franciszkę i Antoniego Matusek, bratanicę Darię Ceglarek, szwagierkę Anielę Matusek, Irenę Młynek, dziadków Mańka, Ceglarek, ciocie, wujków, kuzynostwo, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. O światło Ducha Świętego i potrzebne Boże dary dla młodzieży naszej parafii z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego w szkołach średnich i zawodowych.

Sobota 5.09.2020 r. – I Sobota (wszystkie Róże różańcowe)

8.00 I. Ku czci Niepokalanego Serca NMP i Królowej Różańca św. w intencji Róż różańcowych.

II. Za + Kazimierę Drenda /30 dzień po śm./.

17.00 Za + Pawła Hanszla /1 rocz. śm./.

Niedziela 6.09.2020 r. – XXIII Niedziela zwykła

8.00 Za ++ Jana Kluge, Pawła Kompała i Jana Sowa – od mieszkańców ul. 1 Maja.

11.00 I. Dożynki: Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za tegoroczne żniwa, urodzaje, plony polne w intencji wszystkich mieszkańców naszej parafii.

II. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Eugenii Sowa z okazji 92 rocz. urodzin.

15.30 Do Bożej Opatrzności i Aniołów Stróżów w intencji dziecka, które otrzyma łaskę chrztu św.: Emilia Maria Fischer oraz w intencji rocznego dziecka: Antonina Patrycja Kurzac; ich rodziców i chrzestnych.

Poniedziałek 7.09.2020 r. – dzień powszedni (Róża VIII)

7.00 I. Za ++ Ryszarda i Gertrudę Jon, synów Romana i Józefa, żonę Marię Jon, Władysława i Pelagię Konopka, 3 synów, 5 córek, Hildegardę Konopka, Marię Pietrek, Antoniego i Hildegardę Młynek, Zofię i Alfreda Wilk, Anielę Jeziorską, Otylię Szczęsny, dziadków i pokrewieństwo.

II. Za ++ rodziców Emmę i Tomasza Gondzik /pam. ur./ oraz ++ z rodziny Gondzik, ++ siostry i ich mężów, ++ braci i ich żony, ++ dzieci i wnuki.

18.00 I. Za + Gabriela Gorol /1 rocz. śm./.

II. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji rodziny Halemba.

Wtorek 8.09.2020 r. – Święto Narodzenia NMP (Róża IX)

7.00 Za + brata Romualda Ligendza, siostrę Marię Wiechula /pam. ur./, rodziców Hildegardę i Józefa Ligendza, matkę Adelajdę Fabian, brata Andrzeja Ligendza, siostrę Urszulę Pisarek, dziadków, Fabian, Zymela, Ligendza i Klimza, ciocie, wujków, kuzynki Justynę i Ewę, Michała Mandla, ks. prob. Gołka, ks. prob. Gajdę, ks. Damiana Kominka, ks. Dariusza Bienię i dusze w czyśćcu.

18.00 I. Za ++ rodziców Franciszka i Łucję Pietrek /rocz. śm./, brata Lucjana Pietrek, rodziców Martę i Romana Wojsa, szwagra Henryka Wojsa, dziadków, ciocie i wujków, ++ z pokrewieństw Pietrek, Mańka, Wojsa i Sowa, ++ sąsiadów, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Za + Jadwigę Sladek.

Środa 9.09.2020 r. – dzień powszedni (Róża X i XI)

7.00 Za + ojca Emila Burek /pam. ur./, Piotra Jędruś, dziadków Burek i Sowa, Krystynę Tkacz, Marię Kulik, Floriana Sowa, wujków Jerzego, Joachima, Erwina i Henryka, ciocię Annę, ++ sąsiadów, ++ kapłanów oraz dusze w czyśćcu.

16.30 I. Za ++ Jadwigę i Józefa Gmyrek, siostrę Jadwigę, Franciszka Dziembała, Martę i Józefa Młynek, Rutę i Norberta Gmyrek, Henryka Miłota, teściów, Urszulę i Noberta Zymeła, ++ z pokrewieństwa Sowa, Gmyrek, Czajkowski, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Za + Jana Sowa - ofiarowana od kuzynek.

Czwartek 10.09.2020 r. – dzień powszedni (Róża I M)

7.00 Za + matkę Adelę Dulską /pam. ur./, ojca Stanisława Dulskiego, ++ dziadków Ulfik, Dulski, Biela, Wojsa i Imiołczyk.

18.00 I. Za ++ Tomasz Jaguś /pam. ur./, żonę Elżbietę, Elżbietę, Józefa i Marka Pyka, Franciszkę i Jana Burek, Lillę Jaguś, Aleksandrę Nowak, Elżbietę i Konrada Brol, Gerarda Kopyciok, ciocie, wujków, kuzynów, Czesława Siwczak, Pawła Pietrek, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Za ++ Dorotę i Bernarda Banasz, Joannę i ludwika Sowa, Jerzego Banasz, Pawła, Franciszka, Hermana i Helenę Sowa, Marię i Karola Popiołek, Teresę Polak, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu.

Piątek 11.09.2020 r. – dzień powszedni (Róża II M)

7.00 Za + matkę Adelajdę Młynek /rocz. śm./, ojca Eryka Młynek, rodziców Stefanię i Rudolfa Czornik, Jana Dziembała, Martę, Józefa i Jerzego Młynek, dziadków Młynek, Czornik, Pietrek, ++ z pokrewieństwa z obu stron, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu.

18.00 I. Za + matkę Marię Jędruś /rocz. śm./, ojca Jana Jędruś, Annę Burek, pokrewieństwo z obu stron, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Za + Jana Kluge /pam. ur./.

Sobota 12.09.2020 r. – Wspomnienie MB Piekarskiej (Róża I)

8.00 I. Za ++ Ryszarda Kandzia /pam. ur./, Zofię Kandzia, Adelajdę i Alfonsa Kandzia, Adelajdę, Józefa i Gizelę Kandzia, Marię i Józefa Wacławek, Henryka Kandzia, Krystiana, Walerię i Damiana Kuta, Józefę i Władysława Zygmunt, Elżbietę Bendkowską, Gertrudę, Pawła i Rufina Jon, Elżbietę i Huberta Baron, Różę i Wojciecha Ludwig, Joannę Pietrek, S.M. Bogusławę Jon, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Za + Marię Popiołek - ofiarowana od Klubu Seniora.

17.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Grażyny i Józefa Maruszczyk z okazji 35 rocz. ślubu.

Niedziela 13.09.2020 r. – XXIV Niedziela zwykła

8.00 Za + Annę Potempa – ofiarowana od koleżanek

11.00 Za Parafian.

15.30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Anny i Krzysztofa Sowa z okazji 5 rocz. ślubu.

Poniedziałek 14.09.2020 r. – święto Podwyższenia Krzyża Św. (Róża II)

7.00 Za ++ dziadków Ceglarek, Maks, Młynek i Zymela, ojca Jerzego Młynek, Sylwię Janta, Hildegardę, Marka i Darię Ceglarek, Agatę, Mariana i Bogdana Tom, ciocie, wujków, sąsiadów, ks. Damiana Kominka, ks. prob. Gołka i dusze w czyśćcu.

18.00 I. Za ++ Klarę i Marię Baron oraz ++ z pokrewieństwa.

II. Za + matkę Józefę Kurzac /30 rocz. śm./, ojca Ryszarda Kurzac, dziadków Agnieszkę i Józefa Kurzac oraz Marię i Józefa Sikora.

Wtorek 15.09.2020 r. – Wspomnienie NMP Bolesnej (Róża III)

7.00 Za ++ Wilhelma i Rufina Gansiniec, Leokadię, Dominika i Wincentego Bieleckich, dziadków Pampuch i Gansiniec, ciocie, wujków, kuzynów, Patrycję Gmyrek, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

18.00 I. Za + męża Henryka Miłota /pam. ur./, rodziców Martę i Józefa Młynek, teściów Cecylię i Feliksa Miłota, dziadków, babcie, ciocie i wujków, Andrzeja Wanglorz, Krzysztofa Ulfik, Sylwię Janta, ++ z pokrewieństwa, ++ sąsiadów, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Za + Kazimierę Drenda - ofiarowana od I Róży różańcowej.

Środa 16.09.2020 r. – św. Korneliusza i Cypriana (Róża IV)

7.00 Za ++ rodziców Józefa i Gertrudę Zamoski /pam. ur./, Józefa i Klarę Wojsa, brata Jana, Marię Hałupka, Jadwigę Derkowską, Pawła Zamoskiego, Otylię i Wilhelma Sowa, Jerzego Sowa, Pawła i Martę Wojsa, dziadków Wojsa, Sowa, Zamoski, Skubała, Józefa Krawczyk, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

16.30 Za ++ Marię Kucierajter /pam. ur./, Jadwigę i Wiktora Kucierajter, męża Norberta Kucierajter, Grzegorza Sowa, Gertrudę i Piotra Pietrek, Brunona i Łucję Pietrek, Katarzynę i Józefa Stanek, Marię, Jerzego i Karola Speer, Piotra Ślosarczyk, Piotra Kurzac, Martę i Wilhelma Gawęda, Marię i Joannę Pietrek, ciocie, wujków, pokrewieństwo z obu stron, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu.

Czwartek 17.09.2020 r. – dzień powszedni (Róża V)

7.00 Za + męża Dawida Myland, Patrycję Kurzac, Jana Myland, Kazimierza Kochel, Ryszarda Antczak, ++ dziadków, babcie, ++ z rodzin Kucharczyk, Rykała, Myland, ks. Damiana Kominka, ks. Dariusza Bienię, ks. prob. Marcisza i dusze w czyśćcu.

18.00 Za ++ rodziców Marię i Tadeusza Kucierajter, ojca Alojzego Just, Urszulę Just, Ludwika Piechota, Grażynę Janik, Annę Drynda, Pawła Pietrek, Jana Okwiek, Marka Hampel, Marcina Matusek, Teresę Polak, ciocie, wujków, dziadków z obu stron, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Piątek 18.09.2020 r. – III Piątek – święto św. Stanisława Kostki (Róża VI)

15.00 Ku czci Miłosierdzia Bożego w intencji Klubu Seniora, emerytów, rencistów i starszych wiekiem parafian oraz czcicieli Miłosierdzia Bożego.

18.00 I. Za + Genowefę Bartosik /2 rocz. śm./, Mariusza Bartosik i ++ z rodziny.

II. Ku czci św. Stanisława Kostki w intencji młodzieży naszej parafii z okazji święta patronalnego.

Sobota 19.09.2020 r. – dzień powszedni (Róża VII)

8.00 Za + męża Zygmunta Drynda /rocz. śm./, rodziców Jadwigę i Emila Pietrek, brata Eryka, ciocię Elżbietę Pietrek, teściów Annę i Bernarda Drynda, dziadków Pietrek, Drynda, Kazek, Piekacz, pradziadków, ++ z rodzin Łupierz, Hanszla, Kazek, wujków Urbanów, Czesława Ceglarek, Gotfryda Schindler, Sylwię Janta, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu.

15.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Celiny i Narcyza Beksa z okazji 30 rocz. ślubu.

16.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Jadwigi i Jerzego Roter z okazji 50 rocz. ślubu.

17.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Justyny i Piotra Psiuk z okazji 25 rocz. ślubu oraz 50 rocz. urodzin.

Niedziela 20.09.2020 r. – XXV Niedziela zwykła

8.00 Za ++ mieszkańców ul. 1 Maja.

10.30 I KOMUNIA ŚW.: I. Ku czci Chrystusa Eucharystycznego w intencji drugiej grupy dzieci przystępujących do I Komunii św.

II. W intencji rodziców i chrzestnych dzieci przystępujących do I Komunii św.

14.00 ODPUST W OŚRODKU – Msza św. pod przewodnictwem ks. bp J. Wieczorka.

15.30 Za + męża Jerzego Sowa, synów Grzegorza i Mariana Sowa, Otylię i Wilhelma Sowa, Adelajdę i Józefa Sowa, Jana Sowa, Klarę i Wincentego Świerczyński, Gertrudę i Piotra Cudok, Norberta Kaloch, ciocie, wujków i kuzynów z obu stron, dziadków Sowa, Kawa i Gmyrek, ks. Damiana Kominka i ks. prob. Gołka.

Poniedziałek 21.09.2020 r. – święto św. Mateusza, Ap. (Róża VIII)

7.00 Za ++ rodziców Wilhelma i Otylię Baron, Franciszka Piątkowskiego, Stanisława Prenzel, Erwina i Krystynę Baron, dziadków i babcie z obu stron, Klarę i Marię Baron, Justynę Molenda, ++ z pokrewieństwa, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

12.00 W intencji ks. Proboszcza i Pani Wychowawczyni oraz za wszystkich nauczycieli i wychowawców.

18.00 I. Za + Annę Potempa /1 rocz. śm./.

II. Za + Jana Sowa /30 dzień po śm./.

Wtorek 22.09.2020 r. – dzień powszedni (Róża IX)

7.00 Za ++ rodziców Łucję i Brunona Pietrek, żonę Joannę Pietrek, teściów Huberta i Elżbietę Baron, brata Leonarda Pietrek, bratową Marię Pietrek, dziadków z obu stron, wujków, ciocie i kuzynostwo, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu.

18.00 I. Za ++ rodziców Julię i Franciszka Kucierajter, Marię, Pawła i Jerzego Klabis, Marka Hampel, Marcina Matusek, Tadeusza, Marię, Annę, Józefa i Teofila Kucierajter, Elżbietę i Franciszka Poloczek, Józefa, Pawła i Emanuela Pietrek, Emilię i Gerarda Osadnik, Grażynę Janik, Annę Drynda, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Za + Annę Kotala – ofiarowana zamiast wieńca od rodzin Badora i Wilk.

Środa 23.09.2020 r. – wspomnienie św. O. Pio (Róża X i XI)

7.00 Za ++ Jana, Annę i Augustyna Bączkowicz, Ludmiłę, Marię i Joannę Piecuch, Łucję i Alfreda Gałeczka, ++ z pokrewieństw Bączkowicz i Gałeczka, dusze w czyśćcu.

16.30 I. Za + męża Józefa Gansiniec /pam. ur./, syna Adama, rodziców Pawła i Hildegardę Gansiniec, Władysława i Władysławę Mastalerz, Eugeniusza Gazda, Alfonsa Majchrzyk, Ewalda Pawełek, Teofila i Annę Sowa oraz dusze w czyśćcu.

II. Za ++ kolegów Ernesta Waniek, Krzysztofa Dworaczek, Stanisława Kudryk i Helmuta Kamp.

Czwartek 24.09.2020 r. – dzień powszedni (Róża I M)

7.00 Za + żonę Marię Pietrek, rodziców Łucję i Brunona Pietrek, Elżbietę i Andrzeja Jaguś, brata Leonarda Pietrek, Joannę Pietrek, Jana Jaguś, Norberta Kucierajter, Piotra Kurzac oraz ++ dziadków Jaguś i Pietrek.

18.00 I. Za + matkę Jadwigę Sladek /pam. ur./, ojca Alojzego, dziadków Świerczyński, Sladek, Pietrek i Kocyba, ++ z pokrewieństwa i ks. Damiana Kominka.

II. Za + Irenę Sowa /30 dzień po śm./.

Piątek 25.09.2020 r. – dzień powszedni (Róża II M)

7.00 Za ++ rodziców Adelajdę i Eryka Młynek, matkę Otylię Piskoń, dziadków Młynek, Pietrek, Piskoń i Kawa, ciocie, wujków, kuzynostwo, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

18.00 I. Za + Maksymiliana Kurzac /rocz. śm./, Marię Sarach /rocz. śm./, Ojca Pawła, Edwarda Sarach, Łucję, Konrada i Jerzego Kurzac, Anielę i Ludwika Danysz, Magdalenę, Jana, Grzegorza, Weronikę, Joachima Kosytorz, Marię Kochanek, Henryka Wojsa, Dawida Myland, Jana Kluge, Teresę Polak, dziadków Lubos, Sarach, Kurzac, ++ z pokrewieństwa, sąsiadów, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Za ++ Marię Kucierajter, Alfonsa Kandzia i ++ mieszkańców ul. Lompy – msza ofiarowana od mieszkańców ul. Lompy.

Sobota 26.09.2020 r. – dzień powszedni (Róża I)

8.00 Za ++ rodziców Henryka i Annę Bula /rocz. śm./, dziadków Juliusza i Agnieszkę Sówka, Jerzego, Różę, Ewę Sówka, Gertrudę Sówka, Stefana Klinkert, Henryka Gajdzik, Krystynę i Alfreda Wramba, ++ z rodzin Pietrek i Respondek, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

17.00 I. Za ++ Hildegardę i Jerzego Lisoń, Norberta Nowak, Pawła Pietrek, Joannę i Jana Gwiazdowskich, Joachima Panchyrz, babcie, dziadków, ciocie, wujków, kuzynów, Gerarda Dziemba, Jana Till, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

II. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie oraz światło Ducha Świętego w intencji Natalii Psiuk z okazji 18 rocz. ur.

III. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji absolwentów szkoły podstawowej w Rusinowicach z okazji 25 rocznicy ukończenia nauki oraz w intencji nauczycieli i wychowawców.

Niedziela 27.09.2020 r. – XXVI Niedziela zwykła

8.00 Za ++ Kazimierę Drenda oraz Irenę Sowa - ofiarowana od mieszkańców ul. Stawowej.

11.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Jerzego Konopka z okazji 85 rocz. urodzin.

12.15. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Róży Nowak z okazji 80 rocz. urodzin.

15.30 Za ++ rodziców Joannę i Józefa Pasieka, dziadków Gertrudę i Stanisława Pasieka, Franciszkę i Rajnholda Widera, Elżbietę Fraj, Karola Pasieka, Norberta Szymański, Grzegorza Wocławek i Stefana Pośpiech.

Poniedziałek 28.09.2020 r. – wspomnienie św. Wacława (Róża II)

7.00 Za ++ Jerzego Młynek /pam. ur./, Helenę i Jana Zymela, Otylię i Jana Młynek, wnuczkę Sylwię Janta, Różę, Ewę, Gertrudę, Jerzego Sówka, Adelajdę Fabian, Martę, Józefa, Adelajdę, Eryka Młynek, Klarę i Marię Baron, dziadków z obu stron, sąsiadów, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

18.00 I. Za + męża Józefa Pietrek, synów Pawła i Emanuela, Florentynę i Augustyna Pietrek, Marię Kurzac, Stanisława Koloch, Julię, Franciszka i Teofila Kucierajter, Marię i Tadeusza Kucierajter, Annę i Józefa Kucierajter, Elżbietę i Franciszka Poloczek, Grażynę Janik, Annę Drynda, Marka Hampel, Marcina Matusek i dusze w czyśćcu.

II. Za + matkę Annę Kotala, ++ dziadków Mariannę i Rocha Kotala, Mariannę i Władysława Stasiak, Anielę i Wojciecha Maks, Jadwigę i Jerzego Ceglarek, Hildegardę, Marka i Darię Ceglarek, Agatę, Mariana i Bogdana Tom, Leszka Wilk, ciocie, wujków, sąsiadów, ks. Damiana Kominka, ks. prob. Gołka i dusze w czyśćcu

Wtorek 29.09.2020 r. – święto św. Arch. Michała, Gabriela i Rafała (Róża III)

7.00 Za + babcię Annę Burek /rocz. śm./, rodziców Teodora i Małgorzatę Bambynek, pokrewieństwo Krawczyk, Sladek, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

18.00 I. Za + ojca Herberta Flajszer /rocz. śm./, matkę Gertrudę, Elżbietę i Tomasza Jaguś, Konrada, Gertrudę i Zofię Umlauf, babcie, dziadków, wujków, ciocie, Lillę Jaguś, Aleksandrę Nowak, Pawła Pietrek, Piotra Mazur, Pawła Radek, Teresę Pawełczyk, Danutę Joszko, Emila Zymela, ks. Damiana Kominka, ks. prob. Gołka i dusze w czyśćcu.

II. O przezwyciężenie zła w parafii.

Środa 30.09.2020 r. – wspomnienie św. Hieronima (Róża IV)

7.00 Za + ojca Stanisława Dulskiego /pam. ur./, matkę Adelę, ++ dziadków Ulfik, Dulski, Biela, Wojsa i Imiołczyk oraz ks. Damiana Kominka.

16.30 I. Za ++ siostry Teresę Polak, Urszulę Just, ++ rodziców Marię i Karola Popiołek, ojca Alojzego Just, szwagra Ludwika Piechota, ++ z rodzin Just, Popiołek i Sowa.

II. Za + Marię Popiołek - ofiarowana od mieszkańców ul. Polnej.