INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

 

GRUDZIEŃ

Niedziela 1.12.2019 r. – I Niedziela Adwentu

8.00 Za + Annę Potempa – ofiarowana od IX Róży różańcowej.

11.00 Za Parafian.

15.30 Do Bożej Opatrzności i Aniołów Stróżów w int. dzieci, które otrzymają łaskę chrztu św.: Wiktoria Magdalena Łopat oraz Maja Wiktoria Sowa, ich rodziców i chrzestnych.

Poniedziałek 2.12.2019 r. – dzień powszedni (Róża VIII)

7.00 Za ++ Jana i Gertrudę Sówka, ++ z rodzin Psiuk, Sówka, Michacz, Baron, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

17.00 I. Za ++ rodziców Barbarę, Franciszka i Stefana Kadłubek, Teofila i Matyldę Danysz, braci Alfonsa, Józefa, Pawła Kadłubek, braci i bratowe Józefa, Małgorzatę, Anielę, Ludwika, Pawła, Stefana, Tomasza, Alfonsa, Bogdana i Augustyna Danysz, Jana i Mariana Kowalczyk, S.M. Artemię Kadłubek, dziadków, ciocie, wujków, kuzynostwo, Huberta Oleksik, Anastazję i Jerzego Stanek, Gerarda Jakubczyk, Pawła Pawlik, ++ z pokrewieństw Kadłubek, Danysz, Rzeźniczek, Sowa, Smol, ks. Prob. Gołka, ks. Damiana Kominka, ks. Michała Wojsyka, ks. prob. Brzozę, ks. Michała Adamka, ks. Alojzego Oleksika, ++ Róże różańcowe i dusze w czyśćcu.

II. Za ++ Jadwigę Gryczon i Mirosława Cebo.

Wtorek 3.12.2019 r. – wspomnienie św. Franciszka Ksawerego (Róża IX)

7.00 Za + syna Andrzeja Molenda, rodziców Alojzego i Jadwigę Pietrzyk, Karola i Elżbietę Molenda, braci Jana i Ryszarda Pietrzyk, Gerarda Molenda, Józefa i Margot Gruca, Hermana Kurzac, Józefa Paruzel, Alojzego Kupny, Albina Patoń, Łukasza Aleksandrowskiego, dziadków, ciocie, wujków z obu stron, siostrę Bogusławę Jon, pokrewieństwo Molenda, Pietrzyk, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka, dusze w czyśćcu.

17.00 Za ++ Barbarę i Kleofasa Kuczerajter, syna Ludwika, Marię i Marka Nowak, Wolfganga Schmidt, Urszulę i Zygmunta Niesporek, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka oraz dziadków Gmyrek, Nowak i Kuczerajter.

Środa 4.12.2019 r. – wspomnienie św. Barbary (Róża X i XI)

7.00 Za + mamę Teresę Beszoner – ofiarowana od synów Sebastiana i Krzysztofa z rodzinami.

10.00 Ku czci św. Barbary w intencji wszystkich górników naszej parafii i ich rodzin.

16.30 Za ++ Jerzego Baron /rocz. śm./, Annę i Klemensa Baron, Łucję i Ryszarda Molenda, Marię i Jerzego Papież, Stanisława i Rozalię Molenda, Elżbietę, Huberta, Norberta i Mirosława Baron, Ernę i Szczepana Rokosa, Jerzego Książek, Augustyna Zazgórnik, Justynę i Kazimierza Tyrol, S.M. Bogusławę Jon, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka, dziadków Molenda, Ochman, Baron i Hanszla.

Czwartek 5.12.2019 r. – I Czwartek (Róża I M)

7.00 Za + córkę Sylwię Janta /rocz. śm./, rodziców Anielę i Pawła Janta, ojca Jerzego Młynek, ciocie, wujków, dziadków, pokrewieństwo, Ewę Sówka, Zygmunta Drynda, Henryka Miłota, sąsiadów, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

17.00 I. Ku czci Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w intencji kapłanów, misjonarzy, zakonników, sióstr zakonnych oraz o nowe powołania.

II. Za + matkę Łucję Pietrek /pam. ur./ ojca Franciszka Pietrek, Martę, Romana i Henryka Wojsa, dziadków, ciocie i wujków, ++ z pokrewieństwa z obu stron, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu.

Piątek 6.12.2019 r. – I Piątek – wspomnienie św. Mikołaja (Róża II M)

7.00 Za ++ rodziców Martę i Józefa Sitek, Agnieszkę i Helmuta Nandzik, Karola, Jana i Dawida Myland, Patrycję Kurzac, Jerzego Lempa, Jerzego Łupierz, Annę i Henryka Potempa, Rutę i Norberta Gmyrek, Edwarda Kołodziejczyk, dziadków, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu cierpiące.

16.30 Za ++ Piotra, Marię i Jerzego Łupierz, Annę i Henryka Potempa, Rutę i Norberta Gmyrek, Karola, Jana i Dawida Myland, Patrycję Kurzac, Joannę Adamus, Jerzego Lempa, dziadków, pokrewieństwo, kuzynów, Rozalię i Franciszka Klimas, Angelę i Jana Trocha, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

18.00 Za + matkę Łucję Kampczyk /pam. ur./, ojca Jerzego, braci Henryka i Waldemara, Zofię, Antoniego i Otylię Kampczyk, Józefa Konieczko, Ryszarda Foyer, Jadwigę i Augustyna Świerc, ++ z pokrew., ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Sobota 7.12.2019 r.– wspom. św. Ambrożego – I Sobota (Wszystkie Róże)

8.00 I. Ku czci Niepokalanego Serca NMP i Królowej Różańca św. w intencji Róż Różańcowych.

II. Za + Anielę Janta /1 rocz. śm./, męża Pawła oraz wnuczkę Sylwię Janta.

17.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w int. Gotfryda Molenda z ok. 75 rocz. ur.

Niedziela 8.12.2019 r. – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

8.00 Za + Annę Potempa – ofiarowana od Parafialnego Zespołu Caritas.

11.00 Ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP w intencji parafialnej wspólnoty Dzieci Maryi.

15.30 Za ++ rodziców Pelagię i Władysława Konopka, żonę Hildegardę Konopka, braci Mariana, Romualda i Lucjana Konopka oraz ich żony Apolonię, Krystynę i Teresę Konopka, siostry Celinę, Natalię, Teresę, Alinę i Stanisławę oraz ich mężów, teściów Zofię i Jana Jon, szwagrów Wilhelma, Józefa, Pawła i Huberta oraz ich żony, Gertrudę, Klarę, Gertrudę i Teresę Jon, Marię i Bernarda Halemba, ++ kapłanów, sąsiadów i dusze w czyśćcu.

Poniedziałek 9.12.2019 r. – dzień powszedni (Róża I)

7.00 Za ++ rodziców Annę i Józefa Kucierajter, Helenę i Ryszarda Gilmajster, brata Czesława, ++ wujków, ciocie kuzynostwo i dziadków z obu stron, Krystynę Adamską, Marka Hampel, Marcina Matusek, S.M. Bogusławę Jon, Krzysztofa Krzakowskiego, ++ Kapłanów, sąsiadów i dusze w czyśćcu.

17.00 Za + Marię Kulik /1 rocz. śm./.

Wtorek 10.12.2019 r. – dzień powszedni (Róża II)

7.00 Za ++ rodziców Augustyna i Marię Sitek, siostrę Helenę, bratową Krystynę, dziadków, Jerzego i Pawła Spałek, Reginę Serafin, Ritę, Pawła i Zygmunta Maruszczyk, Henryka Kampczyk, Karola Sowa, Annę i Feliksa Mrozek, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

17.00 Za + ojca Huberta Baron /pam. ur./, matkę Elżbietę, siostrę Joannę Pietrek, ciocie, wujków, szwagra Kazimierza Styczyrz, kuzyna Mirosława Baron oraz Dariusza i Mateusza Zgorzały.

Środa 11.12.2019 r. – dzień powszedni (Róża III)

7.00 Za ++ rodziców Wilhelma i Otylię Baron, Franciszka Piątkowskiego, Stanisława Prenzel, Erwina i Krystynę Baron, dziadków Baron, Psiuk, Piątkowski i Kompała, Justynę Molenda, ++ z pokrew., ks. prob. Gołka i ks. D. Kominka.

16.30 Za ++ Erwina Sowa, Piotra i Matyldę Sowa, Augustyna, Gertrudę, Henryka i Huberta Wręczycki, Urszulę i Stefana Kowol, 3 szwagrów, Annę i Henryka Kochanek, Floriana Sowa, Krystynę Tkacz, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Czwartek 12.12.2019 r. – dzień powszedni (Róża IV)

7.00 Za dusze w czyśćcu.

17.00 Za + męża Marka Łupierz /rocz. śm./.

Piątek 13.12.2019 r. – wspomnienie św. Łucji (Róża V)

7.00 Za dusze w czyśćcu.

17.00 Za + syna Floriana Sowa /pam. ur./, męża Jerzego Sowa oraz ++ z rodzin Dziembała i Sowa.

19.00 Roraty dla młodzieży i pracujących – O przezwyciężenie zła w parafii.

Sobota 14.12.2019 r. – wspomnienie św. Jana od Krzyża (Róża VI)

8.00 Za ++ rodziców Magdalenę i Jana Kosytorz, Martę i Wilhelma Gawenda, Weronikę, Joachima, Grzegorza Kosytorz, Edwarda, Marię, Pawła Sarach, Anielę i Ludwika Danysz, Maksymiliana Kurzac, Henryka Wojsa, Marię Kochanek, dziadków z obu stron, ++ sąsiadów i dusze w czyśćcu.

17.00 Za + męża Norberta Nowak, Pawła Pietrek, Franciszkę i Jana Burek, Marię i Karola Nowak, Gertrudę i Herberta Flajszer, Elżbietę i Tomasza Jaguś, Dorotę i Jerzego Burek, Lillę Jaguś, Hildegardę i Jerzego Lisoń, Józefa Pietrek, pokrewieństwo Nowak, Burek i Zymela, ks. prob. Gołka i ks. D. Kominka.

Niedziela 15.12.2019 r. – III Niedziela Adwentu

8.00 Za + Jerzego Sowa /pam. ur./.

11.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w int. Łucji Majchrzyk z ok. 80 rocz. ur.

15.30 Za + Gintra Czaja /pam. ur./.

Poniedziałek 16.12.2019 r. – dzień powszedni(Róża VII)

7.00 Za + ojca Henryka Kandzia, dziadków Nowak, Kandzia, Wacławek, zaginioną siostrę, Adelajdę i Gizelę Kandzia, Eryka marchewka, Konrada i Anielę Nowak, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

17.00 Za + męża Marka Hampel /pam. ur./, Genowefę Hampel, Joannę Sojka, Marcina Matusek, dziadków z obu stron, ciocie, wujków, Grażynę Janik, Annę Drynda, Pawła Pietrek, Grażynę Włodarczyk, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu.

Wtorek 17.12.2019 r. – dzień powszedni (Róża VIII)

7.00 Za dusze w czyśćcu.

17.00 Za ++ rodziców Krystynę i Erwina Baron, ojca Waldemara Koper, dziadków Baron, Gajda, Koper i Węgrzyński, ciocie Stanisławę Odrzywolską i Teresę Jędrzejczyk, wujka Henryka Gajda, Justynę Molenda, ++ z pokrewieństwa i ks. Damiana Kominka.

Środa 18.12.2019 r. – dzień powszedni (Róża IX)

7.00 Za ++ dziadków Pawła Spałek, Adelajdę Fabian, Elżbietę i Andrzeja Bobola, Zofię i Pawła Sowa, rodziców chrzestnych Reginę Serafin, Jana Włodarczyk, ++ z pokrewieństwa, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

16.30 I. Za ++ męża Jana Piskoń /rocz. śm./, córkę Aniela Kopera, syna Ewalda Piskoń, wnuka Dawida Piskoń, rodziców Martę i Jana Piskoń, Emilię i Piotra Kurzac, 3 braci Jana, Jerzego i Karola Kurzac, synową Reginę Piskoń, 3 szwagrów, 2 szwagierki, Patrycję, Barbarę, Artura i Krystynę Kurzac, Adelajdę Kopera, Małgorzatę Brol, Józefa Wacławek, dziadków Piskoń i Kurzac, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Za + Ewalda Piskoń /30 dzień po śm./.

Czwartek 19.12.2019 r. – dzień powszedni (Róża X i XI)

7.00 Za ++ Adę Tkaczyk /pam. ur./, Jana i Marka Tkaczyk, Rozalię i Czesława Wojtas, Jadwigę Kaczmarską, Henryka Kulik, Marię Kulik, Jana i Agnieszkę Molenda, Jadwigę i Roberta Lempke, Emanuela, Huberta, Henryka i Justynę Molenda, S.M. Bogusławę Jon, ++ wujków, ciocie, szwagrów, szwagierki, kuzynostwo, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

17.00 Za ++ rodziców Adelajdę i Józefa Sowa /pam. ur./, dziadków Sowa i Kawa, pokrewieństwo z obu stron, Grzegorza i Mariana Sowa, Ernesta Kowolik, Norberta Gmyrek, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Piątek 20.12.2019 r. – dzień powszedni (Róża I M)

15.00 Ku czci Miłosierdzia Bożego w intencji Klubu Seniora, emerytów, rencistów i starszych wiekiem parafian oraz czcicieli Miłosierdzia Bożego.

17.00 Za + żonę Adelajdę Kandzia /2 rocz. śm./, Zofię i Ryszarda Kandzia, Józefę Zygmunt, Gertrudę, Pawła i Rufina Jon, Adelajdę i Józefa Kandzia, Marię i Józefa Wacławek, Henryka Kandzia, Elżbietę i Huberta Baron, Różę i Wojciecha Ludwig, Joannę Pietrek, Elżbietę Bendkowską, Damiana Kuta, Adama Zgodzaj, S.M. Bogusławę Jon, Gizelę Kandzia, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

19.00 Roraty dla młodzieży i pracujących – o przezwyciężenie zła w parafii.

Sobota 21.12.2019 r. – dzień powszedni (Róża II M)

8.00 Za ++ żonę Gertrudę Sówka, rodziców Juliusza i Agnieszkę Sówka, Jana i Helenę Zymela, brata Jerzego Sówka, bratowe Teresę i Różę Sówka, siostrę Annę Bula, szwagra Henryka Bula, szwagra Jerzego Młynek, szwagierkę Adelajdę Fabian, Józefa i Huberta Paprotny, Ewę i Iwonę Sówka, Sylwię Janta, Klarę i Marię Baron, Stefana Klinkert, Zygmunta Drynda, Jerzego i Marcina Strużyk, Ryszarda Białas, dziadków Sówka, Pietrek, Zymela i Baron, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu.

17.00 Za + córkę Reginę Serafin, męża Pawła Spałek, rodziców Zofię i Ryszarda Masoń, brata Bernarda, rodziców Klarę i Stefana Spałek, brata Jerzego, Ritę, Pawła i Zygmunta Maruszczyk, Helenę, Marię i Augustyna Sitek, Adelajdę Fabian, Anneliese Schmell, pokrewieństwo, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Niedziela 22.12.2019 r. – IV Niedziela Adwentu

8.00 Za + Annę Potempa – zamiast wieńca od rodziny Myland.

11.00 I. Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo bł. Edmunda Bojanowskiego w intencji Sióstr Służebniczek NMP jako podziękowanie za 25 lat posługi w naszej parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Sióstr w ich posłudze dla dobra Zgromadzenia.

II. W intencji parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo - jako podziękowanie ze strony Sióstr Służebniczek.

15.30 Za + męża Józefa Paruzel, rodz. Elżbietę i Karola Molenda, Gertrudę i Franciszka Paruzel, brata Gerarda, szwagra Albina, Emila Sowa, Andrzeja Molenda, Łukasza Aleksandrowskiego, S.M. Bogusławę Jon, dziadków, ciocie, wujków z obu stron, sąsiadów, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka, O. Bernarda Czaję i dusze w czyśćcu.

Poniedziałek 23.12.2019 r. – dzień powszedni (Róża I)

8.00 Za ++ Elżbietę i Tomasza Jaguś, Józefa i Julię Nowak, Jana i Franciszkę Burek, Lillę Jaguś, Aleksandrę Nowak, Lidię i Piotra Brzezina, Reginę Serafin, Romana Parkitnego, Czesława Siwczak, ciocie, wujków, kuzynostwo, ++ dziadków Nowak i Mańka, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

17.00 Za + żonę Adelajdę Fabian, rodziców Zofię i Jana Fabian, Helenę i Jana Zymela, dziadków Baron, Sowa, Zymela i Fabian, szwagierki Gertrudę i Różę Sówka, szwagrów Jerzego Sówka, Jerzego Młynek, Annę i Walentego Kompała, Klarę i Marię Baron, Pawła Spałek, Józefa Ligendza, Hildegardę Ligendza, Karola Sowa, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka, ++ kapłanów, siostry zakonne, sąsiadów i dusze w czyśćcu.

Wtorek 24.12.2019 r. – Wigilia Urocz. Narodzenia Pańskiego (Róża II)

8.00 Za + męża Piotra Kurzac /pam. ur./, rodziców Agnieszkę i Józefa Kurzac, teściów Gertrudę i Piotra Pietrek, syna Brunona, żonę Łucję, syna Leonarda, synowe Marię i Joannę Pietrek, Norberta Kucierajter, Ryszarda, Hermana i Jana Kurzac, Marię, Annę i Józefę Kurzac, Marię Reska, Jerzego Stajenda, Teresę i Józefa Dikta, Teresę i Damiana Myrcik, Mieczysława Grabińskiego, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

24.00 Pasterka:

I: Za Parafian

II: W intencji członków ustępującej i nowej Parafialnej Rady Duszpasterskiej oraz w intencji ich rodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie.

Środa 25.12.2019 r. – Uroczystość Narodzenia Pańskiego

8.00 Za Parafian.

11.00 Za Parafian.

15.00 Nieszpory świąteczne

Czwartek 26.12.2019 r.II święto –Święto św. Szczepana

8.00 Za Parafian.

11.00 Za Parafian.

15.30 Za + Gotfryda Schindler /pam. ur./.

Piątek 27.12.2019 r.Święto św. Jana Apostoła (Róża III)

8.00 I. W intencji mieszkańców ul. Lompy.

II. W intencji mieszkańców ulic Brzozowej i Szpakowej.

III. W intencji mieszkańców ul. Zielonej i Wrzosowej.

Sobota 28.12.2019 r.Świętych Młodzianków (Róża IV)

8.00 I. Ku czci św. Młodzianków w intencji wszystkich dzieci naszej parafii.

II. W intencji mieszkańców ulic 1 Maja, Nowej i Kolejowej.

17.00 Za ++ rodziców Łucję i Franciszka Pietrek, Irenę i Józefa Szulc.

Niedziela 29.12.2019 r. – Święto Św. Rodziny

8.00 Za Parafian.

11.00 Ku czci Świętej Rodziny w intencji wszystkich rodzin naszej parafii.

15.30 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w int. Ewy Kucierajter z okazji urodzin oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w rodzinie Kandzia.

Poniedziałek 30.12.2019 r. – Dzień VI w Oktawie Bożego Narodzenia (Róża V)

8.00 I. W intencji mieszkańców ul. Piaskowej i ks. Gołka

II. W intencji mieszkańców ul. Lublinieckiej.

III. W intencji mieszkańców ul. Leśnej.

Wtorek 31.12.2019 r. – św. Sylwestra (Róża IV)

15.30 I. Za parafian

II. Za ++ parafian w roku 2019: Paweł Spałek, Jerzy Banasz, Erna Rokosa, Regina Sladek, Henryka Brol, Krystyna Kowolik, Zofia Krawczyk, Róża Ludwig, Zbigniew Wojnowicz, Jerzy Sowa, Paweł Hanszla, Gabriel Gorol, Anna Potempa, Marian Sojka, Ewald Piskoń.