Autorem fotografii jest Mikołaj Szulc oraz Bernadeta Dziembała.