Z racji pandemii, podobnie jak w roku ubiegłym, nie odbyła się tradycyjna kolęda polegająca na odwiedzaniu kolejnych domów i rodzin. W dniach od poniedziałku 27 grudnia do czwartku 30 grudnia 2021 r. były codziennie odprawiane Msze św. za mieszkańców poszczególnych ulic z prośbą o Boże błogosławieństwo w nowym roku. Pół godziny przed mszą mieszkańcy poszczególnych ulic byli zaproszeni do wspólnej modlitwy różańcowej.

 

PLAN MSZY BYŁ NASTĘPUJĄCY:

Poniedziałek 27.12.2021 – Święto św. Jana Apostoła

8.00 I. W int. mieszkańców ul. Stawowej i Rzecznej.

II. W int. mieszkańców ul. Brzozowej i Szpakowej.

9.30 W int. mieszkańców ul. Lompy, Zielonej i Wrzosowej

Wtorek 28.12.2021 – Świętych Młodzianków

8.00 W int. mieszkańców Piaskowej i Ks. H. Gołka.

9.30. I. Ku czci św. Młodzianków w intencji wszystkich dzieci naszej parafii.

II. W int. mieszkańców Piłki.

Środa 29.12.2021 – Oktawa Narodzenia Pańskiego

8.00 I. W int. mieszkańców ul. Lublinieckiej, ks. D. Kominka i Leśnej.

II. W int. mieszkańców Kolonii i ul. J. Piecuch.

9.30 W int. mieszkańców ul. Dworcowej, Słoneczneji Zachodniej.

Czwartek 30.12.2021 – Oktawa Narodzenia Pańskiego

8.00 I. W int. mieszkańców ul. Kolejowej.

II. W int. mieszkańców ul. Polnej i Rusinowickiej.

9.30 W intencji mieszkańców u. 1 Maja i Nowej.

 

Po mszy każda rodzina miała zgromadzić się w domu na wspólnej modlitwie. Wychodząc z kościoła można było zabrać przygotowane teksty modlitw, wodę święconą (przygotowane zostały specjalne buteleczki) i poświęconą kredę dla oznaczenia drzwi domów.

Ofiary kolędowe składane podczas Mszy świętych zostały przeznaczone na położenie nowej nawierzchni chodnika na wyremontowanym zbiorniku na opał oraz wokół niego.

Rodziny, które pragną jeszcze, by kapłan nawiedził ich dla pobłogosławienia nowego domu lub mieszkania, proszone są o zgłoszenie tego zamiaru po Mszach świętych w zakrystii lub w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania.

 

PLAN MODLITWY W RODZINIE

Kolęda:

Przybieżeli do Betlejem pasterze …

WPROWADZENIE

Prowadzący: Pokój temu domowi.

Zgromadzeni: I wszystkim jego mieszkańcom.

Prowadzący: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Zgromadzeni: Amen.

Prowadzący: Naszą rodzinną modlitwę niech rozpocznie odczytanie fragmentu Pisma Świętego:

FRAGMENT PISMA ŚW.

Prowadzący: Z Ewangelii według św. Łukasza (2, 6‒14)

PROŚBY – wypowiadane przez prowadzącego

Módlmy się teraz o Boże błogosławieństwo dla nas:

Pozostań Panie w naszej rodzinie i mieszkaj z nami przez wszystkie dni nowego roku. Ciebie prosimy

Pomóż nam przezwyciężać zło dobrem. Ciebie prosimy

Pomóż nam być otwartymi na potrzeby drugich. Ciebie prosimy

Przywróć zdrowie wszystkim chorym. Ciebie prosimy

Daj chwałę nieba naszym zmarłym. Ciebie prosimy

Wszyscy wspólnie modlą się: Ojcze nasz

MODLITWA

Następnie prowadzący odmawia poniższą modlitwę

Boże, nasz Ojcze, kapłan w kościele udzielił nam błogosławieństwa, a teraz jako mieszkańcy tego domu prosimy Ciebie, abyśmy zawsze cieszyli się zdrowiem duszy i ciała. Napełniaj nasze serca Twoim pokojem, łagodnością i miłością, aby zawsze panowała wśród nas jedność i zgoda. Ześlij nam swego Ducha Świętego, abyśmy zawsze mogli postępować zgodnie z wolą Twoją i uwielbiać Ciebie, Ojca Przedwiecznego i naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen.

POKROPIENIE DOMU WODĄ ŚWIĘCONĄ

Prowadzący:

Niech ta woda przypomni nam przyjęty chrzest i naszą przynależność do Chrystusa Pana, który nas odkupił przez swoją mękę, śmierć i chwalebne zmartwychwstanie.

Następnie prowadzący kropi wodą święconą mieszkanie

TRADYCYJNY ZAPIS NA DRZWIACH DOMU

Prowadzący:

Niech na drzwiach naszego domu widnieje napis, że
w nowym roku sam Chrystus błogosławi naszemu domowi

ktoś z rodziny zapisuje na drzwiach poświęconą kredą stosowny napis:

C + M + B 2022 (Chrystus mieszkanie błogosławi)

UCAŁOWANIE KRZYŻA

Prowadzący: Na znak wiary ucałujmy krzyż naszego Pana

Następnie każdy ze zgromadzonych całuje krzyż kolędowy

MODLITWA DO MATKI NAJŚWIĘTSZEJ

Na zakończenie zwróćmy się do Matki Najświętszej:

Wszyscy wspólnie modlą się: Pod Twoją obronę

ZAKOŃCZENIE MODLITWY

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen

Kolęda: Do szopy, hej pasterze …