W Uroczystość Objawienia Pańskiego miało miejsce tradycyjne przejście przez parafię kolęników misyjnych, którzy nawiedzali domy parafian kolęująci zbierając ofiary na rzecz pomocy dzieciom w krajach misyjnych. Grupa kolędników była prowadzona przez SM. Michalinę, naszą katechetkę. W czasie kolędowania zebrano kwotę 826 złotych. Serdecznie dziękujemy za ofiarność.

Kolędowanie wiązało się z recytacją określonych tekstów w odiwedzanych domach, które sprowadzały się w sowim pzresłaniu do tradycyjnego tekstu: "Za kolędę dziękujemy, zdrowia, szczęścia, wam życzemy, abyście tu długo żyli, potem się wiecznie cieszyli, ze świętemi w niebie".

Oto krótka relacja fotograficzna.