W sobotę 5 stycznia br. grupa dzieci i młodzieży naszej parafii wraz z S.M. Michaliną zorganizowali akcję "Kolędnicy Misyjni 2018/2019". Kolędnicy przeszli ulicą Dworcową i ulicami przeległymi zbierając ofiary na cele misyjne Kościoła. W tym roku zebrane ofiary będą przekazane na pomoc dzieciom w Rwandzie i Burundii. Kolędnicy odwiedzili także dzieci niepełnosprawne przebywające na obecnym turnusie w naszym ośrodku.

Dziękujemy wszystkim Parafianom za życzliwe przyjęcie kolędników oraz za złożone ofiary.