Tradycyjnie na ulice naszej parafii wyszli kolędnicy misyjni. W sobotę 4 stycznia przeszli oni ulicą Kolejową mawiedziając domu parafian, kolędując, recytując wiersze i zbierając ofiary na rzecz pomocy dzieciom w Amazanii. Oto krótka dokumentacja fotograficzna z tego wydarzenia.

Serdecznie dzięujemy wszystkim kolędnikom oraz rodzicom za opiekę, a mieszkańcom ul. Kolejowej za złożone ofiary. Kolędnicy zebrali kwotę 617 złotych. Bóg zapłać.