Przedstawione fotografie są autorstwa p. Roberta Dziury. Serdecznie dziękujemy za utrwalenie w fotografiach tego wydarzenia.