Oto dokumentacja fotograficzna meczu autorstwa S.M. Olgi