Oto skromna dokumentacja fotograficzna z pielgrzymki do sanktuarium maryjnego w Licheniu oraz do Gniezna do grobu św. Wojciecha (gdzie spotkaliśmy samego Księdza Arcybiskupa Wojciecha Polaka, Prymasa Polski) i na Pola Lednickie. Pielgrzymka odbyła się w dniach 1 i 2 sierpnia br.