Oto kilkanaście fotografii z pielgrzymki do Trzebnicy, której towarzyszył ks. dyr. Kazimierz Tomasiak