W sobotę 6 października br. odbyła się doroczna pielgrzymka pracowników Caritas Diecezji Gliwickiej oraz Woluntariuszy Parafianych Zespołów Caritas do Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach. Wraz z przedstawicielami naszej parafii do Rud pielgrzymowali także Wolontariusze z parafii w Olszynie, Lisowie oraz Krupskim Młynie.

Oto krótka ogólnodostępna relacja fotograficzna z tego wydarzenia.