W ostatnim czasie prowadzone były w parafii prace nad nowym przyłączem kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla parafii. Serdecznie dziękujemy tym parafianom, którzy zaamgażowali się w prowadzone prace, a tym także w uporządkowanie terenu po wykopach głębokich na 3 metry. Bóg zapłać.