Autorem fotografii jest ks. Kazimierz Tomasik, dyrektor Ośrodka dla niepełnosprawnych.