W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP o godz. 11.00 celebrowana była Msza św. w intencji wspólnoty Dzieci Maryi, którą w naszej parafii prowadzi S.M. Michalina J. Daniel. W czasie msze 38 dzieczyn przyjęło nowe medaliki i odmówiło akt ofiarowania.

Życzymy wspólnocie Maryi, aby nadal rozwijała się liczebie i duchowo dla dobra całej wspólnoty parafialnej.