Piąta Niedziela Wielkanocna przypadjająca 29 kwietnia br. była dla naszej wspólnoty parafialnej dniem uroczystości odpustowej ku czci Znalezienia Krzyża Święteg, kiedy dziękowaliśmy Chrystusowi za ten święty znak zbawienia, za jego mądrość i za płynącego z niego nadzieję.

Uroczysta suma odpustowa została odprawiona o godz. 11.00, a uroczyste nieszpory odpustowe o godz. 15.00.

Kaznodzieją odpustowym był ks. prof. Jan Kochel z Gliwic, kierownik Katedry Antropologii i Teologii Rodziny w Instytucie Nauk o Rodzinie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w Opolu.

Oto relacja fotograficzna z celebracji sumy odpustowej: