Drodzy Parafianie.

Zapraszamy do udziału w zbliżających się wydarzeniach związanych z Kongresem Eucharystycznym przeżywanym w naszej diecezji, a tym samym także w naszej parafii.

 

Oto bliżające się WYDARZENIA DIECEZJALNE:

 

18.05.2024 (sobota)

STATIO IV: Gość Kongresu: Kard. Grzegorz Ryś

Czuwanie – Wigilia Uroczystości Zesłania Ducha Świętego

Gliwice, kościół Chrystusa Króla

19.30 – uwielbienie, 20.00 – konferencja Ks. Kardynała, 20.45 – modlitwa za kapłanów, 21.00 – uwielbienie,

21.15 – modlitwa za świeckich, zakończenie (godz. 22.00)

 

30.05.2024 (czwartek) Uroczystość Bożego Ciała

Zakończenie Kongresu Eucharystycznego

Gliwice, katedra św. Ap. Piotra i Pawła i wszystkie parafie

W czasie procesji Bożego Ciała przy czterech ołtarzach

będą odczytywane przygotowane na tę okazję medytacje.

Autorem medytacji jest Kard. Angelo Comastri

 

Kongres Eucharystyczny, chociaż zakończy się w Boże Ciało, to jednak zostanie przedłużony o kilka dodatkowych wydarzeń przeżywanych w duchu eucharystycznym, które są nazwane „Epilogami”.

 

08.06.2024 (sobota)

EPILOG I: Diecezjalna Pielgrzymka Rodzin oraz Festyn Rodzinny

Rudy, bazylika WNMP (Sanktuarium MB Pokornej)

 

09.06.2024 (niedziela)

EPILOG II: Metropolitalny Obchód Odpustu ku czci MB Pokornej – XV rocz. podniesienia do godności Bazyliki M.

Rudy, bazylika Wniebowzięcia NMP (Sank. MB Pokornej)

11.00 – Eucharystia, 15.00 – nieszpory

 

16.06.2024 (niedziela)

EPILOG III: 25. rocz. pobytu św. Jana Pawła II w Gliwicach

„Święty Jan Paweł II – Człowiek Eucharystii”

Gliwice, katedra św. Ap. Piotra i Pawła

18.30 – Eucharystia, po Mszy – koncert chórów

 

11.07.2024 (czwartek)

EPILOG IV: Spotkanie z młodzieżą na „Festiwalu Życia”

Gość: bp Andrzej Czaja

Kokotek k/Lublińca – Ośrodek OO. Oblatów „Niniwa”

 

12.07.2024 (piątek)

Olszyna, kościół Wniebowzięcia NMP

Gość: bp Andrzej Czaja

Godzina celebracji zostanie podana później.

Zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu, które jest organizowane dla naszego Dekanatu Sadowskiego.

 

15 – 17.08.2024 (czwartek – sobota)

EPILOG V: Diecezjalna Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

19.10.2024 (sobota)

EPILOG VI: Sympozjum „Święci Eucharystią”

Gliwice, Centrum Edukacyjne św. Jana Pawła II

 

WYDARZENIA DEKANALNE

 

Niedziela 12 maja - Kochanowice godz. 15.00 - Dekanalne spotkanie FZŚ

Piątek 17 maja - Boronów godz. 20.00 - Wieczór Uwielbienia

Sobota 18 maja - Rusinowice godz. 9.30 - Dakanalne spotkanie Dzieci Maryi

Sobota 25 maja - Sadów godz. 14.00 - Dekanalne spotkanie nadzwyczajsznych szafarzy Komunii św.

Niedziela 26 maja - Lisów godz. 15.00 - Dekanalne spotkanie dla kobiet

 

WYDARZENIA PARAFIALNE W RAMACH DIECEZJALNEGO KONGRESU EUCHARYSTYCZNEGO

 

CZWARTKOWE MSZE ŚWIĘTE Z KATECHEZĄ

I AGAPĄ (SPOTKANIE MIŁOŚCI PRZY STOLE)

 

16 maja 2024 (czwartek)

Świadkowie Eucharystii znani i nieznani

Kazanie wygłosi ks. Leszek Lepiorz - wikariusz parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach

Agapa – Róża IX, X i XI

 

EPILOG PARAFIALNY

XXX Parafialna Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

Piątek 14 czerwca

5.00 Msza święta w intencji pielgrzymów – wyjście

19.00 Wspólne śpiewanie piosenek pielgrzymkowych

21.00 Udział w Apelu Jasnogórskim

Sobota 15 czerwca

7.30 Jasna Góra – Msza w intencji parafii

19.30 Powitanie pielgrzymów w parafii.


 

 

MODLITWA W INTENCJI KONGRESU

Ojcze Niebieski,

źródło życia i świętości!

Ześlij nam Ducha Świętego,

abyśmy coraz bardziej

miłowali Chrystusa obecnego w Eucharystii,

który każdego dnia zapewnia nas:

„Ja jestem z wami”.

Spraw Ojcze, aby czas Kongresu Eucharystycznego

służył odnowie duchowej naszej diecezji -

pogłębianiu wiary w żywą obecność Chrystusa

i odkrywaniu piękna wspólnoty

zgromadzonej na modlitwie.

Prosimy, aby nasze siostry i nasi bracia,

którzy z różnych powodów, czasem bardzo bolesnych,

oddalili się od Eucharystii,

powrócili do Chrystusa i do naszych wspólnot.

Daj nam serca otwarte,

abyśmy potrafili Chrystusa spotkać, miłować i służyć Mu,

nie tylko na Eucharystii i adoracji,

ale także w drugim człowieku,

szczególnie chorym, starszym i samotnym.

Prosimy o to

przez wstawiennictwo patronów Kongresu Eucharystycznego:

św. Jana Pawła II i bł. Carla Acutisa.

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.

 

LIST BISKUPA GLIWICKIEGO NA ROZPOCZĘCIE KONGRESU

List na rozpoczęcie Kongresu Eucharystycznego

„Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata»” (Mt, 28,16-20).

Te ostatnie słowa Ewangelii według św. Mateusza są uroczystym zapewnieniem Zmartwychwstałego Pana o Jego obecności pośród uczniów posłanych na świat, aby być Jego świadkami. Eucharystia pozostaje ciągle żywą i aktualną lekcją tego wszystkiego, co Jezus nauczał. To wiecznie inspirujące źródło nowego życia: „To czyńcie na moją pamiątkę!”.

W Niedzielę Palmową wejdziemy w doroczne obchody centralnej prawdy naszej wiary: liturgia będzie nas prowadziła razem z Chrystusem ku Golgocie. Towarzysząc Jezusowi, usłyszymy znamienne słowa, wypowiedziane przez Niego w Wieczerniku: „«Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał.» (…) Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: «To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!». Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: «Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana».” (Łk 22,14-20).

Umiłowani, w nadchodzącą Niedzielę Palmową, rozpoczniemy celebrację Kongresu Eucharystycznego, do którego przygotowujemy się już od poprzedniego roku. Towarzysząc Chrystusowi, który uroczyście przybywa do Jerozolimy, aby dopełnić dzieła naszego zbawienia, pragniemy przyjąć Go na nowo w naszych sercach. Pragniemy otworzyć raz jeszcze przed Nim drzwi naszych domów, miejsc pracy i nauki. Pragniemy, aby wszedł w całą naszą codzienność. Pragniemy, aby był zawsze z nami.

Pan Jezus przybywa do Jerozolimy witany przez tłumy wiwatujących ludzi w oczekiwaniu na to, że spełni On ich wizję szczęścia i wyzwolenia. Wkrótce jednak pozostanie sam – odrzucony, zdradzony i wyszydzony. Zostanie ukrzyżowany i odda swe życie. W tajemnicy swojej śmierci dotknie wszystkiego co ludzkie po to, aby przez swoją śmierć przynieść życie, a przez swoje zmartwychwstanie niezachwianą nadzieję. W chwili największego ludzkiego osamotnienia z wysokości krzyża przyciąga do siebie, do swojego serca wszystkich i staje się wiecznie życiodajnym zaczynem nowej ludzkości.

Umiłowani!

Tajemnica odejścia człowieka od Boga powtarza się nieustannie i stanowi część misterium zła, które wplata się w historię ludzkości jako pokusa poszukiwania szczęścia i wolności z dala od Stwórcy. Ta pokusa prowadzi do jeszcze większego zagubienia człowieka i jest zwodniczą drogą zamykającą przed nim horyzont nadziei. Tylko bowiem śmierć Chrystusa, przyjęta z miłości do nas, i Jego zmartwychwstanie, objawiające moc Boga, otwierają człowieka na zrozumienie znaczenia własnej egzystencji i nadają sens temu, co bez światła paschalnego pozostaje przekleństwem i ciężarem nie do udźwignięcia.

Kongres jest zaproszeniem do trwania przy Chrystusie. Jest propozycją odkrywania ciągle na nowo źródła pociechy, nadziei, inspiracji do życia jego pełnią. Jest przypomnieniem, że człowiek przeznaczony jest do wielkich dzieł Bożych, których uwieńczeniem jest świętość!

Eucharystia jest największym darem dla ludzkości. Jest sakramentem, w którym nieustannie uobecnia się zbawienie dokonane w misterium paschalnym przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pośród zawirowań, mroków i niepewności współczesnego świata Eucharystia jest głosem Boga, który stale nas zapewnia: „Ja jestem z wami!”. Ta prawda wybrzmiewa nieustannie, abyśmy nie zwątpili, aby w naszych sercach pomimo tylu trwóg i niepokoju nie zgasła nadzieja.

Ten głos prawdy jest obecny we wspólnocie Kościoła, abyśmy pośród pokus indywidualizmu i egoizmu potrafili odkrywać piękno bycia jedną rodziną, wspólnotą uczniów Jezusa, synami Bożymi w Synu. Eucharystia nas inspiruje do nowego życia. Chrystus, który pozostaje z nami jako niewyczerpany dar miłości Boga, poprzez Eucharystię przynagla nas: to czyńcie na moją pamiątkę!

Eucharystia jest otwarciem naszego czasu na wieczność. Chleb i wino, owoce pracy rąk ludzkich, stają się Ciałem i Krwią naszego Pana. Przez te dary ofiarne przyniesione na ołtarz realnie uczestniczymy w dziele zbawienia. Odkupieni ofiarą miłości Syna Bożego, żywiąc się Eucharystią, jesteśmy zaproszeni do udziału w tym Misterium. Poprzez naszą pracę, radość i cierpienie, poprzez budowanie relacji braterskich, zdolność pokonywania uprzedzeń i podziałów, jednym słowem, przez czynione dobro i konkretne dzieła miłosierdzia i miłości bliźniego, przygotowujemy chleb i wino, które złożone na ołtarzu staną się Ciałem i Krwią Chrystusa.

Uczestnicząc w Kongresie, będziemy zaproszeni do odnowienia naszej wiary, umocnienia więzi miłości z Bogiem oraz z Braćmi i Siostrami. Na tej kongresowej drodze będziemy mogli posłuchać świadectwa osób, na których życie Eucharystia wpłynęła i wpływa w szczególny sposób. Wśród zaproszonych gości będą abp Rino Fisichella, pro-prefekt watykańskiej dykasterii do spraw nowej ewangelizacji, kardynał Angelo Bagnasco, emerytowany arcybiskup Genui i były przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch, kardynał Müller, emerytowany prefekt Kongregacji ds. doktryny wiary. Swoim doświadczeniem wiary podzieli się z nami także kardynał Grzegorz Ryś, arcybiskup łódzki, abp Adrian Galbas, nasz metropolita katowicki, matka Adela Galindo, założycielka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Przebitych Serc Maryi i Jezusa oraz pan Enrico Petrillo, małżonek służebnicy Bożej Chiary Corbella Petrillo, heroicznej matki, która poświęciła swoje życie, aby ocalić dziecko, które nosiła w swym łonie.

Umiłowani!

Z całego serca wraz z biskupem Andrzejem serdecznie Was zapraszamy do przeżycia czasu Kongresu jako kairosu, czasu łaski i szczególnego nawiedzenia nas przez Boga.

Wiemy, że w wielu parafiach podejmowane są inicjatywy modlitewne i charytatywne, które mają nas przygotować do owocnego przeżywania tygodni kongresowych. Bardzo cieszymy się z każdego znaku podjęcia zaproszenia do uczestnictwa w tym dziele i serdecznie za to zaangażowanie dziękujemy.

Pragniemy także podziękować tym wszystkim, którzy w poczuciu odpowiedzialności za Kongres złożyli ofiary na rzecz jego wsparcia. Bóg zapłać! To dzięki waszej wrażliwości i ofiarności możemy podejmować różnego rodzaju inicjatywy i organizować wydarzenia, które wymagają nakładów pracy i środków materialnych.

Otwierając przed Chrystusem bramy naszych serc, podejmijmy z nowym zapałem zobowiązanie duchowego towarzyszenia naszemu Mistrzowi i Zbawicielowi w jego drodze paschalnej. Przyjmijmy raz jeszcze z otwartym sercem Tego, który w białej Hostii Chleba Życia zapewnia nas: „Ja jestem z wami!”. Niechaj prawda tych słów będzie umocnieniem w zmaganiach, pociechą w chwilach zwątpienia. Niechaj stanie się inspiracją do dobrych i szlachetnych wyborów, budujących wspólnotę ludzką i kościelną.

Na zbliżające się Święta Zmartwychwstania Pańskiego i czas Kongresu Eucharystycznego wraz z biskupem pomocniczym Andrzejem i biskupem seniorem Janem, życzymy Wam umocnienia wiary, szczodrobliwości w podejmowaniu dzieł miłosierdzia i niezachwianej nadziei w zwycięstwo dobra nad złem i z całego serca udzielamy Wam apostolskiego błogosławieństwa!

Wasz biskup

Sławomir