W dniach 15 i 16 czerwca br. odbyła się XXIV Parafialna piesza pielgrzymka na Jasną Górę, które była realizowana wespół z pielgrzymką z naszej macierzystej parafii św. Józefa w Sadowie.

Oto skromna dokumentacja fotograficzna autorstwa SM. Dominiki Leyk, która zostanie w najbliższym czasie ubogacona kolejnymi fotografiami.

Bardzo dziękujemy wszystkim tegorocznym pielgrzymom za piękne świadectwo wiary i dopowiedzialności za dzieło pielgrzymki, a wszystkim bezpośrednio zaangażowanym w dzieło porządku i animacji duchowej składamy serdeczne podziękowanie za ofiarność i poświęcenie.