W sobotę 12 września 2020 r. w ramach sobotniego spotkania wspólnoty Dzieci Maryi, zorganizowany zestaw gier i zabaw dziecięcych w ogrodzie farskim. Oto dokumentacja fotograficzna tego wydarzenia: