Drodzy Parafianie.

Drodzy Goście.

Życzmy Wam, aby nasz Pan, Jezus Chrystus otworzył swoim zmartwychwstaniem Wasze oczy i serca, byście mogli je napełnić Jego światłem, radością, pokojem, mocą ducha i wszelkiego dobra, a potem byście umieli Go rozpoznać na drogach życia i świadczyć o Nim w codzienności.

Życzmy Wam radosnej, pełnej pokoju, zgody i miłości Wielkanocy.

 

Duszpasterze