Chrzest dziecka zakłada koniecznie żywą wiarę rodziców dziecka, przynajmniej jednego z nich.

PRZYGOTOWANIE RODZICÓW PRZED CHRZTEM DZIECKA:

Proszą o chrzest wspólnotę Kościoła:

  • rodzice dziecka - jeżeli są wierzący, tzn. praktykujący (przynajmniej jedno z nich), żyjący w związku sakramentalnym oraz pragnący wychować dziecko po chrześcijańsku;
  • rodzice dziecka, pozostający w związku niesakramentalnym, ale z przeszkodą kanoniczną do ślubu kościelnego - jeżeli są wierzący (tzn. praktykujący), oraz pragną wychować dziecko po chrześcijańsku;
  • osoby samotnie wychowujące dziecko - jeżeli są wierzące (tzn. praktykujące) i pragną wychować dziecko po chrześcijańsku;
  • w pozostałych sytuacjach proponuje się odłożenie chrztu dziecka na okres późniejszy, gdy zaistnieją warunki rozwoju jego wiary lub ono samo podejmie decyzję przyjęcia chrztu

Zgłaszają dziecko do chrztu (w kancelarii):

Zgłaszają rodzice (osobiście - jedno z nich) najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem udzielania. Okazują w kancelarii dokument urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego, podają dane personalne rodziców chrzestnych (w tym, datę ich urodzenia i dokładny adres zamieszkania).

Jeżeli dziecko jest zamieszkałe w innej parafii - dostarczają oni stosowną zgodę przeniesienia chrztu z parafii zamieszkania dziecka. Podobną zgodę uzyskują w naszej parafii - jeżeli dziecko jest zamieszkałe w naszej parafii, a rodzice pragną je ochrzcić w innej.

Kupują dla dziecka świecę i szatę. Świeca powinna towarzyszyć dziecku przez całe życie, m. in. przy pierwszej Komunii Świętej.

Przed chrztem rodzice uczestniczą w katechezie w piątek poprzedzający chrzest o godz. 19.15.

W dniu chrztu:

  • Rodzice dziecka (o ile nie są kanonicznie przeszkodzeni) przystępują do Komunii świętej. Ofiarują Komunię Św. w intencji dziecka.
  • Chrzest dzieci jest udzielany w każdą 1. niedzielę miesiąca, podczas Mszy św. sprawowanej o godz. 15.30.