Firma CELJAR z Koszęcina dostarczyła zestaw nowego oświetlenia, jakie zostało zamontowane w nawie głównej kościoła. Zrealizowany projekt poprawił doświetlenie wszystkich miejsc w ławkach oraz w prezbiterium kościoła, a przede wszystkim warunkuje określone oszczędośni w poborze energii elektrycznej.