Odwiedziny chorych i starszym wiekiem parafian mają miejsce w I Piątek miesiąca od godz. 8.30 oraz w dniach poprzedzających Uroczystość Bożego Narodzenia oraz Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.

Chorzy mają także możliwość przyjęcia Komunii św. w każdą niedzielę przez posłudzę nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., co trzeba zgłosić w parafii w dniach poprzedzających.