Odwiedziny chorych i starszym wiekiem parafian mają miejsce w I piątek miesiąca od godz. 9.00.