25.05. - 02.06.2024 r.

Sobota 25.05.2024 – dzień powszedni (Róża VI)

8.00 I. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie oraz opiekę Matki Bożej na każdy dzień kapłańskiej posługi w intencji O. Zbigniewa Halemby OMI z okazji rocz. urodzin.

II. Za + Henryka Pietrek /rocz. śm. i pam. ur./, żonę Jadwigę, Jana i Jadwigę Kubiciel, Justynę Molenda, Marię Kulik, Roberta Lempke, dziadków i babcie z obu stron, ++ wujków, S.M. Bogusławę Jon, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

12.00 Msza święta w intencji nowożeńców: Magdalena Bielecka – Kamil Tinschert.

17.00 I. Za ++ Marię, Pawła i Edwarda Sarach, Maksymiliana Kurzac, Łucję, Konrada i Jerzego Kurzac, dziadków Lubos, Sarach i Kurzac, Magdalenę, Jana, Grzegorza, Weronikę i Joachima Kosytorz, Anielę i Ludwika Danysz, Marię Kochanek, Henryka Wojsa, Jana Kluge, Dawida Myland, Teresę Polak, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski i opiekę Matki Bożej szkaplerznej oraz z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Anny Nowak z okazji 40 rocz. urodzin.

Niedziela 26.05.2024 – Uroczystość Najświętszej Trójcy

8.00 Za + matkę Wandę Konopka – ofiarowana od dzieci.

11.00 W intencji wszystkich matek naszej parafii z okazji Dnia Matki.

15.30 Za + matkę Mirosławę Pyrek /rocz. śm./, rodziców Małgorzatę i Wilhelma Czaja, Matyldę i Ernesta Pyrek, Antoninę i Franciszka Czaja, Piotra i Annę Pyrek, Martę i Franciszka Myrcik, Mariana Pyrek, Renatę Pyrek, Marię i Józefa Kandzia, Marię i Karola Hoffmann, ++ z rodzin Pyrek, Czaja, Pyka, Myrcik, Kandzia i Hoffmann oraz ++ kapłanów

Poniedziałek 27.05.2024 – dzień powszedni (Róża VII)

7.00 W intencji chorych i cierpiących.

18.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie oraz potrzebne dary w kapłańskiej posłudze w intencji ks. dyr. Kazimierza Tomasiaka z okazji 42 rocz. urodzin.

Wtorek 28.05.2024 – dzień powszedni (Róża VIII)

7.00 Za ++ rodziców Wilhelma i Otylię Baron, Franciszka Piątkowskiego, Magdalenę i Stanisława Prenzel, Erwina i Krystynę Baron, dziadków z obu stron, Klarę i Marię Baron, Justynę Molenda, ++ z pokrewieństwa, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

18.00 Za + Józefa Paruzel, rodziców Elżbietę i Karola Molenda, Gertrudę i Franciszka Paruzel, siostrę Marię, braci Gerarda, Józefa i Konrada, szwagrów Albina i Mariana, S.M. Bogusławę Jon, Andrzeja Molenda, Łukasza Aleksandrowskiego, Józefę i Ryszarda Kurzac, Agnieszkę i Konrada Wysocki, Wandę i Ireneusza Grzywacz, Henryka Mazur, Annę Grund, ciocie, wujków z obu stron, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Środa 29.05.2024 – wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej (Róża IX)

7.00 O przezwyciężenie zła w parafii.

16.30 I. Za + ojca Tadeusza Masoń /pam. ur./, matkę Magdalenę Masoń, dziadków Masoń, Smol, Cieślik, teścia Eryka Cieślik, siostrę Sarę, Jana Richter, ciocie, wujków, kuzynostwo z obu stron, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka, ks. Dariusza Bienię i dusze w czyśćcu.

II. Za ++ matkę Rutę i ojca Norberta Gmyrek, dziadków Gmyrek i Łupierz, Arkadiusza i Emila Burek, Patrycję Kurzac, Piotra, Jana i Dawida Myland, Bogdana Tom, ciocie, wujków, ++ z pokrewieństwa, siostry zakonne, kapłanów i dusze w czyśćcu.

Czwartek 30.05.2024 – Urocz. Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało

8.00 SUMA:

I. Za parafian.

II. W intencji nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.: Romana Kurzac, Ireneusza Piątkowskiego, Roberta Kocyba i Łukasza Machoń oraz ich rodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo w posłudze liturgicznej oraz w życiu rodzinnym.

III. W intencji Grupy lektorskiej św. Pawła Apostoła oraz w intencji ich rodzin z okazji jubileuszu 25 rocznicy ustanowienia z prośbą Boże błogosławieństwo w posłudze liturgicznej oraz w życiu rodzinnym.

11.00 Za + męża Konrada Molenda /pam. ur./, syna Andrzeja, rodziców Alojzego i Jadwigę Pietrzyk, Elżbietę i Karola Molenda, braci Jana i Ryszarda Pietrzyk, Margot i Józefa Gruca, Iwonę Dziuk, Alojzego i Paulinę Kupny, szwagrów, szwagierkę Marię, Łukasza Aleksandrowskiego, Małgorzatę, Henrykę i Henryka Brol, babcie, dziadków, pokrewieństwo, S.M. Bogusławę Jon, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

15.30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji rodziny, sąsiadów i dobrodziejów – intencja Marii Gałeczka.

Piątek 31.05.2024 – Święto Nawiedzenia NMP (Róża X i XI)

7.00 Za + męża Jana Gałeczka.

18.00 I. Za ++ rodziców Hildegardę i Antoniego Młynek, Wandę Konopka, ++ z pokrewieństwa Młynek, Konopka i Anioł, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Za + męża Lucjana Pietrek, ojca Aleksandra Świerczyńskiego, teściów Łucję i Franciszka Pietrek, Emanuela Szulc, Marka Hampel, ++ chrzestnych, ciocie, wujków, kuzynostwo, ks. Damiana Kominka, ks. prob. Gołka i dusze w czyśćcu.

Sobota 01.06.2024 – wspomnienie św. Justyna – I Sobota (Wszystkie Róże)

8.00 I. Ku czci Niepokalanego Serca NMP i Królowej Różańca św. w intencji Róż różańcowych.

II. Za ++ brata Roberta Łupierz /rocz. śm./, rodziców Annę i Gintra Łupierz, brata Marka, dziadków Agnieszkę i Romana Łupierz, Annę i Konstantego Prańdzioch, Marię i Huberta Sonnek, wujka Gotfryda Schindler, ++ z pokrewieństwa Łupierz, Pietrek, Prandzioch, Hanszla, Ceglarek, Drynda, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

17.00 I. Za + córkę Patrycję Kurzac /pam. ur./, Jerzego Kurzac, Karola, Jana, Piotra i Dawida Myland, Jerzego Lempa i Rutę Czornik.

II. Za + Irenę Ruda /30 dzień po śm./.

Niedziela 02.06.2024 – IX Niedziela zwykła

8.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski i opiekę Matki Bożej z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Marceli Gromotka z okazji 77 rocz. ur.

11.00 ODNOWIENIE:

W intencji dzieci klas IV z okazji pierwszej rocznicy przyjęcia I Komunii św. (odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych) oraz w intencji ich rodziców i rodzin.

15.30 Do Bożej Opatrzności i Aniołów Stróżów w intencji dziecka przyjmującego chrzest św.: Dominik Artur Fischer, jego rodziców i rodziców chrzestnych.