18 - 26.03.2023 r.

Sobota 18.03.2023 – dzień powszedni (Róża II M)

8.00 I. Za ++ rodziców Hedwig i Józefa Sowa, brata Jerzego Sowa, Marię i Feliksa Maks, Andreasa Maks, dziadków, ciocie, wujków, kuzynów z rodzin Sowa, Maks, Smyła, Jadwigę Benk, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Za + męża Joachima Nancka, rodziców Józefa i Marię Nancka, Piotra i Matyldę Sowa, Henryka i Annę Kochanek, Jerzego, Erwina i Floriana Sowa, Arkadiusza i Emila Burek, Krystynę i Leona Tkacz, Krystynę i Andrzeja Kochanek, Jana i Jadwigę Kubiciel, Jana, Marię i Annę Kurzac oraz dusze w czyśćcu.

17.00 Za + męża Józefa Paruzel /rocz. śm./, Elżbietę i Karola Molenda, Gertrudę i Franciszka Paruzel, siostrę Marię, braci Gerarda i Konrada, szwagrów Albina i Mariana, Andrzeja Molenda, Emila Sowa, Łukasza Aleksandrowskiego, dziadków, ciocie, wujków, kuzynostwo z obu stron, S.M. Bogusławę Jon, sąsiadów, ks. prob. Gołka, ks. prob. Jakubczyka, ks. Damiana Kominka, O. Bernarda Czaję SVD i dusze w czyśćcu.

Niedziela 19.03.2023 – IV Niedziela Wielkiego Postu – Niedziela Laetare

8.00 W intencji Ks. Biskupa Sławomira Odera z prośbą o światło Ducha Świętego oraz potrzebne Boże dary w posłudze Biskupa Gliwickiego.

11.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Reginy Dziembała z okazji 90 rocz. ur.

15.30 Za ++ ojca Józefa Nowak /pam. ur./, matkę Julię, Elżbietę i Tomasza Jaguś, Jana i Franciszkę Burek, Franciszka i Lillę Jaguś, Aleksandrę, Adolfa i Karola Nowak, Reginę Serafin, Romana Parkitnego, Czesława Siwczak, Franciszkę i Adolfa Reska, Lucjana i Pawła Pietrek, Emanuela Szulc, ciocie, wujków, kuzynostwo, dziadków Nowak, Mańka, Jaguś, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

Poniedziałek 20.03.2023 – Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca (Róża I)

8.00 Za + męża Jana Gałeczka.

18.00 I. Ku czci św. Józefa w intencji wszystkich mężczyzn i ojców.

II. Za ++ ojców Karola Myland i Augustyna Jaguś, rodziców Annę i Jana Kurzac, Patrycję Kurzac, Jana i Dawida Myland, dziadków Myland, Jaguś, Łupierz, Polak, Jerzego Lempa, Marka Świtek, Anielę Duda, Mariusza Kwarciak, ciocie, wujków, koleżanki, kolegów, sąsiadów, ++ z rodzin Kaletka, Kornek, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Wtorek 21.03.2023 – dzień powszedni (Róża II)

7.00 Za +++ zalecanych w nabożeństwach Drogi krzyżowej.

18.00 Za ++ rodziców Marię i Karola Hoffmann, Marię i Józefa Kandzia, Justynę Richter, Mirosławę Pyrek, dziadków i pokrewieństwo z obu stron oraz dusze w czyśćcu.

Środa 22.03.2023 – dzień powszedni (Róża III)

7.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji rodzin Sowa i Słabik.

16.30 I. Za ++ męża Jerzego Sowa, synów Grzegorza i Mariana, brata Jana, Otylię i Wilhelma Sowa, Adelajdę i Józefa Sowa, Klarę i Wincentego Świerczyński, Norberta Kaloch, Piotra i Gertrudę Cudok, ciocie, wujków, kuzynów z obu stron, dziadków Sowa, Kawa i Gmyrek, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

II. Za ++ rodziców Łucję i Jerzego Kampczyk, braci Henryka i Waldemara, Zofię i Antoniego, Otylię i Pawła Kampczyk, Cecylię i Ryszarda Foyer, Józefa Konieczko, Jadwigę i Augustyna Świerc, ++ z pokrewieństwa Kampczyk i Anioł, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Czwartek 23.03.2023 – dzień powszedni (Róża IV)

7.00 Za ++ rodziców Józefa i Gertrudę Zamoski, Józefa i Klarę Wojsa, brata Jana, Marię Hałupka, Jadwigę Derkowską, Pawła Zamoskiego, Marię i Henryka Kaczmarczyk, Wilhelma, Otylię i Jerzego Sowa, Pawła, Martę i Krzysztofa Wojsa, Danutę Badura, Piotra i Gertrudę Cudok, dziadków Sowa, Wojsa, Zamoski, Skubała, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

18.00 Za ++ ojca Pawła Pietrek /pam. ur./, dziadków, Norberta Nowak, Łucję i Józefa Pietrek, Monikę i Alojzego, Annę i Hermana Bronder, Annę i Emanuela Pietrek, Pawła Kampczyk i dusze w czyśćcu.

Piątek 24.03.2023 – dzień powszedni (Róża V)

7.00 Za + ciocię Marię Piecuch /rocz. śm./, ++ z pokrewieństwa Bączkowicz, Piecuch, Gałeczka i za dusze w czyśćcu.

18.00 I. Za + męża Andrzeja Dybała /pam. ur./, zmarłych rodziców Klarę i Tomasza Dybała, Dorotę i Bernarda Banasz, brata Jerzego Banasz i dusze w czyśćcu cierpiące.

II. Za + Łucję Pietrek /2 rocz. śm./, męża Józefa, ++ synów i ++ z pokrewieństwa.

III. Za ++ ojców Stanisława Kulczyckiego i Józefa Parysa.

Sobota 25.03.2023 – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (Róża VI)

8.00 I. W intencji obrońców Życia Nienarodzonych – przyjęcie osób do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

II. Za ++ Łucję i Ryszarda Molenda, Jerzego, Klemensa i Annę Baron, Marię i Jerzego Papież, Jadwigę, Gotfryda, Bernadetę, Rozalię i Stanisława Molenda, Ernę i Szczepana Rokosa, Ewę, Norberta, Elżbietę, Huberta i Mirosława Baron, dziadków Molenda, Ochamn, Baron, Hanszla, S.M. Bogusławę Jon, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

III. Za + Magdalenę Bodora /30 dzień po śm./.

17.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Małgorzaty Szajer z okazji 40 rocz. ur.

Niedziela 26.03.2023 – V Niedziela Wielkiego Postu

8.00 Za + Kornelię Hedwig – od kuzynów i kuzynek z rodzin Danysz.

11.00 Za parafian.

15.30 Za ++ rodziców Anielę i Mieczysława Jeziorski /pam. ur./, dziadków Konopka, Jon, Jeziorski, Mięsok, rodziców chrzestnych, ciocie, wujków, kuzynów, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.