03 - 11.12.2022 r.

Sobota 03.12.2022 – wspom. św. Franciszka Ksawerego – I Sobota (Wsz. Róże)

8.00 RORATY: I. Ku czci Niepokalanego Serca NMP i Królowej Różańca św. w intencji Róż różańcowych.

II. Za ++ męża Franciszka Danysz, ++ rodziców z obu stron, ++ z rodzin Danysz i Kadłubek, ++ kapłanów i ++ siostry zakonne.

17.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski szczególnie za łaskę Chrystusowego kapłaństwa z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę i zdrowie w dalszej pracy duszpasterskiej w intencji ks. wikarego Patryka Gawłowskiego z okazji 29 rocz. urodzin.

Niedziela 04.12.2022 – II Niedziela Adwentu

8.00 Za parafian.

11.00 I. Ku czci św. Barbary w intencji wszystkich górników naszej parafii i ich rodzin z prośbą o boże błogosławieństwo w pracy i w życiu.

II. Za zmarłych górników.

15.30 Za + Jadwigę Ziora.

Poniedziałek 05.12.2022 – dzień powszedni (Róża V)

7.00 RORATY DLA DOROSŁYCH: Za ++ Elżbietę i Tomasza Jaguś, Julię i Józefa Nowak, Franciszka i Lillę Jaguś, Jana i Franciszkę Burek, Aleksandrę i Adolfa Nowak, Reginę Serafin, Romana Parkitnego, Józefa Leja, Lucjana i Pawła Pietrek, Emanuela Szulc, Czesława Siwczak, ciocie, wujków, kuzynostwo, dziadków Nowak, Mańka i Jaguś, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

17.00 RORATY: I. Za + ojca Gotfryda Molenda /pam. ur./, matkę Jadwigę, dziadków Molenda i Pietrek, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu.

II. Za ++ teścia Jana Piskoń /rocz. śm./, męża Ewalda Piskoń, syna Dawida, ojca Józefa Wacławek, Krystynę i Pawła Kurzac, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Wtorek 06.12.2022 – wspomnienie św. Mikołaja (Róża VI)

7.00 O zdrowie dla wszystkich chorych i cierpiących.

17.00 RORATY: Za ++ Jana i Gertrudę Sówka, Pawła i Dorotę Michacz, Justynę Molenda, ++ z rodzin Psiuk, Sówka, Michacz, Baron, Łupierz, Figura, sąsiadów, ks. prob. Gołka, ks. Dariusza Bienię, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Środa 07.12.2022 – wspomnienie św. Ambrożego (Róża VII)

7.00 Za ++ rodziców Wilhelma i Otylię Baron, Franciszka Piątkowskiego, Magdalenę i Stanisława Prenzel, Erwina i Krystynę Baron, Klarę i Marię Baron, dziadków i babcie z obu stron, Justynę Molenda, ++ z pokrewieństwa Psiuk, Baron, Piątkowski, Kompała, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

16.30 RORATY: I. Za ++ matki Irenę Sowa i Reginę Serafin, dziadków Zofię i Tadeusza Dyk, Wacława Czok, Jana i Gertrudę Serafin, Pawła Spałek, ++ z rodzin Czok i Serafin, ks. prob. Gołka, ks. prob. Śliwińskiego i ks. Damiana Kominka.

II. Za + ojca Huberta Baron /pam. ur./, matkę Elżbietę, siostrę Joannę Pietrek, teściową Reginę Prandzioch, szwagra Kazimierza Styczyrz, dziadków Prandzioch, Baron, Jon, Senkiewicz, ciocie, wujków, kuzynostwo, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

Czwartek 08.12.2022 – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

8.00 Za ++ matkę Marię Popiołek /pam. ur./, ojca Karola Popiołek, siostrę Teresę Polak, Alojzego i Urszulę Just, Ludwika Piechota, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

16.30 Ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP w intencji wspólnoty Dzieci Maryi.

18.00 Za ++ córkę Sylwię Janta /15 rocz. śm./, rodziców Emilianę i Jerzego Młynek, Pawła i Anielę Janta /4 rocz. śm./, dziadków, ciocie, wujków, kuzynkę Ewę Sówka, Bernarda Kaczmarek, Henryka Miłota, Zygmunta Drynda, Walentego Paprotny, Zygmunta Kampa, sąsiadów, ++ z pokrewieństwa, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

Piątek 09.12.2022 – dzień powszedni (Róża VIII)

7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 RORATY: I. Za + Marię Kulik /rocz. śm./,

II. Za ++ rodziców Łucję i Franciszka Pietrek, Martę i Romana Wojsa, brata Lucjana Pietrek, szwagrów Henryka Wojsa, Emanuela Szulc, dziadków, ciocie, wujków, kuzynostwo, ++ z rodzin Pietrek, Mańka, Wojsa i Sowa, kapłanów i dusze w czyśćcu.

19.00 RORATY DLA MŁODZIEŻY I PRACUJĄCYCH: W intencji młodzieży.

Sobota 10.12.2022 – dzień powszedni (Róża IX)

8.00 RORATY: I. Za ++ Maksymiliana Kurzac /pam. ur./, Marię, Pawła i Edwarda Sarach, Łucję, Konrada i Jerzego Kurzac, Magdalenę, Jana, Grzegorza, Joachima i Weronikę Kosytorz, Anielę i Ludwika Danysz, Marię Kochanek, Henryka Wojsa, Jana Kluge, Dawida Myland, Teresę Polak, dziadków Lubos, Sarach, Kurzac, sąsiadów, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Za ++ ojca Jana Kosytorz, matkę Magdalenę, Martę i Wilhelma Gawenda, Weronikę, Joachima i Grzegorza Kosytorz, Edwarda, Marię i Pawła Sarach, Maksymiliana Kurzac, Anielę i Ludwika Danysz Henryka Wojsa, Marię Kochanek, dziadków, sąsiadów i dusze w czyśćcu.

17.00 I. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Jana Mielczarek z okazji 75 rocz. ur.

II. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Ryszarda Masoń z okazji 70 rocz. ur.

Niedziela 11.12.2022 – III Niedziela Adwentu – Gaudete

8.00 Za parafian.

11.00 Za parafian.

15.30 Za ++ ojca Piotra Kurzac /pam. ur./, matkę Magdalenę, dziadków Gertrudę i Piotra Pietrek, Agnieszkę i Józefa Kurzac, Łucję, Brunona, Leonarda, Marię i Joannę Pietrek, Marię, Karola i Jerzego Speer, Norberta Kucierajter, Gotfryda i Jadwigę Molenda, Mieczysława Grabińskiego, ciocie, wujków z obu stron, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka.