19 - 27.09.2020 r.

Sobota 19.09.2020 r. – dzień powszedni (Róża VII)

8.00 Za + męża Zygmunta Drynda /rocz. śm./, rodziców Jadwigę i Emila Pietrek, brata Eryka, ciocię Elżbietę Pietrek, teściów Annę i Bernarda Drynda, dziadków Pietrek, Drynda, Kazek, Piekacz, pradziadków, ++ z rodzin Łupierz, Hanszla, Kazek, wujków Urbanów, Czesława Ceglarek, Gotfryda Schindler, Sylwię Janta, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu.

15.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Celiny i Narcyza Beksa z okazji 30 rocz. ślubu.

16.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Jadwigi i Jerzego Roter z okazji 50 rocz. ślubu.

17.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Justyny i Piotra Psiuk z okazji 25 rocz. ślubu oraz 50 rocz. urodzin.

Niedziela 20.09.2020 r. – XXV Niedziela zwykła – Uroczystość I Komunii św.

8.00 Za ++ mieszkańców ul. 1 Maja.

10.30 I KOMUNIA ŚW.: I. Ku czci Chrystusa Eucharystycznego w intencji drugiej grupy dzieci przystępujących do I Komunii św.

II. W intencji rodziców i chrzestnych dzieci przystępujących do I Komunii św.

III. W intencji babci i dziadków dzieci przystępujących do I Komunii św.

14.00 ODPUST W OŚRODKU – Msza św. pod przewodnictwem ks. bp J. Wieczorka.

15.30 Za + męża Jerzego Sowa, synów Grzegorza i Mariana Sowa, Otylię i Wilhelma Sowa, Adelajdę i Józefa Sowa, Jana Sowa, Klarę i Wincentego Świerczyński, Gertrudę i Piotra Cudok, Norberta Kaloch, ciocie, wujków i kuzynów z obu stron, dziadków Sowa, Kawa i Gmyrek, ks. Damiana Kominka i ks. prob. Gołka.

Poniedziałek 21.09.2020 r. – święto św. Mateusza, Ap. (Róża VIII)

7.00 Za ++ rodziców Wilhelma i Otylię Baron, Franciszka Piątkowskiego, Stanisława Prenzel, Erwina i Krystynę Baron, dziadków i babcie z obu stron, Klarę i Marię Baron, Justynę Molenda, ++ z pokrewieństwa, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

12.00 W intencji ks. Proboszcza i Pani Wychowawczyni oraz za wszystkich nauczycieli i wychowawców.

18.00 I. Za + Annę Potempa /1 rocz. śm./.

II. Za + Jana Sowa /30 dzień po śm./.

Wtorek 22.09.2020 r. – dzień powszedni (Róża IX)

7.00 Za ++ rodziców Łucję i Brunona Pietrek, żonę Joannę Pietrek, teściów Huberta i Elżbietę Baron, brata Leonarda Pietrek, bratową Marię Pietrek, dziadków z obu stron, wujków, ciocie i kuzynostwo, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu.

18.00 I. Za ++ rodziców Julię i Franciszka Kucierajter, Marię, Pawła i Jerzego Klabis, Marka Hampel, Marcina Matusek, Tadeusza, Marię, Annę, Józefa i Teofila Kucierajter, Elżbietę i Franciszka Poloczek, Józefa, Pawła i Emanuela Pietrek, Emilię i Gerarda Osadnik, Grażynę Janik, Annę Drynda, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Za + Annę Kotala – ofiarowana zamiast wieńca od rodzin Badora i Wilk.

Środa 23.09.2020 r. – wspomnienie św. O. Pio (Róża X i XI)

7.00 Za ++ Jana, Annę i Augustyna Bączkowicz, Ludmiłę, Marię i Joannę Piecuch, Łucję i Alfreda Gałeczka, ++ z pokrewieństw Bączkowicz i Gałeczka, dusze w czyśćcu.

16.30 I. Za + męża Józefa Gansiniec /pam. ur./, syna Adama, rodziców Pawła i Hildegardę Gansiniec, Władysława i Władysławę Mastalerz, Eugeniusza Gazda, Alfonsa Majchrzyk, Ewalda Pawełek, Teofila i Annę Sowa oraz dusze w czyśćcu.

II. Za ++ kolegów Ernesta Waniek, Krzysztofa Dworaczek, Stanisława Kudryk i Helmuta Kamp.

Czwartek 24.09.2020 r. – dzień powszedni (Róża I M)

7.00 Za + żonę Marię Pietrek, rodziców Łucję i Brunona Pietrek, Elżbietę i Andrzeja Jaguś, brata Leonarda Pietrek, Joannę Pietrek, Jana Jaguś, Norberta Kucierajter, Piotra Kurzac oraz ++ dziadków Jaguś i Pietrek.

18.00 I. Za + matkę Jadwigę Sladek /pam. ur./, ojca Alojzego, dziadków Świerczyński, Sladek, Pietrek i Kocyba, ++ z pokrewieństwa i ks. Damiana Kominka.

II. Za + Irenę Sowa /30 dzień po śm./.

Piątek 25.09.2020 r. – dzień powszedni (Róża II M)

7.00 Za ++ rodziców Adelajdę i Eryka Młynek, matkę Otylię Piskoń, dziadków Młynek, Pietrek, Piskoń i Kawa, ciocie, wujków, kuzynostwo, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

18.00 I. Za + Maksymiliana Kurzac /rocz. śm./, Marię Sarach /rocz. śm./, Ojca Pawła, Edwarda Sarach, Łucję, Konrada i Jerzego Kurzac, Anielę i Ludwika Danysz, Magdalenę, Jana, Grzegorza, Weronikę, Joachima Kosytorz, Marię Kochanek, Henryka Wojsa, Dawida Myland, Jana Kluge, Teresę Polak, dziadków Lubos, Sarach, Kurzac, ++ z pokrewieństwa, sąsiadów, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Za ++ Marię Kucierajter, Alfonsa Kandzia i ++ mieszkańców ul. Lompy – msza ofiarowana od mieszkańców ul. Lompy.

Sobota 26.09.2020 r. – dzień powszedni (Róża I)

8.00 Za ++ rodziców Henryka i Annę Bula /rocz. śm./, dziadków Juliusza i Agnieszkę Sówka, Jerzego, Różę, Ewę Sówka, Gertrudę Sówka, Stefana Klinkert, Henryka Gajdzik, Krystynę i Alfreda Wramba, ++ z rodzin Pietrek i Respondek, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

17.00 I. Za ++ Hildegardę i Jerzego Lisoń, Norberta Nowak, Pawła Pietrek, Joannę i Jana Gwiazdowskich, Joachima Panchyrz, babcie, dziadków, ciocie, wujków, kuzynów, Gerarda Dziemba, Jana Till, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

II. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie oraz światło Ducha Świętego w intencji Natalii Psiuk z okazji 18 rocz. ur.

III. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji absolwentów szkoły podstawowej w Rusinowicach z okazji 25 rocz. ukończenia nauki oraz w intencji nauczycieli i wychowawców.

Niedziela 27.09.2020 r. – XXVI Niedziela zwykła

8.00 Za ++ Kazimierę Drenda oraz Irenę Sowa – ofiarowana od mieszkańców ul. Stawowej.

11.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Jerzego Konopka z okazji 85 rocz. urodzin.

12.15. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Róży Nowak z okazji 80 rocz. urodzin.

15.30 Za ++ rodziców Joannę i Józefa Pasieka, dziadków Gertrudę i Stanisława Pasieka, Franciszkę i Rajnholda Widera, Elżbietę Fraj, Karola Pasieka, Norberta Szymański, Grzegorza Wocławek i Stefana Pośpiech.