16 - 23.06.2019 r.

Niedziela 16.06.2019 r. – Uroczystość Trójcy Najświętszej

8.00 Za Parafian.

11.00 Za + Małgorzatę Koenig – ofiar. od uczniów i uczennic ZSP w Rusinowicach.

15.30 Za + ojca Juliusza Sówka, matkę Agnieszkę Sówka /rocz. śm./, żonę Gertrudę Sówka, teściów Jana i Helenę Zymela, brata Jerzego Sówka, bratowe Teresę i Różę Sówka, siostrę Annę Bula, szwagra Henryka Bula, szwagra Jerzego Młynek, szwagierkę Adelajdę Fabian, Józefa i Huberta Paprotny, Ewę i Iwonę Sówka, Sylwię Janta, Klarę i Marię Baron, Stefana Klinkert, Zygmunta Drynda, Jerzego i Marcina Strużyk, Ryszarda Białas, dziadków Sówka, Pietrek, Zymela, Baron, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Poniedziałek 17.06.2019 r. – wspom. św. Brata Alberta Chmielowskiego (Róża III)

7.00 Za + ojca Augustyna Bączkowicz i ++ z pokrewieństwa Bączkowicz, Piecuch, Gałeczka i dusze w czyśćcu.

18.00 I. Za ++ rodziców Łucję i Jerzego Kampczyk, braci Henryka i Waldemara, Zofię, Antoniego i Otylię Kampczyk, Józefa Konieczko, Ryszarda Foyer, Jadwigę i Augustyna Świerc, ++ z pokrewieństwa, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu. /Uwaga - zmiana w stosunku do intencji zamieszczonych w "Świetle Nadziei"/

II. Za + Jerzego Banasz – ofiarowana od mieszkańców ul. Kolejowej.

Wtorek 18.06.2019 r. – dzień powszedni (Róża IV)

7.00 Za ++ rodziców Jadwigę i Jerzego Ceglarek, Anielę i Wojciecha Maks, Hildegardę, Marka i Darię Ceglarek, dziadków Mańka, Maks, Ceglarek, Agatę, Mariana i Bogdana Tom, ciocie, wujków, kuzynów, kuzynki, Lidię Brzezina, Różę i Zygmunta Gajda, Jadwigę i Jerzego Młynek, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

18.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Iwony i Krzysztofa Gaweł z okazji 25 rocz. ślubu.

Środa 19.06.2019 r. – dzień powszedni (Róża V)

7.00 Za + Jerzego Młynek /2 rocz. śm./, Jana i Helenę Zymela, Jana i Otylię Młynek, wnuczkę Sylwię Janta, Różę, Ewę, Jerzego, Gertrudę Sówka, Adelajdę Fabian, Martę, Józefa, Adelajdę, Eryka Młynek, Klarę i Marię Baron, dziadków z obu stron, sąsiadów, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

8.30 I. Do Bożej Opatrzności w intencji uczniów, dyrekcji, nauczycieli oraz pracowników ZSP w Rusinowicach z okazji zakończenia roku szkolnego.

II. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za 2-letnią posługę katechetyczną w naszej parafii z prośbą o Boże dary i światło Ducha Świętego w intencji S.M. Michaliny Daniel z okazji zakończenia posługi w naszej parafii.

12.30 Msza święta w intencji nowożeńców: Sylwia Kuczerajter – Jakub Kłosek.

17.00 Za ++ ojca Ludwika Danysz /rocz. śm./, matkę Anielę Danysz, matkę Marię Kochanek, dziadków Danysz, Lubos i Kochanek, Magdalenę, Jana, Grzegorza, Joachima i Weronikę Kosytorz, Marię, Pawła i Edwarda Sarach, Henryka Wojsa, Maksymiliana Kurzac, ++ z pokrewieństw Lubos, Danysz i Kochanek, ++ sąsiadów, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka oraz dusze w czyśćcu.

Czwartek 20.06.2019 r. – Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Pańskiej – Boże Ciało

8.00 I. Za Parafian.

II. Za + ks. Dariusza Bienię /14 rocz. śm./.

III. Za + Pawła Spałek – ofiarowana od Parafialnej Orkiestry Dętej.

11.00 Za + Małgorzatę Koenig – ofiarowana od muzyków kościelnych diecezji gliwickiej.

15.30 Za + szwagierkę Teresę Beszoner – ofiarowana od szwagierki Alicji z rodziną.

Piątek 21.06.2019 r. – wspomnienie św. Alojzego Gonzagi (Róża VI)

7.00 Za + Małgorzatę Koenig – ofiarowana od Rodziny Bł. Edmunda z Gliwic-Sośnicy.

15.00 I. Ku czci Miłosierdzia Bożego w intencji Klubu Seniora, emerytów, rencistów i starszych wiekiem parafian oraz czcicieli Miłosierdzia Bożego.

II. Za + Anielę Janta – ofiarowana od XI Róży różańcowej.

18.00 Za + Bogdana Danysz /1 rocz. śm./.

Sobota 22.06.2019 r. – dzień powszedni (Róża VII)

8.00 Za ++ rodziców Alojzego i Jadwigę Sladek /pam. ur./, dziadków Świerczyński, Sladek, Pietrek i Kocyba, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu.

17.00 I. Za ++ ojców Norberta Nowak i Józefa Pietrek, Pawła Pietrek, babcie i dziadków z obu stron, ciocie, wujków, kuzynostwo, Stanisława Koloch, Annę Drynda, Grażynę Janik, Marka Hempel, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

II. Za + Marcina Matusek – ofiarowana od rodzin Haliny i Tadeusza Wronka oraz Anny i Eugeniusza Łupierz.

Niedziela 23.06.2019 r. – XII Niedziela zwykła

8.00 Za + Małgorzatę Koenig – ofiarowana od Róż różańcowych.

9.30 PIŁKA – Msza św. odpustowa ku czci św. Jana Chrzciciela w intencji wszystkich parafian i mieszkańców Piłki.

11.00 Za wszystkich ojców naszej parafii z okazji Dnia Ojca.

15.30 Za żywych i zmarłych z rodzin Kuczerajter i Kłosek – z racji wesela.