23.02. - 1.03.2020 r.

Niedziela 23.02.2020 r. – VII Niedziela zwykła – I Dzień Adoracji

8.00 Za Parafian.

11.00 Za + Karola Sowa /pam. ur./.

15.30 Za + Annę Potempa /pam. ur./.

Poniedziałek 24.02.2020 r. – dzień powszedni – II Dzień Adoracji

7.00 O przezwyciężenie zła w parafii.

18.00 I. Za ++ rodziców Adelajdę i Eryka Młynek, matkę Otylię Piskoń, dziadków Młynek, Pietrek, Piskoń i Kawa, ciocie, wujków, kuzynostwo, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Za ++ dziadków Martę i Romana Wojsa /pam. ur./, Łucję i Franciszka Pietrek, Wandę i Jana Pytel, Antoniego Machoń, wujka Henryka Wojsa, ++ z rodzin Wojsa, Pietrek, Pytel, Kozielski, Grobara i Machoń, ks. Damiana Kominka, ks. prob. Henryka Mokrosa, ks. prob. Gołka i dusze w czyśćcu.

Wtorek 25.02.2020 r. – dzień powszedni – III Dzień Adoracji

7.00 O przezwyciężenie zła w parafii.

18.00 I. Za + męża Jana Wojsa /rocz. śm./, ojca Floriana Celary, brata Ireneusza, teściów Józefa i Klarę Wojsa, kuzyna Janusza, dziadków z obu stron, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Za ++ rodziców Franciszka i Łucję Pietrek, ojca Aleksandra Świerczyńskiego, dziadków, ciocie, wujków, kuzynostwo, chrzestnych, ++ sąsiadów, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Środa 26.02.2020 r. – Środa Popielcowa – Rekolekcje (Róża IX)

8.00 Za ++ rodziców Różę i Józefa Bodora, Hildegardę i Józefa Sojka, dziadków Bodora, Sojka, Piechaczek i Imiołczyk, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

9.30 W intencji parafian o dobre owoce rekolekcji dla całej parafii.

16.30 Za ++ ojca Gabriela Gorol, dziadka Wawrzyńca Gorol, Jana, Marię i Augustyna Gojowczyk, ++ z pokrewieństwa Gorol, Gojowczyk, Tondyra i Pieronkiewicz.

18.00 Za + Kazimierza Tyrol /pam. ur./, Justynę Tyrol, Jerzego Baron, Annę i Klemensa Baron, Monikę Kocyba, Helenę i Pawła Tyrol, Łucję i Ryszarda Molenda, Jolantę Schabowską, Waltra Zyska, S.M. Bogusławę Jon, ciocie, dziadków, wujków, kuzynostwo, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

Czwartek 27.02.2020 r. – Czwartek po Popielcu – Rekolekcje (Róża X i XI)

8.00 Za ++ syna Piotra i Wojciecha Bodora, rodziców z obu stron, braci, bratowe, siostrę i jej męża, brata Walentego, małżeństwo Fonkiewicz, małżeństwo Węglowski, pokrewieństwo Wojsa, Zymela, Pietrzyk, Bodora, Norberta Fiola, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu.

18.00 I. Za ++ matkę Helenę Zymela /pam. ur./, ojca Jana Zymela, matkę Helenę Woźny /pam. ur./ ojca Pawła Woźny, siostry Gertrudę, Różę i Adelajdę, bratową Jadwigę, szwagrów Jerzego Młynek i Jerzego Sówka, Ewę Sówka, Sylwię Janta, dziadków i pokrewieństwo z obu stron, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Za ++ Annę Kurzac /pam. ur. i rocz. śm./, Augustyna Jaguś /pam. ur./, Jana Kurzac, Jerzego i Floriana Sowa, Marka Świtek, Anetę Duda, Marię Pietrek, dziadków, krewnych z rodzin Jaguś, Sowa, Polak, Kurzac i Dziembała, S.M. Bogusławę Jon, ks. prob. Wolnika, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Piątek 28.02.2020 r. – Piątek po Popielcu – Rekolekcje (Róża I M)

8.00 Za ++ rodziców Helenę i Alojzego Opiełka, rodziców Elżbietę i Karola Molenda, braci Antoniego i Andrzeja Opiełka, Anielę Opiełka, brata Gerarda Molenda, szwagrów Albina Patoń i Józefa Paruzel, Andrzeja Molenda, Łukasza Aleksandrowskiego, S.M. Bogusławę Jon, ciocie, wujków, dziadków z obu stron, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka oraz dusze w czyśćcu.

9.30 I. O Boże błogosławieństwo w nauce i pracy dla uczniów przedszkoli i szkoły podstawowej, dla Dyrekcji oraz dla nauczycieli i wszystkich pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rusinowicach.

II. Za ++ nauczycieli oraz pracowników szkoły i przedszkola.

18.00 I. Za ++ Czesława Ceglarek /rocz. śm./, Antoninę, Franciszka i Alfreda Ceglarek, Franciszkę, Józefa i Jana Hanszla, dziadków Pietrek i Łupierz, Gotfryda Schindler, Gintra Łupierz, Zygmunta Drynda, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Za + matkę Marię Hadyk /9 rocz. śm./, ojca Felicjana Hadyk /pam. ur./, dziadków Jana i Zofię Jon, Augustyna i Gertrudę Hadyk, wujków, ciocie, ++ z pokrewieństwa Jon, Huberta Dziuk, Rajmunda Hadyk, Reinholda i Jadwigę Hadyk, ciocię Hildegardę Konopka, Marię Więch, S.M. Bogusławę Jon, kuzynów, sąsiadów, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka oraz Margot
i Józefa Gruca.

Sobota 29.02.2020 r. – Sobota po Popielcu – Rekolekcje (Róża II M)

8.00 I. Za + matkę Hildegardę Konopka, ++ rodziców Marię i Bernarda Halemba, ++ dziadków, ciocie, wujków, kuzynów, ++ z rodzin Halemba, Konopka, Fraj i Jon, ++ Marię i Felicjana Hadyk, ++ sąsiadów, księży, siostry zakonne i dusze w czyśćcu.

II. Za ++ Filonię i Zygmunta Naharnowicz

17.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Józefa Konopka z okazji 80 rocz. urodzin.

Niedziela 1.03.2020 r. – I Niedziela Wielkiego Postu – Zakończenie rekolekcji

8.00 Za Parafian.

11.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji ks. Zdzisława Kupisińskiego SVD jako podziękowanie za prowadzenie rekolekcji wielkopostnych.

15.30 Do Bożej Opatrzności i Aniołów Stróżów w intencji dziecka, które otrzyma łaskę chrztu św.: Szymon Jerzy Banasz oraz w intencji rocznego dziecka: Dominika Spałek, ich rodziców i chrzestnych.