15 - 22.12.2019 r.

Niedziela 15.12.2019 r. – III Niedziela Adwentu

8.00 Za + Jerzego Sowa /pam. ur./.

11.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w int. Łucji Majchrzyk z ok. 80 rocz. ur.

15.30 Za + Gintra Czaja /pam. ur./.

Poniedziałek 16.12.2019 r. – dzień powszedni(Róża VII)

7.00 Za + ojca Henryka Kandzia, dziadków Nowak, Kandzia, Wacławek, zaginioną siostrę, Adelajdę i Gizelę Kandzia, Eryka marchewka, Konrada i Anielę Nowak, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

17.00 Za + męża Marka Hampel /pam. ur./, Genowefę Hampel, Joannę Sojka, Marcina Matusek, dziadków z obu stron, ciocie, wujków, Grażynę Janik, Annę Drynda, Pawła Pietrek, Grażynę Włodarczyk, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu.

Wtorek 17.12.2019 r. – dzień powszedni (Róża VIII)

7.00 Za dusze w czyśćcu.

17.00 Za ++ rodziców Krystynę i Erwina Baron, ojca Waldemara Koper, dziadków Baron, Gajda, Koper i Węgrzyński, ciocie Stanisławę Odrzywolską i Teresę Jędrzejczyk, wujka Henryka Gajda, Justynę Molenda, ++ z pokrewieństwa i ks. Damiana Kominka.

Środa 18.12.2019 r. – dzień powszedni (Róża IX)

7.00 Za ++ dziadków Pawła Spałek, Adelajdę Fabian, Elżbietę i Andrzeja Bobola, Zofię i Pawła Sowa, rodziców chrzestnych Reginę Serafin, Jana Włodarczyk, ++ z pokrewieństwa, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

16.30 I. Za ++ męża Jana Piskoń /rocz. śm./, córkę Aniela Kopera, syna Ewalda Piskoń, wnuka Dawida Piskoń, rodziców Martę i Jana Piskoń, Emilię i Piotra Kurzac, 3 braci Jana, Jerzego i Karola Kurzac, synową Reginę Piskoń, 3 szwagrów, 2 szwagierki, Patrycję, Barbarę, Artura i Krystynę Kurzac, Adelajdę Kopera, Małgorzatę Brol, Józefa Wacławek, dziadków Piskoń i Kurzac, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Za + Ewalda Piskoń /30 dzień po śm./ oraz syna Dawida /1 rocz. śm./.

Czwartek 19.12.2019 r. – dzień powszedni (Róża X i XI)

7.00 Za ++ Adę Tkaczyk /pam. ur./, Jana i Marka Tkaczyk, Rozalię i Czesława Wojtas, Jadwigę Kaczmarską, Henryka Kulik, Marię Kulik, Jana i Agnieszkę Molenda, Jadwigę i Roberta Lempke, Emanuela, Huberta, Henryka i Justynę Molenda, S.M. Bogusławę Jon, ++ wujków, ciocie, szwagrów, szwagierki, kuzynostwo, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

17.00 Za ++ rodziców Adelajdę i Józefa Sowa /pam. ur./, dziadków Sowa i Kawa, pokrewieństwo z obu stron, Grzegorza i Mariana Sowa, Ernesta Kowolik, Norberta Gmyrek, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Piątek 20.12.2019 r. – dzień powszedni (Róża I M)

15.00 Ku czci Miłosierdzia Bożego w intencji Klubu Seniora, emerytów, rencistów i starszych wiekiem parafian oraz czcicieli Miłosierdzia Bożego.

17.00 Za + żonę Adelajdę Kandzia /2 rocz. śm./, Zofię i Ryszarda Kandzia, Józefę Zygmunt, Gertrudę, Pawła i Rufina Jon, Adelajdę i Józefa Kandzia, Marię i Józefa Wacławek, Henryka Kandzia, Elżbietę i Huberta Baron, Różę i Wojciecha Ludwig, Joannę Pietrek, Elżbietę Bendkowską, Damiana Kuta, Adama Zgodzaj, S.M. Bogusławę Jon, Gizelę Kandzia, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

19.00 Roraty dla młodzieży i pracujących – o przezwyciężenie zła w parafii.

Sobota 21.12.2019 r. – dzień powszedni (Róża II M)

8.00 Za ++ żonę Gertrudę Sówka, rodziców Juliusza i Agnieszkę Sówka, Jana i Helenę Zymela, brata Jerzego Sówka, bratowe Teresę i Różę Sówka, siostrę Annę Bula, szwagra Henryka Bula, szwagra Jerzego Młynek, szwagierkę Adelajdę Fabian, Józefa i Huberta Paprotny, Ewę i Iwonę Sówka, Sylwię Janta, Klarę i Marię Baron, Stefana Klinkert, Zygmunta Drynda, Jerzego i Marcina Strużyk, Ryszarda Białas, dziadków Sówka, Pietrek, Zymela i Baron, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu.

17.00 Za + córkę Reginę Serafin, męża Pawła Spałek, rodziców Zofię i Ryszarda Masoń, brata Bernarda, rodziców Klarę i Stefana Spałek, brata Jerzego, Ritę, Pawła i Zygmunta Maruszczyk, Helenę, Marię i Augustyna Sitek, Adelajdę Fabian, Anneliese Schmell, pokrewieństwo, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Niedziela 22.12.2019 r. – IV Niedziela Adwentu

8.00 Za + Annę Potempa – zamiast wieńca od rodziny Myland.

11.00 I. Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo bł. Edmunda Bojanowskiego w intencji Sióstr Służebniczek NMP jako podziękowanie za 25 lat posługi w naszej parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo dla w ich dalszej posłudze dla dobra Zgromadzenia.

II. W intencji parafii Znalezienia Krzyża św. w Rusinowicach oraz w intencji kapłanów z podziękowaniem za 25 lat współpracy – intencja ofiarowana od Sióstr Służebniczek.

15.30 Za + męża Józefa Paruzel, rodz. Elżbietę i Karola Molenda, Gertrudę i Franciszka Paruzel, brata Gerarda, szwagra Albina, Emila Sowa, Andrzeja Molenda, Łukasza Aleksandrowskiego, S.M. Bogusławę Jon, dziadków, ciocie, wujków z obu stron, sąsiadów, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka, O. Bernarda Czaję i dusze w czyśćcu.