17 - 24.01.2021 r.

Niedziela 17.01.2021 – II Niedziela zwykła

8.00 Za ++ Norberta Pietrek i Marcina Bieleckiego – od parafian z ul. Stawowej

9.30 W intencji o zatrzymanie pandemii i zdrowie dla chorych.

11.00 Za + organistkę Joannę Piecuch /pam. ur./, siostrę Ludmiłę /rocz. śm./, ++ z rodziny Piecuch i z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu.

15.30 Za ++ rodziców Rutę i Norberta Gmyrek /pam. ur./, dziadków Gmyrek i Łupierz, Bogdana Tom, Patrycję Kurzac, Jana i Dawida Myland, ciocie, wujków z obu stron, Jana Sowa, ++ z pokrewieństwa, ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu.

Poniedziałek 18.01.2021 – Dzień powszedni (Róża VII)

7.00 Za + matkę Magdalenę Masoń /rocz. śm. /, ojca Tadeusza Masoń, dziadków Masoń, Smol, Cieślik, teścia Eryka Cieślik, siostrę Sarę, Marcina Trojanowskiego, wujków, ciocie, pokrewieństwo z obu stron, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka, ks. Dariusza Bienię i dusze w czyśćcu.

18.00 I. Za ++ Monikę i Huberta Kocyba, Justynę i Kazimierza Tyrol, Jerzego Baron, dziadków Tyrol, Baron, Molenda, Jolantę Schabowską, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.

II. Za ++ rodziców Różę i Józefa Bodora, Hildegardę i Józefa Sojka, dziadków z obu stron, Irenę, Józefa i Emanuela Szulc, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

Wtorek 19.01.2021 – Wspom. św. Józefa Sebastiana Pelczara (Róża VIII)

7.00 Za + Andrzeja Burek – zamiast wieńca od kuzynek.

18.00 I. Za ++ babcie i dziadków Łucję i Franciszka Pietrek, Gertrudę, Adolfa i Edwarda Kocyba, wujków Lucjana Pietrek i Emanuela Szulc, Elżbietę Kogut, ++ z pokrewieństwa, kapłanów i dusze w czyśćcu.

II. Za + Jerzego Konopka /30 dzień po śm./.

Środa 20.01.2021 – Dzień powszedni (Róża IX)

7.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie oraz dary Ducha Świętego w intencji chrześniaka Macieja oraz jego rodziców i siostry.

16.30 I. Za + Gintra Łupierz /1 rocz. śm./.

II. Za ++ rodziców Jadwigę i Emila Pietrek, Joannę i Zygfryda Tinschert, ciocię Elżbietę Pietrek, brata Eryka, dziadków Paulinę i Franciszka Pietrek, Jana i Cecylię Kazek, ++ z pokrewieństw Łupierz i Hanszla, szwagra Zygmunta Drynda, Czesława Ceglarek, Gotfryda Schindler, Jerzego Kocyba, ++ pradziadków Pietrek i Gmyrek, 2 wujków Urbanów, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka, ks. prob. Wolnika i dusze w czyśćcu.

Czwartek 21.01.2021 – Wspom. św. Agnieszki, dz. i męcz. (Róża X i XI)

7.00 I. Za ++ dziadków Marię i Henryka Neuman, Ritę i Pawła Maruszczyk, ++ pradziadków, wujka Zygmunta, ++ z pokrewieństwa, ++ sąsiadów, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu.

II. Za + Ernesta Choroba – w dniu pogrzebu.

16.00 Za + Ryszarda Mazur – msza pogrzebowa.

18.00 I. Za + matkę Hildegardę Konopka /pam. ur./, ojca Jerzego Konopka, rodziców Marię i Bernarda Halemba, ++ dziadków, ciocie, wujków i kuzynów z rodzin Konopka, Halemba, Jon i Fraj, Marię i Felicjana Hadyk, ++ kapłanów, siostry zakonne, sąsiadów i dusze w czyśćcu.

II. Za ++ dziadków Jerzego Baron, Augustyna Zazgórnik i Stefana Dydoń.

Piątek 22.01.2021 – Dzień powszedni (Róża I M)

7.00 Za dusze w czyśćcu – z ofiar ze skarbonki.

18.00 I. Za + dziadka Pawła Kampczyk – od wnuków z okazji Dnia Dziadka.

II. Za + dziadka Jana Kluge – od wnuczki Darii z okazji Dnia Dziadka.

Sobota 23.01.2021 – Dzień powszedni (Róża II M)

8.00 I. Za + żonę Irenę Pietrek, Marię i Wiktora Pietrek, Gertrudę i Karola Klabis, Marię i Czesława Roter, Marię i Antoniego Klink, Grzegorza Pić, Teresę Sojka, ++ z pokrewieństwa, ks. prob. Gołka, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

II. Za ++ rodziców Gertrudę i Alojzego Prandzioch, Klarę i Piusa Koza, 3 szwagrów Pawła, Jana i Jerzego, Lidię i Seweryna Brol, Irenę Pietrek, dziadków, ciocie, wujków, kuzynostwo, ks. Damiana Kominka i dusze w czyśćcu.

15.30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji rodziny Kandzia.

17.00 Za ++ Maksymiliana Rajman, rodziców, Łucję, Augustyna, Pawła, Franciszka, Elfrydę, Marię i Antoniego Lenart.

Niedziela 24.01.2021 – III Niedziela zwykła

8.00 Ku czci św. Pawła Apostoła w intencji lektorów naszej parafii i ich rodzin.

9.30 W intencji o zatrzymanie pandemii i zdrowie dla chorych.

11.00 W intencji babci i dziadków z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka.

15.30 Za + ojca Gintra Łupierz /pam. ur./, matkę Annę Łupierz, braci Marka i Roberta, ++ dziadków Agnieszkę i Romana Łupierz /pam. ur./, Annę i Konstantego Prandzioch, Marię i Huberta Sonnek, wujka Gotfryda Schindler, ++ z pokrewieństwa Łupierz, Pietrek, Prandzioch, Hanszla, Ceglarek, Drynda, ks. prob. Gołka i ks. Damiana Kominka.