29.03. - 5.04.2020

https://www.parafia-rusinowice.pl/wazne-informacje-diecezjalne-i-parafialne

 1. Msze święte będą nadal sprawowane (bez udziału wiernych i przy zamkniętych drzwiach) w intencjach przyjętych na dany dzień, zgodnie z planem intencji. Intencja poranna i wieczorna będą sprawowane w ramach jednej mszy koncelebrowanej sprawowanej każdego dnia w godzinach porannych.

 2. W przypadku, gdy rodzina rezygnuje z zamówionej intencji, wówczas prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną.

 3. Stypendia mszalne za odprawione Msze święte można będzie złożyć w późniejszym czasie.

 4. Biskup Gliwicki udzielił do odwołania dyspensy od obowiązku udziału we Mszach św. niedzielnych i świątecznych. W tym przypadku zaleca się udział duchowy w transmisjach Mszy świętych przez telewizję, radio i za pośrednictwem internetu.

 5. Wszyscy wierni są także zachęceni do jednoczenia się z Jezusem Chrystusem przez Komunię św. duchową, którą można przyjąć posługując się następującą modlitwą:

  Jezu mój, wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie. Miłuję Cię nade wszystko i pragnę zjednoczyć się z Tobą w mojej duszy. Ponieważ teraz nie mogę Cię przyjąć sakramentalnie, przyjdź przynajmniej duchowo do mego serca. Jednoczę się z Tobą jakbyś rzeczywiście był we mnie obecny, oddaję Ci się zupełnie i proszę gorąco: nie dozwól, abym kiedykolwiek oddalił się od Ciebie. Amen.

 6. Zabrania się duszpasterzom odwiedzania chorych z sakramentami w domach, chyba, że osoba chora znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci.

 7. Nadal zawieszona zostaje posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

 8. Nadal pozostają zawieszone nabożeństwa Gorzkich żali i Drogi Krzyżowej. Zachęca się do wszystkich do uczestnictwa w nabożeństwach transmitowanych.

 9. Nasz kościół parafialny będzie nadal otwarty w tygodniu od godz. 8.00 do 17.30, a w niedziele i święta od godz. 9.00 do 17.30.

 10. Zawiesza się dotychczasowy sposób spowiedzi św. w konfesjonale kościoła.

 11. Ze względu na nadzwyczajne i poważne okoliczności wszyscy wierni są uprawnieni do skorzystania z nadzwyczajnej drogi pojednania jaką jest wzbudzenie żalu doskonałego podjętego z miłości do Boga, który daje przebaczenie nawet grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera w sobie mocne postanowienie przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania, gdy tylko będzie to możliwe. W tej pierwszej spowiedzi będą musiały zostać wyznane grzechy ciężkie odpuszczonych w sposób nadzwyczajny.

 12. Nie będzie zatem w parafii organizowanej spowiedzi przedświątecznej. Będzie jednak możliwe skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania tym wiernym, którzy o to poproszą (np. telefonicznie), z uwzględnieniem ogłoszonych obowiązujących norm bezpieczeństwa. Miejscem takiej spowiedzi może być np. górna kaplica MB Bolesnej, ale nie konfesjonał.

 13. Msza święta w Niedzielę Palmową będzie także celebrowana bez udziału wiernych oraz innych osób posługujących. W celebracji tej pominięta będzie procesja z gałązkami palmowymi, natomiast zachowany będzie sam obrzęd pobłogosławienia gałązek palmowych.