14 - 21.10.2018 r.

 1. Przeżywamy dziś w Polsce XVIII Dzień Papieski. W tym roku przypada 40 rocznica wyboru Polaka Karola Wojtyły na papieża. Wciąż i nowo dziękujmy Bogu za Jego osobę i pontyfikat, za to, że stał się prawdziwym duchowym ojcem naszego narodu. Stąd to hasło tegorocznego Dnia Papieskiego „Promieniowanie Ojcostwa”. Z racji Dnia Papieskiego, jak co roku, przed kościołem będzie dziś zebrana ofiara na Dzieło Nowego Tysiąclecia, a więc na stypendia dla zdolnej, uczącej się młodzieży.

 2. Kolekta dzisiejsza jest kolektą specjalną przeznaczoną na prowadzony remont kotłowni. Polecamy ją ofiarności wszystkich zgromadzonych.

 3. Zapraszamy dziś do udziału w nabożeństwie różańcowym o godz. 14.45. Przez cały tydzień zapraszamy na nabożeństwa różańcowe o godz. 17.15, w środę po Mszy św. szkolnej, a w sobotę o godz. 16.15.

 4. Dziś po Mszy św. popołudniowej w kościele odbędzie się spotkanie rodziców młodzieży przygotowującej się do bierzmowania z klasy VIII oraz z III klasy gimnazjum.

 5. We wtorek obchodzić będziemy uroczystość św. Jadwigi, patronki Śląska. Właśnie
  w tym dniu 16 października przypada 40 rocznica wyboru Jana Pawła II. Po Mszach św. będzie możliwość ucałowania relikwii św. Jana Pawła II, a w czasie nabożeństwa różańcowego będziemy prosić, aby dzieło jego życia i posługi wciąż promieniowało na życie całego Kościoła.

 6. W środę zapraszamy dzieci do udziału we mszy szkolnej oraz w różańcu,
  a bezpośrednio po różańcu odbędzie się wspólne spotkanie bierzmowańców z klasy VIII oraz III klasy gimnazjum.

 7. W czwartek przypada święto św. Łukasza, Ewangelisty. Od godz. 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św. Po Mszy św. wieczornej zapraszamy do udziału w kręgu biblijnym, który odbędzie się w Parafialnym Centrum Spotkań.

 8. Od czwartku rozpoczniemy w naszej parafii czas szczególnej modlitwy o błogosławione owoce dzieła odnowienia Misji św. Modlitwy te będziemy odmawiać w ramach nabożeństw różańcowych.

 9. W piątek zapraszamy chętną młodzież do udziału w cotygodniowym spotkaniu, które jest organizowane w Parafialnym Centrum Spotkań.

 10. Przyszła niedziela będzie obchodzona jako Niedziela Misyjna. Rozpocznie ona obchody Tygodnia Misyjnego.

 11. Bóg zapłać za ofiary złożone dziś w kolekcie na rzecz remontu kotłowni naszego kościoła. Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na budowę kościoła w Kochcicach.

 12. Dziś przed kościołem, a w ciągu tygodnia w zakrystii, można zakupić znicze „Caritas” w cenie 3 zł. oraz kalendarze z naszego Ośrodka w cenie 10 zł. Jest to forma cegiełki na utrzymanie ośrodka. Dochód ze sprzedaży zniczy jest przeznaczony na cele charytatywne.

 13. Bardzo dziękujemy tym Parafianom, którzy ostatnio ofiarowali swoje dary na rzecz naszego Ośrodka oraz tym, którzy pomagali w minionym tygodniu w pracach gospodarczych związanych ze zwózką plonów oraz przetworzeniem owoców.

 14. Polecamy wszystkim zakupienie i lekturę nowego numeru „Gościa Niedzielnego”,
  w którym jest m.in. relacja z uroczystości odpustu w naszym Ośrodku.

 15. Powoli przygotowujemy się do Uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. Zadbajmy o porządek na cmentarzu, a przede wszystkim prosimy o bezwzględne zamykanie furtki cmentarza, i to niezależnie od pory dnia.