W środę 7 października 2020 r. miała miejsce uroczystość Jubileuszu 60-lecia kapłaństwa ks. prob. Alojzego Drozda, w czsie której ks. Alojzy został mianowany prałatem.

Oto relacja fotograficzna autorstwa p. Marka Tomasiaka.