W części autorem fotografii jest Ewa Klyta z Urzędu Gminy Koszęcin, a w części Mikołaj Szulc.