Zamieszczamy fotografie z pielgrzymki wykonane przez ks. Artura Pytla i p. Sebastana Mazura.