W dniach od 2 do 4 lipca br. miała odbyła się parafialna pielgrzymka do Lwowa. Była ona odpowiedzią na zaproszenie Księdza Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, który zaprosił parafian do Lwowa w czasie uroczystości wprowadzenia relikwii św. Jana Pawła II w lipca br. Pielgrzyma wiązała się także z nawiedzeniem katedry lwowskiej, gdzie znajduje się obraz MB Łaskawej. Opócz tego pielgrzymom było dane odwiedzić inne piękne miejsca Lwowa. Oto krótka relacja fotograficzna z pielgrzymki.