Z wielkim smutkiem przyszło nam w niedzielę 22 grudnia przeżywać pożegnanie Sóstr Służebniczek NMP, które przez 25 lat posługiwały w naszym ośrodku, wśród najbardziej potrzebujących i niepłnosprawnych, a także w naszej parafii. Był to wymiar katechezy szkolnej, opieki na wspólnotą Dzieci Maryi, troski o zakrystię i wystrój kościoła. Obecność Sióstr była dla naszej parafii wsparciem i darem. W takim momencie dziękujemy Siostrom za ich świadectwo oraz za wszelkei dobro jakie pozostawiają w naszej parafii.

Sumie przewodniczył ks. prałat Franciszek Balion, który był u początku powstania domu zakonnego w Rusinowicach, a koncelbrowali: ks. Kazimierz Tomasiak, dyrektor rusinowickiego Ośrodka dla Niepełnosprawnych oraz ks. proboszcz.

W uroczystości uczestniczył także p. Zbigniew Seniów, Wójt Gminy Koszęcin, który obok przedstawicieli Parafialnej Rady Duszpasterskiej złożył także siostrom swoje podziękowania.

Oto krótka relacja fotograficzna ze Mszy św. pożegnanlnej autorstwa Ewy Klyty (Urząd Gminy Koszęcin).

Natomiast we wtorek 31 grudnia o godz. 9.00 nastąpiło formalne przekazanie budynku parafii i Ośrodkowi oraz zamknięto kaplicę przenosząc Najświętszy Sakrament do kaplicy Ośrodka. Tym samym zamknął się etap obecności Sióstr Służebniczek w Rusinowicach oraz ich posługi wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodziców.

W wydarzeniu tym uczestniczyła Matka Prownicjalna M. Anuncjata Gajda z Katowic-Panewnik, Siostra Ekonomka Prowincjalna M. Świętosława, Ks. Proboszcz oraz ks. Kazimierz Tomasiak, dyrektor Ośrodka i S.M. Olga, ostatnia przełożona wspólnoty siótr w Rusinowicach.