W piątek 6 grudnia br. na zakończenie mszy roratniej przybył do dzieci naszej parafii sam św. Mokołaj. Oto krótka relacja fotograficzna z tego wydarzenia. Autorami fotografii są ks. Kzimierz Tomasiak oraz p. Bernadeta Dziembała.