W sobotę 16 grudnia br. w sali św. Franciszka w Parafialnym Centrum Spotkań odbyło się spotkanie opłatkowe wspólnoty Dzieci Maryi, której moderatorką jest SM. Michalina, katechetka. W spotkaniu uczestniczyli także kapłani posługujący w parafii oraz goście z dekanatu. Oto krótka relacja fotograficzna sporządzona przez ks. Alojzego Drozda.