Oto krótka relacja fotograficzna z pielgrzymki dzieci klas III i klasy I na Jasną Górę jaka obyła się w dniu 25 stycznia br. Wyjazd był związany przede wszystkim z uczestnictwem we Mszy św. w kaplicy Cudownego Obrazu w czasie której modliliśmy się za dzieci i ch rodziny prosząc o dar dobrego duchowego przygotwania do I Komunii świętej.